Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2009 (Un Rhanbarth)

 

68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
3ydd
Kian Murphy, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
2il
Harriet Haylock, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
3ydd
Emma Richards, Ysgol Gynradd Cefn Fforest, Rhanbarth Gwent
98 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Jordan Chaplin, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
105 - Pyped Bl. 2 ac iau
2il
Chloe Knibbs, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
107 - Pyped Bl. 5 a 6
2il
Jordan Chaplin, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
113 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
2il
Nia Maggs, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
115 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
3ydd
Shania Evans-Jones, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
123 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
2il
Aimee Gould, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
131 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
3ydd
George Haylock, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
134 - Print Lliw Bl. 3 a 4
3ydd
Gwenllian Dobbs, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
141 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
2il
Molly Eaton, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
142 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Bronwen Bentley, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
145 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Iwan James, Ysgol Gynradd Bro Sannan, Rhanbarth Gwent
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Eleri Farrish, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
148 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
3ydd
, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
151 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
Georgia Flook, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
293 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
George Wright, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
297 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
2il
Rebecca Hoare, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
300 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
Grwp Sam, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Grwp Alex, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched, Rhanbarth Gwent
301 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
Grwp Harriet, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched, Rhanbarth Gwent
2il
Grwp Bethan, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
324 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
2il
Betsan Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
329 - Caligraffeg Bl. 7-9
1af
Hayley Keohane, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
330 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
3ydd
Caitlyn Bridge, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
332 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
2il
Carys Williams, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
336 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Katy Roberts, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
342 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Elizabeth Turzynski, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
361 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Elin Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009