Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2009 (Un Rhanbarth)

 

73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
3ydd
Ieuan Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
119 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Elen Lloyd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Morgannwg Ganol
130 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
3ydd
Gwenno Day, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Rhanbarth Morgannwg Ganol
137 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
3ydd
Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Morgannwg Ganol
143 - Gemwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Tirion Lake, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol
344 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Ifan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
345 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Ifan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
347 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
2il
Ifan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009