Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Sara Ffion Liles, Ysgol Gynradd Parcyrhun
2il
    Carys Morgan, Ysgol Gynradd Llanfynydd
3ydd
    Alessandra DeFillipps, Ysgol Gymunedol Ffwrnes
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Owain Rowlands, Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    Emily Hancock, Ysgol Gynradd Parcyrhun
3ydd
    Benedict Griffiths, Ysgol Gynradd Pum Heol
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Katie Duffin, Ysgol Gynradd Llandybie
2il
    Ffion Williams, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
3ydd
    Anwen Jones, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Katie a Carys, Ysgol Gynradd Llandybie
2il
    Heini a Cara, Ysgol Iau Llangennech
3ydd
    Elen a Ffion, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Llanwrda, Ysgol Gynradd Llanwrda
8:   Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Teilo Sant, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
2il
    Parti Iau Brynaman, Ysgol Gynradd Brynaman
3ydd
    Parti Iau Llangennech, Ysgol Iau Llangennech
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Pum Heol, Ysgol Gynradd Pum Heol
2il
    Cor Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Iau Llangennech, Ysgol Iau Llangennech
2il
    Cor Teilo Sant, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
3ydd
    Cor Bro Banw, Ysgol Bro Banw
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Teilo Sant, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
2il
    Parti Parc y Tywyn, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
3ydd
    Parti Bro Banw, Ysgol Bro Banw
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Iau Llangennech
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Carys Havard, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
3ydd
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Soons, Ysgol Gynradd Saron
2il
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
3ydd
    Shannon Rees Holloway, Ysgol Gynradd Maesllyn
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Allen, Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    Cai Charles, Ysgol Gynradd Pum Heol
3ydd
    Calhoun Dougan, Ysgol Gynradd Llandybie
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Martha Angharad, Ysgol Gymraeg Rhydaman
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Rhodri Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Lowri Wyn Williams, Ysgol Gymraeg Rhydaman
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Teleri Thomas, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    Parti Maesllyn, Ysgol Gynradd Maesllyn
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ensemble Saron, Ysgol Gynradd Saron
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Cerddorfa Saron, Ysgol Gynradd Saron
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandybie
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Fflur Wyn Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Lowri Mai Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant
2il
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Daisy Owens, Ysgol Gynradd Trimsaran
2il
    Lia Jones, Ysgol Gynradd Llandybie
3ydd
    Alice Edwards, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Steffan Collins, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
2il
    William Jones, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    Ben Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Hanna Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Dafydd Davies, Ysgol Y Bedol
3ydd
    Iolo Roberts, Ysgol Gynradd Llangadog
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Trimsaran
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    , Ysgol Iau Llangennech
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Adran Llangathen
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangadog
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Sara, Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gynradd Llanwrda
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Ty Croes
2il
    , Ysgol Gynradd Trimsaran
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangadog
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun
2il
    , Ysgol Iau Llangennech
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Katie Louise Williams, Ysgol Bro Banw
2il
    Stephanie Jones, Ysgol Gynradd Pum Heol
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Tybie
2il
    , Ysgol Gynradd Penbre
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Abygail Stamp, Ysgol Gynradd Parcyrhun
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Shakira Sigsworth, Ysgol Gynradd Llandybie
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Grant Stamp, Ysgol Gynradd Parcyrhun
2il
    Rebecca James, Ysgol Gynradd Penbre
3ydd
    Henry Amery, Ysgol Gynradd Llandeilo
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Penbre
2il
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    , Ysgol Bro Banw
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Iau Llangennech
2il
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    , Ysgol Bro Banw
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Carys Evans, Ysgol Gyfun Pantycelyn
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Deian Thomas, Ysgol Gyfun Pantycelyn
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Carwen a Heledd, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Miriam a Dillan, Ysgol Gyfun y Strade
156:   Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lowri Jones, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
157:   Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Telor Hedd Dyer, Ysgol Gyfun Pantycelyn
158:   Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lowri ac Alys, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Ffion a Heledd, Ysgol Gyfun Tre-gib
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
1af
    Megan Thomas, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Gareth Jones, Ysgol Gyfun Tre-gib
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Carys Evans, Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    Mared Hedd Williams, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Alys Lewis, Ysgol Gyfun y Strade
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Epsie Thompson, Ysgol Gyfun Bryngwyn
2il
    Charlotte Russell, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
3ydd
    Carwen George, Ysgol Gyfun Tre-gib
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Menna Williams, Ysgol Gyfun Tre-gib
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Carwen George, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Dillan Hoyt, Ysgol Gyfun y Strade
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    James Lawlor, Ysgol Gyfun Tre-gib
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Rachel Edwards, Coleg Llanymddyfri
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lisa Childs, Ysgol Gyfun Tre-gib
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Joseph Church, Ysgol Gyfun Glan y Mor
188:   Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Joseph Smith, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
3ydd
    Dominic Churchill, Ysgol Gyfun Coedcae
189:   Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Lucy Price, Ysgol Gyfun Glan y Mor
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Rhydian a James, Ysgol Gyfun Tre-gib
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Nils Everett Richards, Aelwyd Llyn y Fan
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Sara O''Brien, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Nia Eyre, Aelwyd Llandeilo
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Llandeilo
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
211:   Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Ffion Medi Rees, Ysgol Gyfun Tre-gib
212:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Bethan Griffiths, Aelwyd Llyn y Fan
214:   Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    , Aelwyd Llandeilo
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
219:   Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
227:   Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
228:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Penrhyd
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Steffan Rhys Davies, Adran Penrhyd
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Steffan a Sion, Adran Penrhyd
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Aelwyd Penrhyd
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
1af
    , Adran Tybie
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Eleri Lewis, Adran Tybie
2il
    Jessica Lewis, Ysgol Gyfun Coedcae
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    , Adran Tybie
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af
    Jessica Gimblett, Adran Tybie
2il
    Alis Davies, Ysgol Gyfun Coedcae
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af
    , Adran Tybie
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Molly Nicholls, Ysgol Gyfun Coedcae
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Coleg Llanymddyfri
3ydd
    , Ysgol Gyfun Coedcae
245:   Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009