Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Madeleine Payne, Ysgol Y Berllan Deg
2il
    Jolie Williams, Ysgol Gynradd Sant Curig
3ydd
    Steffan Thompson, Ysgol Gynradd Creigiau
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Hana Llyr Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    Erin Clark, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
3ydd
    Steffan Thompson, Ysgol Gynradd Creigiau
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Mabli Tudur, Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    Seren Hamilton, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Iwan Jones, Ysgol Y Wern
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Carys a Celyn, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Amber a Jessica, Ysgol Gymraeg Treganna
3ydd
    Iwan a Branwen, Ysgol Y Wern
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Heol y March, Adran Heol y March
2il
    Parti Harri Morgan, Adran Bro Eirwg
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Heol y March, Adran Heol y March
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
2il
    , Ysgol Gynradd Sant Baruc
3ydd
    , Ysgol Y Wern
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    , Ysgol Y Wern
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    , Adran Gwaelod y Garth
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Coed y Gof
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Alaw Davies, Ysgol Gymraeg Pwll Coch
2il
    Celyn Mair Thomas, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Beca Dafydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Lleucu Parri, Ysgol Gymraeg Pwll Coch
3ydd
    Chloe Jayne Luxton, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern
2il
    Gwyn Robins, Ysgol Gynradd Creigiau
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern
2il
    Mared Browning, Ysgol Pencae
3ydd
    Betsan Jones, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Sion O''Brien, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
2il
    Gwilym Rees, Ysgol Gynradd Creigiau
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Noa Gabay, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
2il
    Betsan Jones, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Mared Browning, Ysgol Pencae
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    Grwp Angharad, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    Y Wern a, Ysgol Gynradd Llanishen Fach
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Y Wern
2il
    , Ysgol Gymraeg Pen y Garth
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Beca Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    Madi Payne, Ysgol Y Berllan Deg
3ydd
    Nansi Rhys Adams, Ysgol Pencae
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Lowri Clancy Davies, Ysgol Gynradd Sant Curig
2il
    Hana Llyr Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Beth Humphreys, St Curig, Alys Evans, Pencae
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Elis Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Bethan Hill, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Sant Curig
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Madi Payne, Ysgol Y Berllan Deg
2il
    Beca Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Cadi L. Jones, Ysgol Gymraeg Treganna
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Daniel Clarke, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Hana Llyr Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Dafydd James, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Lili Fletcher, Ysgol Gymraeg Pwll Coch
2il
    Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    , Ysgol Gynradd Sant Baruc
3ydd
    , Ysgol Y Berllan Deg
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Gwaelod y Garth
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    , Ysgol Gymraeg Pwll Coch
3ydd
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Pencae
2il
    , Ysgol Gymraeg Treganna
3ydd
    Sant Baruc a, Ysgol Y Wern
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Y Wern
2il
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    , Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Mawr, Grwp Clocsio Menter Caerdydd
2il
    Grwp Bach, Grwp Clocsio Menter Caerdydd
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Albert
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Y Wern
2il
    , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Coed y Gof
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Beca Dafydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Elan Parry Lowther, Ysgol Y Wern
3ydd
    Ffion Benham, Ysgol Y Wern
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Y Wern
2il
    , Ysgol Y Berllan Deg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Oliver Norton, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Amy Phillips, Ysgol Gynradd Llanishen Fach
3ydd
    George Adsett, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Niamh Sullivan, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Sophie Hamilton, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
3ydd
    Rebecca England, Ysgol Gynradd Llanishen Fach
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Sophie Thomas, Ysgol Gynradd Howell
2il
    Molly Nash, Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    Clara Hall, Ysgol Gynradd Albert
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    , Ysgol Gynradd Albert
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanishen Fach
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Darcie Hamilton, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Greta Isaac, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Elena Clarke, Ysgol Gyfun Plasmawr
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Aled Davies, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Tomos Lloyd-Jones, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Geraint Llyr Owen a Ellis Jackson, Ysgol y Gadeirlan a Bro Morgannwg
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Greta a Nia, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Elen a Sara, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Josh a Gwen, Ysgol Gyfun Plasmawr
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Perrett, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Branwen Bennell, Ysgol Gyfun Glantaf
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Steffan Davies, Ysgol Gyfun Glantaf
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Elen a Lisa, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Jade ac Eleri, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Rhiannon Davies, Aelwyd CF1
3ydd
    Shoshana Pavett, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Amy McGlinchy, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Ffion Perrett, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Georgina Griggs, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Elliw Mai Hughes, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gyfun Glantaf
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Glantaf
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    Caitlin, Beca, Catrin, a Siwan, Ysgol Gyfun Plasmawr
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Y Waun Ddyfal B, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Y Waun Ddyfal A, Aelwyd Y Waun Ddyfal
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Josh Morgan, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Hannah Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Elena Clarke, Ysgol Gyfun Plasmawr
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Haf Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Branwen Bennell a Megan Poulson, Ysgol Gyfun Glantaf
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Elliw Mai Hughes, Aelwyd Y Waun Ddyfal
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Hannah Barker, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Grace Bowen, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Enlli Angharad Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Carwyn Harris, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Elen Roberts, Ysgol Gyfun Glantaf
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Harry Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Holly Nefydd, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Manon Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Aled Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Owen Harris, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Gruffudd Rhys Thomas, Ysgol Gyfun Plasmawr
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Benjamin Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    Criw Hannah, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Gwallgofion Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Rhiannon Braddick, Ysgol Gyfun Glantaf
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Geraint Ballinger, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Bethan Rees, Ysgol Gyfun Glantaf
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    David Doidge, Coleg Cerdd a Drama Caerdydd
2il
    Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Geraint Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Dewi Preece, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Rhodri Clyburn, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Meirion Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr
190:   Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Megan Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Martha Holyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Cerys Attwell-Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Megan a Martha, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Enlli a Manon, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Harry a Charlie Lovell-Jones, Aelwyd CF1
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Llyr Simon, Coleg Cerdd a Drama Caerdydd
2il
    Bethan Semmens, Aelwyd CF1
3ydd
    Rhiannon Pritchard, Aelwyd CF1
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Criw Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Cerddorfa Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Band Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Band Dur Albert, Adran Albert
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lisa Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Marged Sion, Ysgol Gyfun Glantaf
201:   Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
1af
    Lisa a Ellen, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Huw Alun Foulkes, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Elliw Mai Hughes, Aelwyd Y Waun Ddyfal
203:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
1af
    Elliw, Anni, Huw, a Steffan, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Ellen, Llio, a Nia, Aelwyd CF1
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
205:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
207:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    , Aelwyd CF1
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Holly Nefydd, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Ffion Roblin, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Rhiannon Lloyd Williams, Ysgol Gyfun Glantaf
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    , Ysgol Gyfun Glantaf
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Miriam Cynan, Ysgol Gyfun Glantaf
212:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Hanna Gwen Hopwood, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
214:   Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Greta, Maisie, Celyn, a Charlotte, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Wil a Wil, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Jack a Harri, Ysgol Gyfun Glantaf
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
219:   Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Carys, Sion a Eleri, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Nia a Naomi, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Grwp Jams, Ysgol Gyfun Plasmawr
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
224:   Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Anya Gwynfryn Evans, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Jams Powys, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Dyfed Cynan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
227:   Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
228:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Lleucu Parri, Ysgol Gymraeg Pwll Coch
3ydd
    Megan Dodson, Ysgol Gyfun Plasmawr
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Cerian Phillips, Aelwyd Y Waun Ddyfal
232:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
1af
    Gareth Rhun Jones, Aelwyd Y Waun Ddyfal
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Cerian a Bethan, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Lowri, Mari, Gareth a Huw, Aelwyd Y Waun Ddyfal
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Lowri Williams, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Georgia Collins, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Celine Gregory, Ysgol Gyfun Glantaf
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Dreigiau Dawnsio, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Fflach, Ysgol Gyfun Glantaf
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Hanna Huws, Ysgol Gyfun Plasmawr
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Megan Jones, Ysgol Uwchradd Caerdydd
2il
    Jack Marshall, Ysgol Uwchradd Caerdydd
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Caerdydd
244:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Bethan Power, Coleg Dewi Sant
245:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Caerdydd 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009