Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Emily Tyrer, Ysgol Gynradd Llangynnwr
3ydd
    Cerys Evans, Ysgol Gynradd Pontiets
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Ffion Griffiths, Ysgol Gynradd Tymbl
2il
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig
3ydd
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Beca Mai Richards, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    William Pritchard, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
3ydd
    Roisin Bonar, Ysgol Gynradd Pontyberem
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Sara a Cadi, Adran Y Neuadd Fach
2il
    Beca a Imogen, Ysgol Gynradd Bro Brynach
3ydd
    Ifan a Gwenno, Ysgol Gynradd Y Dderwen
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Gwili, Adran Gwili
2il
    Parti Y Neuadd Fach, Adran Y Neuadd Fach
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Gwili, Adran Gwili
2il
    Cor Y Neuadd Fach, Adran Y Neuadd Fach
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Abernant, Ysgol Gynradd Abernant
2il
    Parti Pontiets, Ysgol Gynradd Pontiets
3ydd
    Parti Cynwyl Elfed, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Llanddarog, Ysgol Gynradd Llanddarog
2il
    Parti Llangynnwr, Ysgol Gynradd Llangynnwr
3ydd
    Parti Bro Brynach, Ysgol Gynradd Bro Brynach
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Llanddarog, Ysgol Gynradd Llanddarog
2il
    Cor Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili
3ydd
    Cor Bancyfelin, Ysgol Gynradd Bancyfelin
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Penygroes, Ysgol Gynradd Penygroes
2il
    Parti Llanpumsaint, Ysgol Gynradd Llanpumsaint
3ydd
    Parti Bro Brynach, Ysgol Gynradd Bro Brynach
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Y Neuadd Fach
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    William Pritchard, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
2il
    Beca Mai Richards, Ysgol Gynradd Bro Brynach
3ydd
    Ffion Groom, Ysgol Gynradd Gorslas
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Ifan Gwynedd, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem
3ydd
    Rosa Bruce, Ysgol Gynradd Bro Brynach
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Mared Powell, Ysgol Gynradd Peniel
2il
    Sam Thompson, Ysgol Gynradd Talacharn
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Rachael Dickson, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Gwenllian Phillips, Ysgol Gynradd Meidrim
3ydd
    Owain Brodrick, Ysgol Y Fro
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Thomas Miles, Ysgol Gynradd Llanddarog
2il
    Llywelyn Evans, Ysgol Gynradd Y Dderwen
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Siobhan Eleri, Ysgol Gynradd Y Dderwen
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti Pontyberem, Ysgol Gynradd Pontyberem
2il
    Parti Santes Fair, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanddarog
2il
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llannon
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Holly Bradford, Ysgol Gynradd Abernant
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Andrea Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Suan John, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llanarthne
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Ffion Connick, Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    Mali Hughes, Ysgol Gynradd Y Dderwen
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Gethin Thomas, Ysgol Gynradd Nantgaredig
2il
    Alannah Thomas, Ysgol Gynradd Pontiets
3ydd
    Ceris James, Ysgol Gynradd Hafodwenog
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Suan John, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Megan Elen Parry, Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    Gwenllian Phillips, Ysgol Gynradd Meidrim
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Llannon
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Y Neuadd Fach
2il
    , Adran Ffynnonddrain
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Brechfa
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Dawns Y Tymbl, Ysgol Gynradd Tymbl
2il
    Parti Dawns Griffith Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    Parti Dawns Peniel, Ysgol Gynradd Peniel
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
2il
    , Ysgol Gynradd Meidrim
3ydd
    , Ysgol Gynradd Carwe
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Carwe
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
2il
    , Ysgol Gynradd Y Model
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Abigail Davies, Ysgol Gynradd Cefneithin
2il
    Emily Saddler, Ysgol Gynradd Y Model
3ydd
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llangynnwr, Ysgol Gynradd Llangynnwr
2il
    Grwp Tymbl, Ysgol Gynradd Tymbl
3ydd
    Grwp Griffith Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Maddie Tudor-Edmunds, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
2il
    Jessica Messenger, Ysgol Gynradd Hafodwenog
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Venize Barrientos, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
2il
    Zanthe Glover, Ysgol Gynradd Pontiets
3ydd
    Charly Dix, Ysgol Gynradd Griffith Jones
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Patricia Tacderas, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    , Ysgol Gynradd Parc Waundew
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
2il
    , Ysgol Gynradd Hendygwyn
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Elan Richards, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Sioned Mair Rees, Aelwyd Hafodwenog
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Eirian Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    Steffan James, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
3ydd
    Steffan Thomas, Ysgol Bro Myrddin
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Elan ac Enlli, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Lowri a Carys, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Lara a Lauren, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Llinos Emanuel, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Catrin Thomas, Aelwyd Hafodwenog
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Gethin Lewis, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Gareth Wyn Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Dafydd Llyr Davies, Aelwyd Hafodwenog
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lowri a Heledd, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Gareth a Dafydd, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Catherine a Judy, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Gethin Lewis, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Catrin Thomas, Aelwyd Hafodwenog
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Bro Myrddin
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Enlli Lewis, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Steffan James, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ceirios Davies, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Catrin Thomas, Aelwyd Hafodwenog
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Cathryn Rees, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Charlie Kind, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Sioned Evans, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Ifan Samuel, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Eliza Jenkins, Ysgol Bro Myrddin
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Sioned Evans , Aelwyd Hafodwenog
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Catrin Price, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Steven Lewis, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Bevan, Ysgol Bro Myrddin
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Gareth Wyn Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Dafydd Llyr-Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
190:   Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Elan Ward, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Sioned ac Anwen, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Catrin a Ffion, Ysgol Bro Myrddin
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Caffi Cerdd, Ysgol Bro Myrddin
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Bro Myrddin
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Sioned Mair Rees, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Gwennan Campbell, Ysgol Bro Myrddin
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Elan ac Enlli, Ysgol Bro Myrddin
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Steffan Cennydd, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Carys Thomas, Aelwyd Hafodwenog
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lleucu Walters, Ysgol Bro Myrddin
212:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Owain Phillips, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr
214:   Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Y Drindod
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Bro Myrddin
3ydd
    , Aelwyd Myrddin
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
219:   Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Bro Myrddin
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Dafydd Llyr Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    Gruffudd Sion Evans, Ysgol Bro Myrddin
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Lisa Marged, Aelwyd Y Drindod
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Ysgol Bro Myrddin
227:   Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Bro Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
228:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Aelwyd Cynwyl Elfed
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Mared Evans, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Sioned Evans, Ysgol Bro Myrddin
3ydd
    Melissa Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Tomos Davies, Aelwyd Hafodwenog
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Lleucu Phillips, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Alaw Grug Ifans, Ysgol Bro Myrddin
232:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
1af
    Gareth Spiers, Aelwyd Hafodwenog
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Aelwyd Cynwyl Elfed
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Aelwyd Cynwyl Elfed
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Sophie Colling, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
2il
    Catrin Price, Ysgol Bro Myrddin
3ydd
    Betsan Walters, Aelwyd Hafodwenog
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Bro Myrddin, Ysgol Bro Myrddin
2il
    Grwp NERTH, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
3ydd
    Grwp Dyffryn Taf, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Grwp Bro Myrddin, Ysgol Bro Myrddin
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Eliza Berry, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    Gaby Ridge, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
245:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009