Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Seren Morse, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
2il
    Steffan Veck, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Mali Baker, Ysgol Gynradd Castellau
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Siān Jones, Ysgol Gymraeg Evan James
2il
    Beca Ellis, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Mali Haf Bird, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Kate Stevens, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Eleri Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Harriet John, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Teilo Evans & Ieuan Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
2il
    Branwen Roberts & Eleri Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Carys Webb & Megan Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl
2il
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
2il
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Parti Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Parti Gartholwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Cor Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Cor Evan James, Ysgol Gymraeg Evan James
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Parti y Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
3ydd
    Parti Gartholwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Grwp Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Caitlin Jones, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Eleri Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Molly Roberts, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Nathan Rhys Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Eleri Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Teilo Evans, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Teilo Evans, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
2il
    Llewelyn Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Llewelyn Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Zac Mather, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Gwennan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Eleri Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Gwynfor Dafydd, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
3ydd
    Nathan Rhys Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Grwp Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Gartholwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Martha Thomas, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Grace Eloise Morgan, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Gwennan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
2il
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Joseph Walters, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton
2il
    Steffan Veck, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Morgan Ward, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Osian Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Beca Ellis, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Mali Haf Bird, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Joseph Cornish, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Harriet John, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
3ydd
    Alaw Griffiths, Ysgol Gymraeg Evan James
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Tonyrefail, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
2il
    Grwp Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
3ydd
    Grwp Pont Sion Norton, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Grwp Tonyrefail, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Grwp Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Grwp Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Heol y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Eleri Lewis, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
2il
    Grwp Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Grwp Castellau, Ysgol Gynradd Castellau
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Chloe Channon, Ysgol Gynradd Maesybryn
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Sasha Howells, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
2il
    Harry Pettigrew, Ysgol Gynradd Maesybryn
3ydd
    Georgia Brownhill, Ysgol Gynradd Plasnewydd
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Sadie Tapp, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
2il
    Aimee Dineen, Ysgol Gynradd Maesybryn
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Maesybryn, Ysgol Gynradd Maesybryn
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Siwan Wyn Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Megan Griffith, Ysgol Gyfun Llanhari
3ydd
    Anwen Dixon, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
2il
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
3ydd
    Jacob Lewis, Ysgol Gyfun Llanhari
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Siwan Henderson & Menna Williams, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Rhydian Jenkins & Anwen Dixon, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
3ydd
    Hedydd Edge & Megan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Mari Izzard, Ysgol Gyfun Llanhari
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Aled Williams, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Shaun O''Connor, Ysgol Gyfun Llanhari
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Mari Izzard & Lowri Izzard, Ysgol Gyfun Llanhari
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Mari Izzard, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Elin Haf Davies, Ysgol Gyfun Llanhari
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Adran Llantrisant, Adran Llantrisant
2il
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Merched Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Parti Merched Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Bechgyn Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
2il
    Parti Bechgyn Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    Cor Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Cor Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Merched Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Bechgyn Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor S.A.T.B Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    Parti Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
2il
    Siwan Wyn Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari
3ydd
    Hedydd Edge, Ysgol Gyfun Llanhari
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
2il
    Anwen Dixon, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
3ydd
    Rhian Taylor, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Ifan Jenkin, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
3ydd
    Lowri Foster Davies, Aelod Unigol C. Ogwr
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Yardley Everton, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Hedydd Edge, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    Ensemble Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Gwern Parri, Ysgol Gyfun Rhydfelen
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Stephanie Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen
190:   Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Angharad Roberts, Ysgol Gyfun Llanhari
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Ensemble Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Anwen Dixon, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Charly-Ann Brookman, Adran Bro Taf
2il
    Elinor Thomas, Ysgol Gyfun Llanhari
3ydd
    Liam Ketcher, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Grwp Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Jessica Raikes, Ysgol Gyfun Llanhari
212:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
1af
    Grwp Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
219:   Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Hannah Dando, Ysgol Gyfun Llanhari
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
235:   Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Ysgol Uwchradd Pontypridd, Ysgol Uwchradd Pontypridd
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Catrin Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
2il
    Ffion Peregrine-Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
3ydd
    Sophie Nicholls, Ysgol Gyfun Llanhari
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Clwb Cymru, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
2il
    Grwp Courtney, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
3ydd
    Ysgol Uwchradd Pontypridd, Ysgol Uwchradd Pontypridd
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Luke Morrissey, Coleg Penybont
2il
    Carly Rhian Grant, Coleg Penybont
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Lauren O''Brien, Ysgol Gyfun Ynysawdre
2il
    Scott Jenkins, Ysgol Uwchradd Pontypridd
244:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Jamie Thomas, Ysgol Uwchradd Pontypridd
2il
    Zoe Claire Tucker, Ysgol Gyfun Pencoed
3ydd
    Lauren Fyfe, Ysgol Uwchradd Cynffig
245:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Grwp Pontypridd, Ysgol Uwchradd Pontypridd
2il
    Grwp Cynffig, Ysgol Uwchradd Cynffig 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009