Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2009 (Un Rhanbarth)

 

68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Lara Pyres, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Rebecca Jones, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Elin Angharad Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Mari Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
2il
Nico, Agnes, Steffan, Llio, Lois ac Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Georgia, Katie, Hannah ac Alicia, Ysgol Gynradd Tudno, Rhanbarth Conwy
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Adelaide Le Maitre, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
3ydd
Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
90 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Elizabeth a Dylan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
3ydd
Jack Sandham, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
2il
Judeah Whelan, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
103 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
2il
, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
3ydd
, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
107 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Ioan Rhun Roberts, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Shannon, Carys, Sophie a Dominic, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
2il
Megan Robinson, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Charlotte Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
115 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Lydia Mair Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Joel Richardson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
3ydd
Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
2il
Mared Wyn Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
128 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
3ydd
Lowri, Lois a Mared, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
132 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
139 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Vaughan Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
140 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
3ydd
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
144 - Gemwaith Bl. 5 a 6
3ydd
Lona Roberts, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
145 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
3ydd
Erin Shon Edwards, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
3ydd
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
148 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
149 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Greta, Elle a Harri, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
151 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
2il
Ianto Gwyn Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
292 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
2il
Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
293 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
2il
Angharad Haf Evans, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
302 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
3ydd
Chukwunweike Iwobi, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
303 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
2il
Andrew Richardson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
304 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
2il
Jordan Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
307 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
2il
Adam J Roberts, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
308 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Jade Lewis, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Charlie Farnsworth, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
318 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Daniel Snape, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lowri Hughes, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
320 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Chloe a Rebecca, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
322 - Argraffu Bl. 7 ac 8
2il
William Miles, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Bryn Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
325 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
3ydd
Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
326 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
3ydd
Eilir Gwyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
334 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
346 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Eilir Gwyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
349 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
351 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
Eilir Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
354 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Morgan Crawford, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Tomos Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
355 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
3ydd
Adam Colburn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
363 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Gwydion Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009