Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Kayleigh Tamlin, Ysgol Gynradd Y Frenni
3ydd
    Alex Bradley, Ysgol Gynradd Saundersfoot
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli
3ydd
    Sara Hazzelby, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Tomos Salmon, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
2il
    Elen Hunt, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Mari Watkins, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Mari ac Esyllt, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Elen a Cerys, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Ffion a Tomos, Adran Carn Ifan
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Croesgoch
2il
    , Adran Maenclochog
3ydd
    , Adran Ffynnonwen
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    , Adran Croesgoch
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Casblaidd
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli
3ydd
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli
2il
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    , Ysgol Gynradd Brynconin
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
2il
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
3ydd
    , Ysgol Gynradd Glannau Gwaun
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    , Ysgol Gynradd Ger y Llan
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Tomos Salmon, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
3ydd
    Marni Harber, Ysgol Gynradd Y Frenni
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Laura Nix, Ysgol Gynradd Tavernspite
2il
    Joey Robbins, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Ceridwen Price, Ysgol Bro Dewi
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Amy Cook, Ysgol Gynradd Arberth
2il
    Edward Hurle, Ysgol Gynradd Saundersfoot
3ydd
    Jonathan Roche, Ysgol Gynradd Casblaidd
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Teleri Wilson, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
2il
    Siriol Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth
3ydd
    Jonathan Roche, Ysgol Gynradd Casblaidd
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Aled Meredith Barrett, Ysgol Gynradd Croesgoch
2il
    Thomas Martin, Ysgol Bro Dewi
3ydd
    Adam Bragg, Ysgol Bro Dewi
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Bro Dewi
2il
    , Ysgol Gynradd Spittal
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Bro Dewi
2il
    , Ysgol Gynradd Arberth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Fenton
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Mari Watkins, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Ffion Phillips, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Tomos Salmon, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Maenclochog
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Gethin Greenhalgh, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Shannon Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni
3ydd
    Cerys Davies, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Gethin Davies, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
3ydd
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Llyr Davies, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
2il
    Ffion Phillips, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Aled Meredith Barrett, Ysgol Gynradd Croesgoch
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
3ydd
    , Ysgol Gynradd Croesgoch
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Eglwyswrw
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Thomas, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Parti Katie, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    Parti Huw, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Rhys, Ysgol Gynradd Brynconin
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Parti Matthew, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Parti Ffion, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    Parti Sara, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Shauna Thomas, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
2il
    Mared Cooke, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    Rea Sellen, Ysgol Gynradd Maenclochog
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
2il
    , Ysgol Gynradd Cilgerran
3ydd
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Tavernspite
2il
    , Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    , Ysgol Gynradd Fenton
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Ffion Harries, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Molly Davies, Ysgol Gynradd Croesgoch
3ydd
    Carl Thomas, Ysgol St Oswalds V A
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Lydia Thomas, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Geraint Pickard-Skeats, Ysgol Gynradd Croesgoch
3ydd
    Samantha Lee, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Hannah Daniels, Ysgol Gynradd Croesgoch
2il
    Mari Lewis, Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    Emily Sloan, Ysgol Gynradd Gelli Aur
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    , Ysgol Gynradd Croesgoch
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Saundersfoot
2il
    , Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    , Ysgol Gynradd Croesgoch
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Blythe Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Naomi Nicholas, Ysgol Gyfun Y Preseli
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
2il
    Ben Phillips, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Marged a Mared, Aelwyd Maenclochog
2il
    Blythe a Caryl, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Sioned a Naomi, Aelwyd Maenclochog
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Delun Nia Gibby, Aelwyd Maenclochog
2il
    Pippa Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    James Blundall, Ysgol Gyfun Y Preseli
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Joy Cornock, Aelod Unigol c. Abergwaun
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Delun Gibby, Aelwyd Maenclochog
2il
    Nia Ffion Rees, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Laura Blundall, Aelwyd Crymych
2il
    Gwydion Rhys Griffiths, Aelwyd Crymych
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Maenclochog
2il
    , Aelwyd Crymych
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Marged Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Delun Gibby, Aelwyd Maenclochog
2il
    Nia Ffion Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Laura Blundall, Aelwyd Crymych
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Dominic Ciccotti, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Alexandra Lucas, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Lily Whitehurst, Ysgol Uwchradd Greenhill
2il
    Lara Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Alaister Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Blythe Davies, Aelwyd Maenclochog
2il
    Angharad James, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Eilish John, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Ieuan Harries, Ysgol Gyfun Y Preseli
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Angharad James, Ysgol Gyfun Y Preseli
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant
2il
    , Aelwyd Maenclochog
3ydd
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Litona Harries, Ysgol Uwchradd Greenhill
2il
    Alyx Phillips, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
3ydd
    Kathleen Harries, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Jason Venables-John, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Haf, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Ryan Howells, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
190:   Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Amelia Johnson, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Lara ac Angharad, Ysgol Gyfun Y Preseli
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Jocelyn Freeman, Aelod Unigol Cylch Dewi
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Greenhill
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Marged Rees, Aelwyd Maenclochog
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Siwan Fflur Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli
201:   Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
1af
    Jessica a Siwan, Ysgol Gyfun Y Preseli
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych
2il
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Mared Harries, Ysgol Gyfun Y Preseli
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Crymych
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol y Preseli, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Ysgol Bro Gwaun, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rhiannon Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Nia Ffion Rees, Aelwyd Maenclochog
212:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
1af
    Ysgol y Preseli, Ysgol Gyfun Y Preseli
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Ilan a Gethin , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Mared a Naomi , Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Lois a Sara , Ysgol Gyfun Y Preseli
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Heledd Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Gwydion Rhys, Aelwyd Crymych
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Naomi Allsworth, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Sophie Morgans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Shaquille Williams, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
2il
    Grwp Sophie, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Grwp Catherine, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Corey Harries, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Catherine Daniel, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
3ydd
    Sophie Huddleston, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009