Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth De Powys 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Cerys Greason Walker, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Rhiannon Everett, Ysgol Gynradd Trefonnen
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Devon Macadam-Sutton, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Lily Parry, Ysgol Y Bannau
3ydd
    Paul Tantrum, Ysgol Gynradd Trefonnen
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Lowri Bufton, Ysgol Y Bannau
2il
    Elise Norgate, Ysgol Gynradd Pontsenni
3ydd
    Rory Naylor, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Elise a Angharad, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Catrin a Osian, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
3ydd
    Daisy a Rory, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Merched Y Bannau, Ysgol Y Bannau
2il
    Parti Megan, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd
3ydd
    Parti Blwyddyn 3, Ysgol Y Bannau
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Cor Y Bannau, Ysgol Y Bannau
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Ffynnon Gynydd, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lucy Parry, Ysgol Y Bannau
2il
    Elise Norgate, Ysgol Gynradd Pontsenni
3ydd
    Catlin Harley, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Abbie Piddington, Ysgol Gynradd Glanrhyd
2il
    Chloe Meredith, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
3ydd
    Andrew Dyer, Ysgol Gynradd Trefonnen
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Osian Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Carys Cronin, Ysgol Y Bannau
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Hannah Beetham, Ysgol Y Bannau
2il
    Heidi Davies, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Frances Thomas, Ysgol Y Bannau
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Osian Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Aneurin Britton, Ysgol Y Bannau
3ydd
    Hannah Beetham, Ysgol Y Bannau
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Anna James, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Jessica Pickett, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Talgarth, Ysgol Gynradd Talgarth
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Y Bannau, Ysgol Y Bannau
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Catrin Sian Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Cai Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Caitlin Price, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Llyr Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Nia Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Tegwen Bruce Deans, Ysgol Gynradd Trefonnen
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Awen Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Ben Morgan, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch
3ydd
    Catrin Sparrow, Ysgol Gynradd Trefonnen
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Y Bannau, Ysgol Y Bannau
2il
    Trefonnen, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Pontsenni, Ysgol Gynradd Pontsenni
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Jessica, Ysgol Gynradd Trefonnen
2il
    Y Bannau, Ysgol Y Bannau
3ydd
    Grwp Sian, Ysgol Gynradd Trefonnen
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Ysgol Y Bannau, Ysgol Y Bannau
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Y Bannau, Ysgol Y Bannau
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Trefonnen, Ysgol Gynradd Trefonnen
2il
    Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Megan, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd
2il
    Parti Charlotte, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Hannah Williams, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Jessica Vellacott, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Caitlin Morgan, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Ben Kenchington, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Megan Griffiths, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
3ydd
    Emma Davies, Ysgol Gynradd Trefonnen
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Rebecca Morgan, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
3ydd
    Megan Roberts, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Iona Tattersall, Ysgol Uwchradd Llandrindod
2il
    Angharad Gough, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Sioned Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Iona a Bethan, Ysgol Uwchradd Llandrindod
2il
    Bethan a Lisa, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
3ydd
    Angharad a Sian, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
2il
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Harriet Stephens, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Ysgol Uwchradd Gwernyfed
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Angharad Gough, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Isabel Thomas, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Tom Childs, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Louise Wilcocks, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Sioned Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Jack Taylor, Ysgol Uwchradd Gwernyfed
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rhysian James, Ysgol Uwchradd Maesydderwen
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Sioned Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Lili Mai Evans Williams, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Tamara, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Grwp Tia, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    Ysgol Uwchradd Llanfair Ym Muallt, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009