Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2009 (Un Rhanbarth)

 

69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
3ydd
Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
72 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
Georgia, Ella, Jack, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Deian, Tomos, Simon, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Chloe, Leah, Cerys, Orion, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
2il
Grwp Talgarreg, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
86 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
Robert Williams, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
91 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
2il
Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
3ydd
Daniel, Gruffydd, Summer, Sion, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
106 - Pyped Bl. 3 a 4
3ydd
Sion Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Hanah, Dafydd, Liam, Llyr, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Cartrin a Hope, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
3ydd
Rhys Williams, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
2il
Steffan Jones, Ysgol Gynradd Penlon, Rhanbarth Ceredigion
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
2il
Zoe Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
124 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
2il
Katie Gibbins, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
125 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Naomi Tansey, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
126 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
2il
Sarah a Duncan, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
129 - Penwisg Creadigol Bl. 6 ac iau
1af
Mari Davies, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
130 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
133 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Sian Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
134 - Print Lliw Bl. 3 a 4
2il
Rachel Bell, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
136 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
3ydd
Brooklyn Griffiths, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
144 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Carys Williams, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
145 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
2il
Fede Thomas, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
148 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Bont, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
149 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Bont, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
150 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Bont, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
292 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
3ydd
Dewi Uridge, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
294 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Hannah Stevenson, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
302 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Savana Anderson, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
305 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
2il
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
306 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
2il
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
312 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Yazmin Evans Richards, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
315 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
317 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
318 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
319 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
322 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Gwenan Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
324 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Osian Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
325 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
326 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
327 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lowri Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
332 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
333 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
Savana Anderson, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lowri Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
345 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Bethan Green, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
346 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
2il
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
347 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009