Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Ella Evans, Ysgol Gynradd Felinfach
2il
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    Sara Louise Davies, Ysgol Gynradd Capel Cynon
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Elain Davies, Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Meirion Thomas, Adran Llambed
2il
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
3ydd
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Carwyn a Cerian , Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Lois a Heledd , Ysgol Gynradd Llandysul
3ydd
    Kelsey a Celine , Ysgol Gynradd Comins Coch
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Sin Cwilt
2il
    , Adran Llanfihangel ar Arth
3ydd
    , Adran Llambed
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Emlyn
2il
    , Adran Bro Sin Cwilt
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Gwenlli
2il
    , Ysgol Gynradd Glynarthen
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Gynradd Tregaron
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ciliau Parc
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Brynsaron
2il
    , Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penparc
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Gynradd Aberaeron
3ydd
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Mai James, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Ceindeg Davies, Ysgol Gynradd Penparc
3ydd
    Rosin O'Toole, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Seren Taylor, Ysgol Gynradd Talybont
2il
    Sin Baddeley, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
3ydd
    Teddy Davies, Ysgol Gynradd Llangeitho
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ifan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Lewis Tuson, Ysgol Gynradd Aberaeron
3ydd
    Mererid Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Jay Snow, Ysgol Gynradd Rhydlewis
3ydd
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Pennant
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Arran Clarke, Ysgol Gynradd Llangynfelyn
2il
    Sior Boyesen, Ysgol Gynradd Pontgarreg
3ydd
    Emyr Davies, Ysgol Gynradd Llangeitho
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Pennant
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Talybont
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Aberbanc
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
2il
    Ella Evans, Ysgol Gynradd Felinfach
3ydd
    Enfys Morris, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
3ydd
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Lledrod
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Elen Lois Jones, Ysgol Gynradd Penlon
2il
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
3ydd
    Dyfan Rhys Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
2il
    , Ysgol Gynradd Gwenlli
3ydd
    , Ysgol Gynradd Brynsaron
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Sara Louise Davies, Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Penparc
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Rhys Glant Griffiths, Ysgol Gynradd Penuwch
2il
    Megan Teleri Davies, Ysgol Gynradd Llanllwchaearn
3ydd
    Alwen Nia Morris, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Catrin Mai James, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Myfenydd
3ydd
    Ceindeg Davies, Ysgol Gynradd Penparc
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    , Ysgol Gynradd Penparc
3ydd
    , Ysgol Gynradd Aberaeron
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llambed
2il
    , Adran Penparc
3ydd
    , Adran Emlyn
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
2il
    , Ysgol Gynradd Penparc
3ydd
    , Ysgol Gynradd Felinfach
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Gwenlli
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    , Ysgol Gynradd Y Dderi
3ydd
    , Ysgol Gynradd Felinfach
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanarth
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderi
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Sin Cwilt
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llangynfelyn
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cae'r Felin
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Niamh O'Brien, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Elin Hughes, Ysgol Gynradd Llanybydder
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
2il
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llandysul
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Comins Coch
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Lucille Richards, Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    Heledd Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi
3ydd
    Mia Fitzgerald, Ysgol Gynradd Trefilan
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Joshua Ireland, Ysgol Gynradd Comins Coch
2il
    Eloise Wray, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    Neve Harris, Ysgol Gynradd Tregaron
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Tega Emeseh, Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    William Brookes, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    Julianna Barker, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi
54:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Gwawr Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Gwenllian Llwyd, Adran Talgarreg
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Sam Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Aron Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Osian Meilir Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Sam a Sophie, Aelwyd Abercadabra
2il
    Caryl a Sioned, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Lowri a Mared, Ysgol Uwchradd Tregaron
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Elen Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Nia Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Iwan Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Tomi Turner, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Rhys Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Nia Wyn a Betsan , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Elen a Mari Wyn , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Gwenyth a Lona , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Ceirios Haf Evans, Aelod Unigol C. Aeron
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Iwan Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Mari Wyn Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Elen Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Steffan Prys Roberts, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Elen Angharad Morgan, Aelod Unigol C. Llandysul
3ydd
    Lisa Healy, Aelwyd Ger y Lli
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    , Aelwyd Abercadabra
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Hogie Dim Lol, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Ladis Pantycelyn, Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    Hogie, Aelwyd Pantycelyn
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Sam Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Gwenllian Llwyd, Adran Talgarreg
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Elen Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Ilar Rees-Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Lisa Healy, Aelwyd Ger y Lli
2il
    Caryl Haf, Aelod Unigol C. Tregaron
3ydd
    Ceirios Haf Evans, Aelod Unigol C. Aeron
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Megan Haf, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Esyllt Jones, Ysgol Gyfun Aberaeron
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Thomas Mathias, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Llion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Daniel Alldritt, Ysgol Gyfun Aberaeron
2il
    Fleur Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Gwawr Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    John Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Dafydd Sion Rees, Ysgol Gyfun Penweddig
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Shelley Musker Turner, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Betsan Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Elain Ainsworth, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Heledd Mair Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Rhydian Lake, Ysgol Gyfun Aberaeron
3ydd
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
190:   Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Llywelyn Jones, Ysgol Gyfun Aberaeron
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Elin a Shelley , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Elliw Mair ac Awen Mair, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Caryl Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Gwenllian Llwyd, Adran Talgarreg
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Sioned a Caryl, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Sam a Sophie, Aelwyd Abercadabra
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Heledd Llwyd, Adran Talgarreg
3ydd
    Ceris James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
206:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    , Adran Talgarreg
207:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    John Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Gwenllian Llwyd, Adran Talgarreg
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    , Adran Talgarreg
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Aberteifi
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Hedydd Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Gwenan Jones, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Heledd Llwyd, Adran Talgarreg
212:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Elen Angharad Morgan, Aelod Unigol C. Llandysul
2il
    Enfys Hatcher, Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    Gwenllian Haf Wyn, Aelwyd Pantycelyn
214:   Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
1af
    Pantycelyn A, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Pantycelyn B, Aelwyd Pantycelyn
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
219:   Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    , Ysgol Gyfun Penweddig
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Eilir Pryse, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Ilar Rees-Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Elen Morgan, Aelod Unigol C. Llandysul
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
227:   Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
3ydd
    , Ysgol Gyfun Penweddig
228:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Cira Sharp-Taylor, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Medi Fflur Evans, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Gwenllian Llwyd, Adran Talgarreg
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Llyr Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Hannah Rowlands, Aelwyd Pantycelyn
232:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
1af
    Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Nathan Ifans, Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    Morys Erwan Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    Clocswyr Celyn, Aelwyd Pantycelyn
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
235:   Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Osian Meilir Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Polly Lagdon, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rachel Varnham, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Chemise Isaac, Ysgol Gyfun Aberaeron
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
2il
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
241:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
244:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Katrin Padel, Ysgol Gyfun Penglais 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009