Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Mared Rhys Jones, Adran Llanelltyd
2il
    Erin Wyn Williams, Adran Deudraeth
3ydd
    Meg Llewelyn Evans, Adran Brithdir
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau
2il
    Ceri Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd
2il
    Megan Lloyd Gray, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Glain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Glain a Mirain, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Ilan ac Elis, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Lowri ac Awel, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
2il
    Parti Non, Adran Deudraeth
3ydd
    Parti Ffridd y Llyn, Adran Ffridd y Llyn
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Carndochan, Adran Llanuwchllyn
2il
    Cr Steffan, Adran Brithdir
3ydd
    Cr Adran Tref Blaenau, Adran Blaenau Ffestiniog
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Bethan , Ysgol Gynradd Bryncrug
3ydd
    Parti Edmwnd Prys, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
2il
    Parti Elin , Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Parti Becky , Ysgol Gynradd Penybryn
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cr Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
2il
    Cr Y Castell, Ysgol Gynradd Tanycastell
3ydd
    Cr Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Lia , Adran Deudraeth
2il
    Parti Jessica, Ysgol Gynradd Dolgellau
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd
2il
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau
3ydd
    Emma Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Abigail Rigby, Adran Corris
2il
    Catherine Rebecca Parry, Ysgol Gynradd Pennal
3ydd
    Ffion Pennant Jones, Adran Rhydymain
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Glesni Fflur Jones, Adran Dinas Mawddwy
2il
    Trystan Hywel Besent, Ysgol Gynradd Pennal
3ydd
    Rebekah Morris-Bailey, Ysgol Gynradd Llanbedr
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd
2il
    Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
3ydd
    Alaw Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Ifan Prys Jones Edwards, Adran Llanuwchllyn
2il
    Eirian Foster-Evans, Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    Annest John, Adran Brithdir
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Elis , Adran Ganllwyd
2il
    Adran Ffridd y Llyn, Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    Grwp Martin / Aron , Adran Ganllwyd
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Band Y Castell, Ysgol Gynradd Tanycastell
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn
2il
    Mared Rhys Jones, Adran Llanelltyd
3ydd
    Erin Wyn Williams, Adran Deudraeth
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Mirain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Elys Hughes, Adran Llanegryn
3ydd
    Ifan Jones, Adran Llanegryn
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd
2il
    Glain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Sion Emlyn Williams Jones, Adran Rhydymain
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Elin , Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Parti Bro Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Y Parc, Adran Y Parc
2il
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Parti Sion, Adran Rhydymain
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Osian Burrough, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Aaliyah Pratt, Adran Deudraeth
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Mared Elenid Jones, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Aron Llewelyn, Adran Llanuwchllyn
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Joseff Glyn Owen, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Ilan Hedd Jones, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Trystan Hywel Besent, Ysgol Gynradd Pennal
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Mared , Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Grwp Mared, Ysgol Gynradd Y Garreg
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Y Parc, Adran Y Parc
2il
    Parti Alys , Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    Parti Glesni , Adran Dinas Mawddwy
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Adran Y Parc, Adran Y Parc
2il
    Ysgol Beuno Sant, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Grwp Connor , Ysgol Gynradd Pennal
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Grwp Aron , Adran Ganllwyd
2il
    Grwp Dinas Mawddwy, Adran Dinas Mawddwy
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Dawnswyr Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Dawnswyr Deudraeth, Adran Deudraeth
3ydd
    Parti Lois, Adran Deudraeth
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
2il
    Dawnswyr Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Ysgol Bro Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lia Roberts-Evans, Adran Deudraeth
2il
    Siwan Lois Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
3ydd
    Leah Bant, Adran Llwyngwril
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Bro Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
2il
    Sparcs Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Camau Cywrain, Ysgol Gynradd Y Traeth
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Mollie Evans, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Nia Williams, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Freya Newman, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Abigail Jones, Ysgol Gynradd Talsarnau
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Lora Favell-Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd
    Arwen Elysteg Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Robat Bryn Davies, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Alun Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Rhys Owen, Ysgol Uwchradd Y Gader
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Hanna a Heledd, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Arwen a Nia, Adran Brithdir
3ydd
    Lowri ac Elin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
3ydd
    Catrin Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
2il
    Meirion Wyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
3ydd
    Luke McCall, Aelwyd Y Bala
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Leona a Catrin , Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Katharine a Lona, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Luke McCall, Aelwyd Y Bala
2il
    Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
3ydd
    Meirion Wyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Heledd Elfyn, Adran Blaenau Ffestiniog
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Merched Ysgol Y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Merched Y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    Merched Y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Aelwyd Y Bala, Aelwyd Y Bala
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Merched Aelwyd Y Bala, Aelwyd Y Bala
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Heledd Haf Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd
    Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
2il
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
3ydd
    Luke McCall, Aelwyd Y Bala
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir
2il
    Hannah Catrin Lazarus, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir
2il
    Megan Angharad Jones, Adran Ganllwyd
3ydd
    Seren Richards, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Cynan Sharp, Ysgol Uwchradd Ardudwy
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Sara Anest Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Gwernan Lenna John, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Rose Coldham, Ysgol Uwchradd Y Gader
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Gethin Sharp, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Imogen Young, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
190:   Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rhianwen Pugh, Adran Brithdir
2il
    Lona Wyn Williams, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Rhianwen a Nia, Adran Brithdir
2il
    Mari a Meleri , Ysgol Uwchradd Y Berwyn
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Elin Haf, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Arwen Elysteg Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
2il
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Luke McCall, Aelwyd Y Bala
201:   Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
1af
    Catrin a Leona, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Merched Y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Parti Ysgol Y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Arwen Elysteg Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Buddug Sian Davies, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Sara Anest Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Annest , Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Grwp Alun , Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Grwp Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    Genod Y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Katie Cross, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Kelly Leanne Evans, Adran Blaenau Ffestiniog
3ydd
    Lora Favell-Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Y Pump Pinc, Ysgol Uwchradd Tywyn
2il
    Y Difas Disgo, Ysgol Uwchradd Ardudwy
3ydd
    Y Ser Lliwgar, Ysgol Uwchradd Tywyn
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Elena Thomas, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Zoe Owen, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Genod Y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Amy Jones, Ysgol Uwchradd Ardudwy 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009