Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Fflint Maelor 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Carys Elin Knight, Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Iestyn Morris, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Nathan Jones, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
3ydd
    Rhys Archer, Ysgol Gynradd Croes Atti
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Catrin Edwards, Ysgol Gynradd Terrig
2il
    Teleri Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Elen Williams, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Davies a Gwen Boswell, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
2il
    Sky Morris Bailey a Sioned Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Cynddelw, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
2il
    Parti Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Parti Fictoria, Ysgol Gynradd Fictoria
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Cynddelw, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Teleri Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Elen Williams, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Amelia Kelly, Ysgol Gynradd Plas Coch
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Hannah Daly, Ysgol Gynradd Mornant
2il
    Caroline Large, Ysgol Gynradd Mornant
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Kiera Thomas, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Tomos James, Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Layla Mohammed, Ysgol Gynradd Plas Coch
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Megan Tattum, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Jamie Hogg, Ysgol Gynradd Bryn Coch
3ydd
    Sian James, Ysgol Gynradd Glanrafon
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Dominic Barlow, Ysgol Gynradd Santes Fair
2il
    Cai Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Caitlin Lovell, Ysgol Gynradd Glanrafon
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Iestyn Morris, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
2il
    Alaw Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
3ydd
    Llinos Hughes, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Gethin McGuinness, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Awel Glyn Jones Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Ellie Von Borstel, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Elen Williams, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Catrin Edwards, Ysgol Gynradd Terrig
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Georgina Lynn, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Hanna Llwyd Jones, Ysgol Gynradd Terrig
3ydd
    Morgan Roberts, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Elin Barltet, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Caitlin Lovell, Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Cara-Leigh Murphy, Ysgol Gynradd Croes Atti
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Teleri Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Kaitlin Gillam, Ysgol Gynradd Croes Atti
3ydd
    Catrin Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Cynddelw, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
2il
    Grwp Bryn Tabor, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
3ydd
    Grwp Terrig, Ysgol Gynradd Terrig
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
2il
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Ysgol Santes Ffair, Ysgol Gynradd Santes Fair
3ydd
    Ysgol Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Ysgol Santes Ffair, Ysgol Gynradd Santes Fair
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Leoni Allen, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Rebbeca Lloyd, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
3ydd
    Rhion Oldfield, Ysgol Gynradd Brynffordd
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Bl. 5 a 6 I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Grwp Ysgol Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch
3ydd
    Grwp Ysgol Derwenfa, Ysgol Gynradd Derwenfa
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Fictoria, Ysgol Gynradd Fictoria
2il
    Ysgol Madras, Ysgol Gynradd Madras
3ydd
    Ysgol Rhos Helyg, Ysgol Gynradd Rhos Helyg
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Reece Chamberlain, Ysgol Gynradd Trelogan
2il
    Hugo Freudmann, Ysgol Gynradd Sant Dunawd
3ydd
    Evie Shoemark, Ysgol Gynradd Sant Dunawd
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Ceira Matthias, Ysgol Gynradd Parc y Llan
2il
    Harrison Shoemark, Ysgol Gynradd Sant Dunawd
3ydd
    Lucie Hogg, Ysgol Gynradd Bryn Coch
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Kelsey Matthias, Ysgol Gynradd Parc y Llan
2il
    Iwan Drew, Ysgol Gynradd Parc y Llan
3ydd
    Keiran Durkin, Ysgol Gynradd Rhos Helyg
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Rhos Helyg, Ysgol Gynradd Rhos Helyg
2il
    Grwp Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch
3ydd
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Golftyn
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Nia Templeman, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Daniel Sim, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Osian Roberts, Uwch Adran Wrecsam
3ydd
    Kieron Valentine, Ysgol Uwchradd Grango
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Llio a Nia, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Lowri a Nadia, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Juliett a Miriam, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Hannah Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Siān Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Michael Viney, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Lewis Nathan Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Hannah a Ffion, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Ffion a Iona, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Kieran Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Thomas Sankey, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Seren Wynn Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Angharad Owens, Aelod Unigol cylch Yr Wyddgrug
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Adran Wrecsam, Ysgol Uwchradd Maelor
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Parti Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Parti''r Maes, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Morgan Llwyd , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Coleg Ial, Ysgol Uwchradd Maelor
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    Pumawd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Awen Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Rebecca Rogers, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Siān Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Sarah Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Gethin Manuel, Uwch Adran Wrecsam
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Awen Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Catrin Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Armani Mohammed, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Michael Viney, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Caterine Ann Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lewis Nathan Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Hannah Louise Morris, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Osian Roberts, Uwch Adran Wrecsam
2il
    Robin Powell-Davies, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Awen Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Osian ac Elin, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Llio Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Tomos Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Adran Wrecsam, Ysgol Uwchradd Maelor
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Steffan Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
212:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
1af
    Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Kelt, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Grwp 3, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Grwp 1, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
227:   Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Erin, Gwenllian, Eben ac Awen, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Sammy-Jo Gale, Ysgol Uwchradd Rhiwabon
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Morgan Llwyd , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Rhiwabon, Ysgol Uwchradd Rhiwabon
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rhiwabon, Ysgol Uwchradd Rhiwabon
241:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    Y Fflint, Ysgol Uwchradd Y Fflint
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Bethan Jones, Ysgol Uwchradd Grango
2il
    Joanna Swan, Ysgol Uwchradd Castell Alun
3ydd
    Abigail Duckett, Ysgol Uwchradd Grango
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    Parti Sioned, Ysgol Uwchradd Grango
2il
    Parti Alys , Ysgol Uwchradd Grango
3ydd
    Y Fflint, Ysgol Uwchradd Y Fflint
244:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Seren Wynn Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon
2il
    Emma Evans, Ysgol Uwchradd Grango
3ydd
    Emily Hayes, Ysgol Uwchradd Grango 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009