Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2009 (Un Rhanbarth)

 

76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
3ydd
Mali O'Donnell, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Manon Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
3ydd
Owain Carbis, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Beca Jones, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
137 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
141 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
3ydd
Miryam Edwards, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
143 - Gemwaith Bl. 3 a 4
2il
Manon Wiliam, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
292 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Caitlin Ward, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
295 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
2il
Rebeca Mair Davies, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
296 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
2il
Elis Allsopp, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Miriam Plassman, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
314 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Catrin James, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
348 - Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
3ydd
, Adran Clwb Digidol Gwersyll yr Urdd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
349 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
2il
Nia Cwyfan Hughes, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009