Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Cymoedd Morgannwg Ganol 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Mari Northall, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Katie Wilson, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
3ydd
    Ela Cudlip, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Iwan James, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Carys Wolley, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
3ydd
    Chloe Wilshire, Ysgol Gymraeg Bodringallt
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Nia Rees, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Chloe Wilson, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
3ydd
    Shannon Roome, Ysgol Gynradd Santes Tudful
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Courtney ac Emily, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Danielle a Nia, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Glynrhedynog
2il
    , Adran Y Gorlan
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt
2il
    Parti Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
3ydd
    Parti Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt
2il
    Cor Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
3ydd
    Cor Aberdar, Ysgol Gymraeg AberdÔr
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Nia Rees, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Dafydd Thomas, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Steffi Allen, Ysgol Gynradd Santes Tudful
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Tierney Jones, Ysgol Gymraeg Bodringallt
2il
    Leah Hawkins, Ysgol Gymraeg Bodringallt
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Keira Williams, Ysgol Gymraeg Abercynon
2il
    Farrah Jenkins, Ysgol Gymraeg Abercynon
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Joseph Colbeck, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Luned Barratt, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
3ydd
    Megan Rolls, Ysgol Gymraeg AberdÔr
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Charlotte Lewis, Ysgol Gymraeg Ynyswen
2il
    Meghan Watts, Ysgol Gymraeg Ynyswen
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Emily Sullivan, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen
2il
    Grwp Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Grwp Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Katie Wilson, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Eleri Sass, Ysgol Gymraeg Ynyswen
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Carys Wolley, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Emily Ferguson, Ysgol Gymraeg Ynyswen
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Chloe Wilson, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Elis MacMillan, Ysgol Gymraeg Ynyswen
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Mari Northall, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Elis Jones, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Angharad Oliver, Ysgol Gymraeg Ynyswen
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Evie Connolly, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Iwan James, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Mali Davies, Ysgol Gymraeg AberdÔr
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Elis MacMillan, Ysgol Gymraeg Ynyswen
2il
    Nia Rees, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
3ydd
    Ebony-Rose Deery, Ysgol Gynradd Santes Tudful
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Grwp Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt
3ydd
    Grwp Ieuan, Ysgol Gymraeg Abercynon
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Grwp Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Grwp Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Grwp Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Mollie Davies, Ysgol Gymraeg Abercynon
2il
    Ffion Thomas, Ysgol Gymraeg Ynyswen
3ydd
    Nia Rees, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Grwp Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Grwp Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Leah James, Ysgol Gynradd Hafod
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Alicia Williams, Ysgol Gynradd Hafod
2il
    Ellie Jones, Ysgol Gynradd Hafod
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Zoe Evans, Ysgol Gynradd Hafod
2il
    Chloe Nicole Bartley, Ysgol Gynradd Hafod
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Hafod, Ysgol Gynradd Hafod
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Beth McLean, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Seren Mcmillan, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
3ydd
    Amy Jenkins, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Callum Richards, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Daniel Davies, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
3ydd
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Rhydywaun
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Chloe a Kelsey, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Daniel ac Amy, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Emily Stonelake, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Rachel Stephens, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Steffan, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Adran Y Cwm
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Parti Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    Cor Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Cor Treorci, Ysgol Gyfun Treorci
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Debbie Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa
2il
    Chloe Webber, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Jac Thomas, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Laura Pegg, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Laura Pegg, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    James Morgan, Ysgol Gyfun Rhydywaun
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Alannah Moulsdale, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Grwp Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Grwp Treorci, Ysgol Gyfun Treorci
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Rhydywaun
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Sarah Jones, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Bethan Jones Arthur, Ysgol Gyfun Rhydywaun
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
219:   Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Emily a James, Ysgol Gyfun Rhydywaun
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Grwp Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Grwp Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Thomas Addiscott, Ysgol Gyfun Rhydywaun
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Shannon Phillips, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Ffion Berry, Ysgol Gyfun Rhydywaun
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Grwp Rhydywaun, Ysgol Gyfun Rhydywaun
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rebecca Evans, Ysgol Dawnsio Janet Denney, Porth
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Debbie Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa
244:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Hannah Kennedy, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009