Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
26 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
289 - Cystadleuaeth Tlws y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
 
1af
Manon Hughes, Aelod Unigol c Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Mawrth
28 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
45 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
  
52 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Mercher
162 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Uwch Adran Wrecsam, Rhanbarth Fflint Maelor
  
237 - Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
238 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Iau
244 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Seren Wynn Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Gwener
156 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Hannah Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
167 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor