Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Erin Fflur, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Gronw Ifan, Adran Garndolbenmaen
3ydd
    Aziliz Kervegant, Ysgol Gynradd Llanllechid
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Rebecca Hughes , Ysgol Gynradd Nefyn
3ydd
    Lois Fflur, Adran Garndolbenmaen
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Anest Gwenllian Garrod , Adran Llanengan
3ydd
    Guto Gwenallt, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Mali Fflur a Betsan, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Lleucu a Cadi , Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Gwenlli a Mari, Ysgol Gynradd Chwilog
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Sion, Adran Llandwrog
2il
    Parti Bethel, Adran Bethel
3ydd
    Parti Botwnnog, Adran Botwnnog
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf
2il
    Parti''r Llan, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Cor Bontnewydd, Adran Bontnewydd
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Chwilog, Ysgol Gynradd Chwilog
2il
    Parti Penisarwaen, Ysgol Gymuned Penisarwaun
3ydd
    Parti Bodfeurig, Ysgol Gynradd Bodfeurig
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Charlie, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Lleisiau'r Gelli, Ysgol Gynradd Y Gelli
3ydd
    Parti Tegan, Ysgol Gynradd Cymerau
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Cor Penisarwaen, Ysgol Gymuned Penisarwaun
3ydd
    Cor y Gorlan, Ysgol Gynradd Y Gorlan
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Charlie, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Cor y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Cor yr Hendre, Ysgol Gynradd Yr Hendre
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti''r Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Parti Sian, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Parti''r Hendre, Adran Hendre
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
1af
    Parti'r Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Anest Gwenllian Garrod, Adran Llanengan
2il
    Mali Fflur, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Freya Morris, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Shona ab Iorwerth, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Annest Kettle, Ysgol Gynradd Y Faenol
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Gwenno Kervegant, Ysgol Gynradd Llanllechid
2il
    Madison Kahn, Ysgol Gynradd Cae Top
3ydd
    Adam Bragan, Adran Bethel
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Wesyn Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Deio Huws, Adran Tref Y Gelli
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Alaw P Huws, Adran Bethel
2il
    Merin Lleu, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Deian Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanrug
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Math Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Manon Owen, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Deian Parry Williams, Adran Tref Y Gelli
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti Anna, Adran Llandwrog
2il
    Parti'r Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bethel, Adran Bethel
2il
    Parti'r Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    Parti Megan, Adran Beuno/Pontllyfni
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Grwp y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Chwilog, Ysgol Gynradd Chwilog
2il
    Grwp Manon, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Deio Llyr , Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Ela Sin Pari, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Luned Rhys, Adran Llangybi
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Lois Fflur, Adran Garndolbenmaen
2il
    Beca Jones, Adran Tudweiliog
3ydd
    Gwenno Martin, Ysgol Gynradd Cymerau
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Mali Fflur , Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Dafydd Cadwaladr, Adran Rhostryfan
3ydd
    Sioned Owen, Adran Pentre Uchaf
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Deegan, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti Chwilog, Ysgol Gynradd Chwilog
3ydd
    Parti Llanrug, Ysgol Gynradd Llanrug
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Charlie, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Cor Bontnewydd , Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Cor Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Bontnewydd, Adran Bontnewydd
2il
    Parti'r Garn, Adran Garndolbenmaen
3ydd
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Manw Lili Robin, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Awen Puw, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Gethin Elis, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Llio Bryfdir Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Owain ap Myrddin, Adran Pentre Uchaf
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Alaw Fon Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Catrin Ann Thomas, Adran Carmel
3ydd
    Elis Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Caitlin, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Penisarwaen, Ysgol Gymuned Penisarwaun
3ydd
    Parti Felinheli, Ysgol Gynradd Felinheli
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Tref y Gelli, Adran Tref Y Gelli
2il
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf
3ydd
    Parti'r Garn, Adran Garndolbenmaen
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Elis, Ela a Ieuan, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Parti Deian, Adran Tref Y Gelli
3ydd
    Adran Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Grwp Penisarwaen, Ysgol Gymuned Penisarwaun
2il
    Grwp Seithennyn, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Grwp Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Kieran, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Parti Llanrug, Ysgol Gynradd Llanrug
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Daniel, Adran Llandwrog
2il
    Parti Marchlyn, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
3ydd
    Parti Chwilog, Ysgol Gynradd Chwilog
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Parti Seren, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Freya, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    Parti Llanrug, Ysgol Gynradd Llanrug
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Ela Catrin, Ysgol Gynradd Y Garnedd
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Freya, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Grwp Mari, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Grwp Seren , Ysgol Gynradd Eifion Wyn
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Awen, Adran Tref Y Gelli
2il
    Grwp Catrin Mather, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Grwp Bethan, Adran Llandwrog
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Nel Hughes, Adran Botwnnog
2il
    Awen Mai Pritchard, Adran Tref Y Gelli
3ydd
    Elan Jones, Adran Bethel
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Perlau Disglair, Adran Tref Y Gelli
2il
    Grwp Megan, Ysgol Gynradd Tregarth
3ydd
    Grwp Elin, Ysgol Gynradd Bro Lleu
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Lydia Grifith, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Lleucu Gwawr Llewelyn, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Awel Haf Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Llyr Gwynedd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Eben Myrddin Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Morgana a Harriet, Ysgol Uwchradd Friars
2il
    Anna a Lois, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Marged Elen a Lois Glyn, Ysgol Uwchradd Tryfan
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Meinir Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Cai Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Gwilym Rhys, Ysgol Uwchradd Brynrefail
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Sian ac Alys Crisp, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C. Llyn
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
3ydd
    Sian Crisp, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Ceri Wyn, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
2il
    Elen Gwenllian, Aelwyd Dyffryn Nantlle
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog
2il
    Parti Adran Botwnnog, Adran Botwnnog
3ydd
    Parti Ceiri Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Cr Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog
2il
    Cr Ceiri Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Eiifonydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Parti Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Parti Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Parti Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    Grwp Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Grwp Lois, Ysgol Uwchradd Eifionydd
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Awel Haf Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Sara Wiliam, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Lowri Ann Griffith, Ysgol Uwchradd Brynrefail
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
3ydd
    Ffion Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Elen Gwenllian, Aelwyd Dyffryn Nantlle
2il
    Ceri Wyn, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
3ydd
    Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C. Llyn
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cr Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Sian Mererid Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    Luned Bedwyr, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    Fflur Harman, Aelwyd Dyffryn Nantlle
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Mabon Jones, Aelwyd Bro Llanwnda
2il
    Morgana Warren Jones, Ysgol Uwchradd Friars
3ydd
    Taliesin Cai, Ysgol Uwchradd Tryfan
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Mari Elen, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Swyn Angharad Llyr, Ysgol Uwchradd Brynrefail
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Lewys Wyn, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Huw Owen, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Rhodri Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Marged Elen Wiliam, Uwch Adran Bangor
3ydd
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lisa Gwyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Patrick, Ysgol Uwchradd Tryfan
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Bryony Keyse, Ysgol Uwchradd Friars
2il
    Bronwen Price, Ysgol Uwchradd Brynrefail
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Gwyn Owen, Aelwyd Bangor
190:   Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rhiain Awel Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Lisa Gwyn ac Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Elfair Grug Dyer, Tu allan i Cymru
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Pedwarawd Llinynnol Tryfan , Ysgol Uwchradd Tryfan
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Band Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Band Ieuenctid Llanrug, Band Ieuenctid Llanrug
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Alaw Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
3ydd
    Lois Glyn, Ysgol Uwchradd Tryfan
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Rebecca a Lleucu, Adran Botwnnog
2il
    Leah ac Alaw, Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    Lydia a Nanw, Ysgol Uwchradd Eifionydd
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
201:   Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
1af
    Ffion Llwyd a Meinir Wyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Enlli a Mared, Adran Botwnnog
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Dafydd Rhun, Aelod Unigol C. Llyn
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Glan Y Mor, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Parti Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
205:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
1af
    Cor Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Cor Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
206:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Cedron Sion, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Elen Hughes, Adran Botwnnog
3ydd
    Gwilym Sion Pari, Ysgol Uwchradd Botwnnog
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Botwnnog, Adran Botwnnog
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Lois, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Grwp Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Parti Sara, Ysgol Uwchradd Tryfan
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Heledd Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
212:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
1af
    Grwp Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Elen Gwenllian, Aelwyd Dyffryn Nantlle
2il
    Ceri Wyn, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Gwilym, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Grwp Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Grwp Anna, Ysgol Uwchradd Brynrefail
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan
219:   Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Grwp Ffion Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Grwp Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Tair Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Leah Gaffey, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
3ydd
    Eleri Sweeney, Ysgol Uwchradd Eifionydd
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Ceri Wyn, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
227:   Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Parti Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Ct Bryn, Aelwyd Chwilog
2il
    Mirain Evans, Aelwyd Chwilog
3ydd
    Elan Llwyd Jones, Adran Bethel
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Elis Vaughan Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Emma Matulla, Aelwyd Chwilog
2il
    Anest Bryn, Ysgol Uwchradd Brynrefail
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Anest Bryn a Gwilym Rhys, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Gwenlli, Mirain, Ct ac Elliw, Aelwyd Chwilog
3ydd
    Bethan Roberts a Mared Lois Williams, Ysgol Uwchradd Brynrefail
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Alana Morris, Ysgol Uwchradd Friars
2il
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Alaw Llywelyn, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Anya, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Perlau Pwllheli, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    Pishyns Port, Ysgol Uwchradd Eifionydd
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Danielle Cavanagh, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Eleri Sweeney, Ysgol Uwchradd Eifionydd
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    Grwp Friars, Ysgol Uwchradd Friars 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009