Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Môn 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Ania Moore, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Elain Gwynedd, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Sianed Lewis, Ysgol Gynradd Ty Mawr
2il
    Mared Edwards, Ysgol Gynradd Cylch y Garn
3ydd
    Rhys Last, Ysgol Gynradd Llandegfan
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
2il
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Ffion Elin a Manon Haf, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Elain a Glesni, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Cai ac Ifan, Adran Corn Hir
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Corn Hir
2il
    , Adran Llanfechell
3ydd
    , Adran/Aelwyd Bodwrog
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Corn Hir
2il
    , Adran Llanfechell
3ydd
    , Adran/Aelwyd Bodwrog
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Ffrwd Win
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ty Mawr
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    , Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Penysarn
2il
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bodedern
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    , Ysgol Gynradd Amlwch
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Penysarn
2il
    , Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Round, Adran Llanddaniel
2il
    Manon Ff Roberts, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Penysarn
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Cariad Hughes, Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    Melissa Jago, Ysgol Gynradd Y Borth
3ydd
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Mari Young, Ysgol Gynradd Y Borth
3ydd
    Elin Ll Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Pippa Scourse, Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    Kristen Macdonald, Ysgol Gynradd Pencarnisiog
3ydd
    Charlotte Hancox, Ysgol Gynradd Penysarn
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Siwan Jones, Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    Anna Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Penysarn
2il
    , Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ffrwd Win
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Penysarn
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Elain Gwynedd, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Llinos Ellis Owen, Ysgol Gynradd Penysarn
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Elin Ll Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Ioan Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Penysarn
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
2il
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penysarn
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Ania Moore, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Elis Morgan, Adran/Aelwyd Bodwrog
3ydd
    Catrin Edith Parry, Ysgol Gynradd Pentraeth
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Emily Owen, Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    Ceri Lois Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Cadi Owen, Ysgol Gynradd Amlwch
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Sorcha Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
3ydd
    Ffion M Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanfachraeth
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran/Aelwyd Bodwrog
2il
    , Adran Llanfechell
3ydd
    , Adran Corn Hir
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    , Ysgol Gynradd Ffrwd Win
3ydd
    , Ysgol Gynradd Y Borth
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Borth
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Ty Mawr
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Morswyn
2il
    , Ysgol Gynradd Kingsland
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Talwrn
2il
    , Ysgol Gynradd Rhoscolyn
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Amlwch
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Shauna Thomas, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Anna Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Rhodd-Alaw Parry, Ysgol Gynradd Rhoscolyn
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Bodiau Llachar, Adran Amlwch
2il
    Grwp Babanod, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    , Ysgol Y Graig
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Loki Coward, Ysgol Gynradd Llanddeusant
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Megan Lloyd, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    Carys Thornton, Ysgol Gynradd Llandegfan
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Mared Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    James Llywelyn Edwards, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Sion Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Gethin Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    James a Steffan, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Gwawr a Glesni, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Elin a Gwen, Ysgol Gyfun David Hughes
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Sioned Mai Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Lois Meleri Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Sian Pierce Roberts, Aelwyd Yr Ynys
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Osian Meilir Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Martin Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Catrin a Bethan, Ysgol Uwchradd Bodedern
2il
    Alison ac Eira, Ysgol Uwchradd Bodedern
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Osian Meilir Jones, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Lois Meleri Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Sian Pierce Roberts, Aelwyd Yr Ynys
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Catrin Angharad Roberts, Aelwyd Yr Ynys
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    , Ysgol Gyfun Llangefni
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Mared Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Gethin Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Sioned Mai Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Osian Meilir Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Catrin Angharad Roberts, Aelwyd Yr Ynys
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    David Jon Sutton, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Catherine Elizabeth Jones, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Siwan Tudur, Ysgol Gyfun David Hughes
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Carolyn Burton, Ysgol Gyfun David Hughes
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Iwan Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Carolyn Burton, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Gwern Aran ap Rhobat, Ysgol Gyfun Llangefni
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Sion Morgan Withers, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Gethin Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lowri Davies, Ysgol Gyfun Llangefni
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Dewi Garmon Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Carolyn a Catrin, Ysgol Gyfun David Hughes
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    James Llywelyn Edwards, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Mared Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    James a Steffan, Ysgol Gyfun David Hughes
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Osian Meilir Jones, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Sioned Mai Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
201:   Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
1af
    Osian a Kim, Aelwyd Yr Ynys
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
205:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern
2il
    Gethin Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Lucy Kelly, Ysgol Gyfun Llangefni
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lois Meleri Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Lois Mererid Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Teleri Williams, Aelwyd Yr Ynys
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Deio, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Grwp Mared ac Elin, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Actorion Sal, Ysgol Gyfun David Hughes
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Richard Emyr Williams, Aelwyd Yr Ynys
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
228:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Zoe Day, Aelwyd Yr Ynys
232:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
1af
    Carwyn Evans, Aelwyd Yr Ynys
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Zoe, Richard a Carwyn, Aelwyd Yr Ynys
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Katie Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Perlau, Adran Amlwch
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Jessica Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009