Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Megan Griffiths, Ysgol Gynradd Bryn Onnen
3ydd
    Tegan Rees, Ysgol Gynradd Bro Sannan
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Cerys Haywood, Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    Clio Davies, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
3ydd
    Elin Evans, Ysgol Gymraeg Y Ffin
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Mollie Quarterly, Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    Caitlin Prowle, Ysgol Gynradd Bryn Onnen
3ydd
    Ben Metcalfe, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Emma a Sarah, Ysgol Gymraeg Brynmawr
2il
    Mollie a Ffion, Ysgol Gymraeg Casnewydd
3ydd
    Nathan a Loiusa, Ysgol Gymraeg Bro Allta
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Fenni
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
2il
    , Ysgol Gymraeg Trelyn
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Caitlin Prowle, Ysgol Gynradd Bryn Onnen
2il
    Heledd Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Chloe McCarthy, Ysgol Gymraeg Trelyn
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Josef Archer, Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    Victoria Nuttall, Ysgol Gymraeg Y Fenni
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Arianwen Harris, Ysgol Gymraeg Y Fenni
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Howard, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    James Jacob, Ysgol Gynradd Henllys
3ydd
    Aisha Kala-Palmer, Ysgol Gymraeg Caerffili
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Ethan Hall, Ysgol Gymraeg Y Fenni
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Sioned Diplock, Ysgol Gymraeg Y Castell
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Gareth Rodriguez, Ysgol Gymraeg Cwmbran
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Amy Taylor, Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    Vienna Robinson, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Hannah Feakes, Ysgol Gymraeg Y Ffin
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Caitlin Prowle, Ysgol Gynradd Bryn Onnen
2il
    Terri Bradbury, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Megan Thomas, Ysgol Gymraeg Cwmbran
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Ellie Johns, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Iestyn Howells, Ysgol Gymraeg Brynmawr
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Ellie Hardman, Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    Sam Williams, Ysgol Gymraeg Trelyn
3ydd
    Maisie Edwards, Ysgol Gymraeg Casnewydd
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Caitlin Prowle, Ysgol Gynradd Bryn Onnen
2il
    Carys Jones, Ysgol Ifor Bach
3ydd
    Celyn Davies, Ysgol Gymraeg Y Fenni
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
2il
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Fenni
2il
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Trelyn
2il
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Fenni
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lucy Harris, Ysgol Ifor Bach
2il
    Ceri Ann Gatehouse, Ysgol Ifor Bach
3ydd
    Abbie Smyth, Ysgol Dawnsio Janet Denney, Cwmbran
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    , Ysgol Ifor Bach
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Isobel Banks, Ysgol Gynradd Deri
2il
    Karys Farmer, Ysgol Gynradd St Gwladys
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Georgia Chard, Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    Jasmine Shaw, Ysgol Gynradd St Gwladys
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Holly Willmott, Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    Liam Hale, Ysgol Gynradd Cefn Fforest
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    , Ysgol Gynradd Cwm Ifor
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Lucy Rees, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Lewis Pugh, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Huw Rowlands, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Teagan ac Eluned, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Hannah a Ffion, Ysgol Gyfun Gwynllyw
3ydd
    Rhiannon a Caitlin, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Caitlin Hudson, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Aimee Daniel, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Megan Dee, Ysgol Gyfun Gwynllyw
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Caitlin a Rhianna, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Joanne Griffiths, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Amy Robins, Ysgol Gyfun Gwynllyw
3ydd
    Caitlin Hudson, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Adran Llanofer
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Lauren Shephard, Ysgol Gyfun Gwynllyw
3ydd
    Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Caitlin Hudson, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Elan Llwyd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Eluned Williams, Ysgol Gyfun Gwynllyw
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Eluned Hollyman, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Alex Humphries, Ysgol Lewis Pengam
2il
    Ffion Guppy, Ysgol Gyfun Gwynllyw
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Eluned Hollyman, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Rebecca Large, Ysgol Gyfun Gwynllyw
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Gareth Humphreys, Ysgol Gyfun Caerllion
3ydd
    Ffion Parfitt, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Eleanor Dow, Ysgol Gyfun Trefynwy
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Catrin Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw
190:   Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Bethan Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Eluned a Heidi, Adran Llanofer
2il
    Elan ac Eluned, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Bethan a Catrin, Ysgol Gyfun Gwynllyw
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Caerllion
2il
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    , Ysgol Gyfun Lewis i Ferched
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Sara Hawker, Ysgol Gyfun Gwynllyw
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
205:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Jemima Nicholas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Morgan Campbell, Ysgol Gyfun Gwynllyw
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Emily, Jemima a Lucy, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Jacob, Isabelle a Liam, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Elin, Molly ac Angharad, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Bethan Williams-Jones, Adran Panteg
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Caitlin O''Sullivan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Jemima Nicholas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Laura Thomas, Ysgol Gyfun Gwynllyw
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Cwm Rhymni, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Grwp Tamara, Ysgol Gyfun Rhymni
3ydd
    Grwp Alice, Ysgol Gyfun Rhymni
241:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Trefynwy
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Ruthie Walters, Ysgol Gyfun Trefynwy
2il
    Emily Phillips, Ysgol Gyfun Rhymni
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Trefynwy
244:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    Ben Coles, Ysgol Lewis Pengam
2il
    Richard Morris, Ysgol Gyfun Trefynwy
245:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Trefynwy 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009