Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2009 (Un Rhanbarth)

 

68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
2il
Lara Rose Evans, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
70 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
Erin Fflur Staples, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
2il
John Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp James , Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
2il
Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
86 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
2il
Christopher Carrow, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Christopher Carrow, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
92 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Jac Morris Davies, Ty Aran, Rhanbarth Meirionnydd
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
2il
Harry Rendell, Ty Aran, Rhanbarth Meirionnydd
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Grwp Mabli a Jac, Ty Aran, Rhanbarth Meirionnydd
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
2il
Amber a Harry, Ty Aran, Rhanbarth Meirionnydd
101 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
3ydd
Bari John Jones, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
116 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
3ydd
Toni Louise James, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
118 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Caryl Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Eiddon Tegid Pritchard, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
123 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
3ydd
Haf Lloyd, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
126 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
3ydd
Criw Corris, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
128 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
2il
Tasha a Nicole, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
138 - Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
2il
Willow Sanders, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
298 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
2il
Cai Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
299 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
302 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
2il
Nerys Angharad Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
303 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
3ydd
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
304 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
305 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Naomi a David, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
306 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Ruby a Naomi, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
307 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
3ydd
Hannah Naylor, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
308 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Hannah Naylor, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
310 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Celt, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
312 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
2il
John Bugby, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
313 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Llinos Parry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
John Bugby, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
315 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
John a Llinos, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
316 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
3ydd
John, Llinos a Rachel, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
317 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
3ydd
Aled Hughes, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
321 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Sioned, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
342 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
2il
Sophie Ann Knight, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
343 - Ffasiwn Blwyddyn 9
2il
Natasha Lana Lowe-Sellers, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
348 - Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
2il
Harri Hughes, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
350 - Gemwaith Bl. 9
3ydd
Ruth Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
355 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
2il
Tesni Woodfall, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
357 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Daniel Donoghue, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Aled Hughes, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009