Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Lliwen Jones, Adran Llangwm
2il
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Elenid Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Non Pyrs, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Danielle Johnston, Ysgol Gynradd Maelgwn
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Ruth Erin Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Grace Charles, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Ceridwen a Llywela , Adran Cerrigydrudion
2il
    Ciaran ac Alys, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Briall a Robert, Adran Llangwm
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti'r Degwm, Adran Llangwm
2il
    Parti Betws, Adran Betws y Coed
3ydd
    Parti'r Alwen, Adran Cerrigydrudion
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor y Degwm, Adran Llangwm
2il
    Cor yr Alwen, Adran Cerrigydrudion
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti'r Garrog, Ysgol Gynradd Dolgarrog
2il
    Parti'r Pentre, Ysgol Gynradd Pentrefoelas
3ydd
    Parti'r Glasgwm, Ysgol Penmachno
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti'r Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Parti Joel, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Parti Cara, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Cor Y Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Cor Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Amy, Ysgol Gynradd Glanwydden
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Ciaran, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Parti Elen, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Ruth Erin Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Tesni Kerens, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Guto Bryn Roberts, Adran Llangwm
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Lona Roberts, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
2il
    Rhiannon Elidan Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Branwen Tudur Morus, Ysgol Gynradd Llanddoged
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Mali Sion, Adran Penmachno
2il
    Sian Roberts, Ysgol Gynradd Pen-y-bryn
3ydd
    Rebecca Jane Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Rhiannon Elidan Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Lona Roberts, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
3ydd
    Carys Thompson, Ysgol Gynradd Glanwydden
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Charlie Marshall, Ysgol Gynradd Pen-y-bryn
2il
    Rosie Williams, Ysgol Gynradd Pencae
3ydd
    Joseff McAlinden, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Rhiannon Elidan Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Cara Bryn Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Ellie-Jane, Ysgol Gynradd Betws y Coed
2il
    Grwp Aimee, Ysgol Gynradd Glanwydden
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Pedwarawd y Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Grwp Gwion, Ysgol Gynradd Rowen
3ydd
    Grwp Gwynfor, Ysgol Gynradd Bro Aled
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Carrog, Ysgol Gynradd Dolgarrog
2il
    Grwp y Dreigiau, Ysgol Gynradd Trefriw
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Afon Ganol, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Parti'r Plas, Ysgol Gynradd Y Plas
3ydd
    Traed Brain, Ysgol Gynradd Bod Alaw
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Lliwen Jones, Adran Llangwm
3ydd
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Lois Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Non Pyrs, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Cora Miri Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Guto Bryn Roberts, Adran Llangwm
2il
    Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Ruth Erin Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti'r Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Merched Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Parti Rosie, Ysgol Gynradd Pencae
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti'r Degwm, Adran Llangwm
2il
    Parti'r Alwen, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Parti Mari, Adran Betws Yn Rhos
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Lowri Angharad Green, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Kitty Winifred McCann, Ysgol Gynradd Bod Alaw
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Idris Williams, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
2il
    Iolo Wyn James, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Ilid Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm
2il
    Ciaran Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Lliwen Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Elis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Grwp Cameron, Ysgol Gynradd Pencae
3ydd
    Genod Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Y Degwm, Adran Llangwm
2il
    Grwp Yr Alwen, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Grwp 'Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Parti''r Degwm, Adran Llangwm
2il
    Parti Bronwen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Grwp Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Wyn Bach Melangell, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Y Gwylliaid, Ysgol Gynradd Dolwyddelan
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Criw Y Gwerinwyr Grwfi, Ysgol Gynradd Glan Morfa
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Grwp Lois, Ysgol Gynradd Bro Aled
2il
    Grwp Ryan ac Amelia, Ysgol Gynradd Craig y Don
3ydd
    Grwp Cora, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Grwp Ifan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Grwp Y Foel Goch, Adran Llangwm
3ydd
    Grwp Lora, Ysgol Gynradd Bro Aled
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Grwp Olivia, Ysgol Gynradd Sant Elfod
2il
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Parti''r Gwrych, Ysgol Gynradd Glan Morfa
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Ffair Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin
2il
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Dawnswyr Carrog, Ysgol Gynradd Dolgarrog
2il
    Dawnswyr Dawnus, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Ser ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Molly Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Hanna Lois Jones, Ysgol Gynradd Dinmael
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Hollie, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Grwp Dawnstastig, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Grwp Ceri, Ysgol Gynradd Maelgwn
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Aimee, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Parti Tiegan, Ysgol Tan-y-Marian
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Madeline Lowri Elliott, Ysgol Gynradd Talhaiarn
2il
    Megan Thomas, Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    Ciera Murphy, Ysgol Gynradd Talhaiarn
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Amy Parry, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Jade Quick, Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    Alex Roberts, Ysgol Gynradd Llanddulas
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Megan Rose, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff
2il
    Matthew Owain, Ysgol Gynradd Nant y Coed
3ydd
    Lucy Pugh, Ysgol Gynradd Tudno
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti'r Nant, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Parti Ellen, Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    Parti Sam, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Y Ser, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Grwp Y Nant, Ysgol Gynradd Nant y Coed
3ydd
    Grwp Jack, Ysgol Gynradd Llanddulas
54:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    Criw y Marian, Ysgol Tan-y-Marian
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Bethan Taylor, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Anna Llywelyn, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Siwan Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    John Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Ryan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Chris Dando, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Siwan ac Elin, Uwch Adran Llangwm
2il
    Anna a Gemma, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Ryan a Sara, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Catrin Lewis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Jenna Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Haf Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Elias Ioseff Jones, Adran Cerrigydrudion
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Alexandra a Rachel, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Elgan Llyr Thomas, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy
2il
    Eleias Moore Roberts, Adran/ Aelwyd Abergele
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Mared Llwyd, Aelwyd Llangwm
2il
    Aaron Bevan, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm
2il
    Elgan Llyr Thomas, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy
3ydd
    Eleias Moore Roberts, Adran/ Aelwyd Abergele
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti'r Degwm, Uwch Adran Llangwm
2il
    Parti'r Alwen, Adran Cerrigydrudion
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Cor Medrad, Uwch Adran Llangwm
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti''r Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Parti Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    Grwp Richard, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Grwp Ashley, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Criw iau, Aelwyd Llangwm
2il
    Criw Y Bugeiliaid, Aelwyd Bro Cernyw
3ydd
    Criw Hyn, Aelwyd Llangwm
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm
2il
    Merched Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Meibion Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Meibion Llangwm, Aelwyd Llangwm
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Elin Hughes, Uwch Adran Llangwm
2il
    Ryan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Catrin Lewis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Llangwm
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Isabella Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Mared Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Ciara Ryder, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Kate Moorcroft, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Sadie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Raji Asodia, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Tesni Buddug, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Luke Mainstone, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Elizabeth Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    John Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Ieuan, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Grwp Amy, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Grwp Lisa, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Katie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Alexandra Hastings, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Hannah Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Fiona Williams, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan
3ydd
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Aaron a Richard, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Hannah a Sera, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Isabella a Chris, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Meurig Ywain Roberts, Aelwyd Bro Cernyw
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Grwp Sophie, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Cerddorfa Emrys ap Iwan, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Elin Hughes, Uwch Adran Llangwm
2il
    Siwan Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Anest Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Siwan ac Elin, Uwch Adran Llangwm
2il
    Siwan ac Anest, Uwch Adran Ysbyty Ifan
3ydd
    Lleucu a Gwenlli, Uwch Adran Llangwm
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Haf Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst
2il
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Llangwm
203:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
1af
    Awel a Ffion, Aelwyd Llangwm
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Anghard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Parti''r Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
206:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    Parti Medrad, Aelwyd Llangwm
207:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Ifan Arthur Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Haf Everiss, Adran Bro Cernyw
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti'r Foel Goch, Uwch Adran Llangwm
2il
    Parti Llanrwst, Aelwyd Llanrwst
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Ffion, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Eirian Sian Thomas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst
214:   Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
1af
    Grwp Llangwm, Aelwyd Llangwm
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Ryan, Sara ac Anna, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Brengain ac Eilir, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Criw Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
219:   Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rhian a Lowri, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Ioan ac Eirian Sian, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    Criw Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Llio Wyn Morris, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Elen Bird, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Elis Fon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Kyra Menai Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    Grwp Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Anna Jane Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Jaqueline Jones, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan
3ydd
    Chloe Waggett, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Chloe, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan
2il
    Grwp Tambaid, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Grwp Y Pump Llachar, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Jessica Wynne Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Grwp Lliwiau Llachar, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
241:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    Parti Richard, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Parti Sadie, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
2il
    Rhys Thomas, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    Grwp Ieuan, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
244:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Alexandra Hastings, Ysgol Uwchradd Bryn Elian 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009