Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2009 (Un Rhanbarth)

 

72 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
2il
Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Rhanbarth Dinbych
76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
2il
Jason McVicar, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
86 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
3ydd
Ieuan Thomas-Crane, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
89 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
2il
Ono, Bryn, Jonathan ac Alex, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
2il
Shaun a David, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy, Rhanbarth Dinbych
98 - Argraffu Bl. 5 a 6
3ydd
Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
3ydd
Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
105 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
107 - Pyped Bl. 5 a 6
3ydd
Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Tomos, Dylan, Zac a Ciaran, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Sion Lightfoot, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
3ydd
Olivia Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
124 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
3ydd
Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
126 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
Uned dan 7, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
127 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
3ydd
Mared ac Alaw, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
130 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
131 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant, Rhanbarth Dinbych
137 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
2il
Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant, Rhanbarth Dinbych
139 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Ceri Wynne Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
141 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Daniel Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
142 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
2il
Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
332 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
3ydd
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
334 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
336 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
343 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Emma Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
344 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Siôn Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009