Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Y Llys
2il
    Elizabeth Mwale, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Deiniol Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Dewi John Wykes, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Rhydian Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Lisa Dafydd, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Wesley Hughes-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Elan ac Erin Meirion, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Elena ac Alys Brown , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Huw a Sion , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Pant Pastynog , Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il
    Parti Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Parti Annie , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Ysgol Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Mwncis y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il
    Ysgol Pant Pastynog , Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd
    Ysgol Maes Hyfyrd , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Ysgol Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Y Gwernant, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Ysgol Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Elena Brown, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Erin Ifan, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Jones-Williams, Ysgol Gynradd Carrog
2il
    Fallon Armstrong-Owen, Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    Arron Connor Edwards , Ysgol Gynradd Christchurch
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Nicola Greenow, Ysgol Gatholig Mair
2il
    Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Charlotte Doherty-Jones, Ysgol Gynradd Hiraddug
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Awel Roberts, Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il
    Erin Ifan, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd
    Elinor Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Bedwyn Phillips, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Steffan Dafydd, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Trystan Chambers, Ysgol Gynradd Pen Barras
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Alys Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ela Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd
    Hafina Cordiner, Ysgol Gynradd Pen Barras
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti Carrog , Ysgol Gynradd Carrog
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Parti Gellifor A , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Parti Gellifor B , Ysgol Gynradd Gellifor
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Owain Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Lea Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Erin Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Sophia Adams, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Celyn Llwyd, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Cadi Mars Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Elinor Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Brain Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Owain Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Matthew Yeomans, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Steffan Dolben, Ysgol Gynradd Pen Barras
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Heledd Roberts, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Harri G Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Erin Ifan, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llandrillo , Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Parti Twm , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Grwp Nia , Ysgol Gynradd Pen Barras
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Criw''r Dyffryn , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Llanfair Dyffryn Clwyd , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Tim Bedwyn , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Ysgol Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Grwp Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Grwp Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Grwp Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Grwp Clocaenog , Ysgol Gynradd Clocaenog
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Parti Twm , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Parti Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Parti Mair , Ysgol Gatholig Mair
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Deuawd Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
2il
    Grwp Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Ysgol Maes Hyfryd , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
2il
    Ysgol Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd
    Ysgol Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Emily Lewis, Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Trystan Chambers, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Amber Irons, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
3ydd
    Momentwm , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Gellifor B , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Parti Gellifor A , Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    Parti Rhian , Ysgol Howells
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Rhiannon Beaumont-Bullock, Ysgol Gynradd Penmorfa
2il
    Lucie Williams, Ysgol Gynradd Bodnant
3ydd
    Adam McCulloch, Ysgol Gynradd Gellifor
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Gwilym Lawrence, Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Ellen Bickerstaff, Ysgol Gatholig Mair
3ydd
    Ella Leatt, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Hannah Burgoyne, Ysgol Gynradd Bryn Collen
2il
    Tesni Jones, Ysgol Gynradd Esgob Morgan
3ydd
    Laura Lloyd-Williams, Ysgol Gynradd Santes Ffraid
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Caer Drewyn , Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il
    Ysgol Howells , Ysgol Howells
3ydd
    Parti Gellifor A , Ysgol Gynradd Gellifor
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Camelod Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Ysgol Bryn Collen , Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Eliffantod Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Mirain Lois Rogers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Dafydd Allen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Guto Dafydd Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Sin Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Kirin a Mared , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Leah ac Amber , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Tirion a Sin , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Anwen Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Mererid Ellis , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Connor Keyes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Angharad a Steffan , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Anna ac Anwen , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Awel Vaughan-Evans, Aelwyd Rhuthun
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Rhys Owain Ruggiero, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Bethany Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Lucy-Angharad Childs, Aelod Unigol Cylch Dinbych
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    Hogia''r Werin , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Guto, Llr ac Osian , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Bethany, Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Leah Mai Thomas, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Mirain Lois Rogers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Bethany Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Mererid Ellis , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Awel Vaughan-Evans, Aelwyd Rhuthun
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cr Gwerin Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Theo Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Rachel Thomas , Ysgol Uwchradd Prestatyn
3ydd
    Theo Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Gwen Rees, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Rhydian Owen, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Michael Vasmer , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Emily Anne Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Elan Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Grwp Sacsaffon Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Ysgol Brynhyfyrd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Mirain Lois Rogers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Guto a Llr , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Leah ac Amber , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Mererid Ellis , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
201:   Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
1af
    Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Angharad Elena Ellis, Aelwyd Rhuthun
2il
    Awel Vaughan-Evans, Aelwyd Rhuthun
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Erin Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Dinas Brn , Ysgol Uwchradd Dinas Bran
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Bethany Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Morgan a Magi , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Igam Ogam , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Criw Bl 9 , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ysgol Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Non Haf Davies, Aelwyd Rhuthun
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Corina Paige Edwards, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Chelsea Baraclough, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    Bronwen Joy Carrigian, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Zoe Bennett Evans, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Clwb Clocsio Dinbych , Clwb Clocsio Dinbych
235:   Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Santes Ffraid , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    Parti Santes Ffraid , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Parti Glain , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Seren Walker, Ysgol Uwchradd Prestatyn
2il
    Elysha Paige Leonard, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    Leah Davey-Evans, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Oren Trydanol , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Parti Katie Jane , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Y Chwech Llachar , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lucy-Angharad Childs, Aelod Unigol Cylch Dinbych
2il
    Nicola Doidge, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan
3ydd
    Karen Helen Pickering, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Cacen Gymreig , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    L'Toni Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
244:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Lucy-Angharad Childs, Aelod Unigol Cylch Dinbych
2il
    Zoe Bennett Evans, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009