Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2009 (Un Rhanbarth)

 

74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
3ydd
Medi Montague, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Oisin Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
2il
Tomos Redmond, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
2il
Menna Fflur Edwards, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
3ydd
Ellie Hardy, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Cai Jones, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
2il
Dafydd Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
92 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
3ydd
Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Monique Binfield, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Grwp Daniel a Dafydd, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
2il
Osian Golding, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Erin Armon Povey, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
101 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
2il
Owain Roberts, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Siôn Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
2il
Tomos Parry, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
106 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Elis Lloyd Williams, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Elin, Simone a Arianne, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Ffion, Elishia, Ffion a Keryl, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Martha Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Elin Viney, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
118 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Alaw Llyfni Hunt, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
119 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Katie Anne Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
3ydd
Dominic Roberts, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
2il
Erryn Davies, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
125 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
3ydd
Betsan Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
127 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
2il
Louise, Georgia, Jack a Luke, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
128 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
Grwp Lleucu, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
129 - Penwisg Creadigol Bl. 6 ac iau
2il
Oisin Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
133 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Swyn Haf Williams, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
134 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Josh Roberts, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
135 - Print Lliw Bl. 5 a 6
2il
Misha Lynden, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Anna Jen Huws, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
149 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Grwp Elen, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
150 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Danielle a Malguizata, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
151 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
3ydd
Steffan Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
314 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
2il
Dean Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gareth Davies, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
316 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Amy a Hannah, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Rebecca a Gareth, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
319 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Hayley Baum, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
326 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
2il
Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
328 - Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
330 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Josh Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
331 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Lois Angharad Jones, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
335 - 2D Tecstilau Bl. 9
2il
Lois Angharad Jones, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
342 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
3ydd
Alaw Ehedydd Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
346 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
348 - Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
1af
Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
349 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Tesni Harrison, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
350 - Gemwaith Bl. 9
2il
Lois Angharad Jones, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
353 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
356 - Creu Arteffact Bl. Dan 19 oed
1af
Nia Wyn Thomas, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Bethan Williams, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
358 - CAD Bl. 7-9
1af
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Anastasia Lewis, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009