Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Glynarthen, Rhanbarth Ceredigion
  
2il
, Ysgol Gynradd Gwenlli, Rhanbarth Ceredigion
  
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Seren Taylor, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
  
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
  
20 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
26 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Llun (Nos)
39 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Llun
48 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
  
50 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Joshua Ireland, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
  
53 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
54 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
3 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Meirion Thomas, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
  
8 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
45 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
46 - Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
51 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Tega Emeseh, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Llanfihangel ar Arth, Rhanbarth Ceredigion
  
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
35 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Penparc, Rhanbarth Ceredigion
  
196 - Band Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Y Gwirfoddolwyr, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
199 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sam a Sophie, Aelwyd Abercadabra, Rhanbarth Ceredigion
  
209 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
237 - Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
284 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gruffudd Eifion Owen, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
165 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
198 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
210 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
241 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
167 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
169 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
179 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
186 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
187 - Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
188 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Heledd Mair Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
190 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Llywelyn Jones, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
211 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Hedydd Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
212 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
227 - Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
231 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Hannah Rowlands, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
232 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Nathan Ifans, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
236 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
175 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrbn
193 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
206 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
213 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elen Angharad Morgan, Aelod Unigol C. Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
214 - Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Pantycelyn B, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
Pantycelyn A, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion