Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau CDT Eryri 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Gruffudd Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Non Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Erin Mai Hopson, Ysgol Gynradd Bro Lleu
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Nia Jones, Adran Edern
2il
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Tomos Lewis Jones, Adran Edern
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Catherine Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert
2il
    Cadi Wyn Williams, Adran Edern
3ydd
    Ela Jones, Adran Edern
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Aaron Pritchard, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Siwan Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Robin Owen, Adran Tudweiliog
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Osian Ynyr Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Eli Griffith, Adran Llangybi
3ydd
    Cadi Rees Jones, Adran Morfa Nefyn
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Tomos Ellis Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Ronw Roberts, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Tomos Llwyd Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Medi Montague, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Tomos Mather, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Ellie Adams, Ysgol Iau Maesincla
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Beca Jackson, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Twm Bryn, Ysgol Gynradd Chwilog
3ydd
    Elliw Haf Lewis, Adran Bentref Trefor
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Oisin Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Hari Ifans, Adran Bethel
3ydd
    Mari Williams, Ysgol Gynradd Y Garnedd
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Kira, Manon a Erin, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Jamie, Catrin,Logan, Mali a Joe, Ysgol Gynradd Nebo
3ydd
    Grwp Chwilog, Ysgol Gynradd Chwilog
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Blwyddyn 4, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Callum, Emily, Aron a Catrin, Ysgol Gynradd Beddgelert
3ydd
    Erin, Nia, Tomos a Osian, Adran Edern
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Mared, Amy a Fflur, Ysgol Gynradd Rhostryfan
2il
    Catrin, Iwan a Deio, Ysgol Gynradd Y Gelli
3ydd
    Cadi, Estie a Amy, Ysgol Gynradd Beddgelert
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos Redmond, Ysgol Gynradd Y Garnedd
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Menna Fflur Edwards, Ysgol Gynradd Y Garnedd
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Ellie Beth Hardy, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Lisa E Thomas, Ysgol Gynradd Y Garnedd
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Bl 2, Adran Mynytho
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Bl 3/4, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Huw a Rhys, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Grwp bl 3, Ysgol Gynradd Bontnewydd
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Cadi, Awen a Gwenno, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Grwp Llygod Llyn, Adran Aberdaron/Rhiw
87:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Cai Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Efan Thomas, Ysgol Gynradd Cae Top
3ydd
    Sarah-Jayne Maudsley, Ysgol Gynradd Cae Top
88:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Dafydd Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Aled Llwyd Griffith, Adran Waunfawr
3ydd
    Rosie Cowte, Adran Carmel
92:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Sian Walker, Ysgol Gynradd Y Faenol
93:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Monique Binfield, Ysgol Arbennig Pendalar
95:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Daniel a Dafydd, Ysgol Arbennig Pendalar
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Lois Medi Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Mia Roberts, Adran Abererch
3ydd
    Elen Lois Baines, Ysgol Gynradd Bontnewydd
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Osian Golding, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Elin Armon, Adran Llangybi
3ydd
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Ifan Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Fergus Elliott, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Arwyn Llyr Parry, Ysgol Gynradd Y Garnedd
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Lucy Hughes, Adran Abererch
2il
    Deio Sion Llewelyn Owen, Adran Abererch
3ydd
    Glain Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Erin Armon Povey, Adran Llangybi
2il
    Lowri Non Hughes, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Erin Dwyfor Roberts, Adran Garndolbenmaen
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Owain Roberts, Adran Edern
2il
    Dafydd Sin Davies, Adran Edern
3ydd
    Catrin Pritchard, Ysgol Y Groeslon
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Jamie Roberts, Ysgol Iau Maesincla
3ydd
    Erin Armon Povey, Adran Llangybi
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Tomos Parry, Adran Mynytho
2il
    Katie Atherton, Adran Mynytho
3ydd
    Keicha Colton Palmer, Ysgol Gynradd Llanllechid
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Leo Price, Adran Carmel
2il
    Maia Whemsley Walker, Adran Carmel
3ydd
    Lowri Wyn Jones, Adran Carmel
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Elis Lloyd Williams, Adran Llithfaen
2il
    Cadi Rees Jones, Adran Morfa Nefyn
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Elin Thompson, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Jake Williams, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Molly Swann, Ysgol Gynradd Felinheli
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Elin, Simone a Arianne, Ysgol Iau Maesincla
2il
    Oli a Cara, Adran Abererch
3ydd
    Mia, Lucy, Deio a Dafydd, Adran Abererch
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Ffion, Elishia, Ffion a Keryl, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Sion, Jack, Lucy a Holly, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    Amy, Taha, Maise a Neha, Ysgol Gynradd Y Faenol
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Morfa Nefyn, Adran Morfa Nefyn
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Elen Lois Baines, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Glain Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Cian Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Sioned Ann Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Elin Armon, Adran Llangybi
3ydd
    Ffion Morris, Ysgol Gynradd Felinheli
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Non Morris Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Arwyn Llyr Parry, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Cara Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Martha Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Rhian Shirley Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Arianne Jones, Ysgol Iau Maesincla
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Cara Grant, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Ffion Morris, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Elan Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Megan Bryn Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Gruffudd Elidir Owen, Adran Garndolbenmaen
3ydd
    Elin Lois Owens, Ysgol Gynradd Y Garnedd
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Elin Viney, Ysgol Iau Maesincla
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Alaw Llyfni Hunt, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Eban Jones, Ysgol Gynradd Beddgelert
3ydd
    Erin Armon Povey, Adran Llangybi
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Katie Anne Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Anest Angharad Lane, Ysgol Gynradd Beddgelert
3ydd
    Mari Wyn Morris, Ysgol Gynradd Felinheli
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Dominic Roberts, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Matthew Conant, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Caitlyn Fear, Ysgol Gynradd Bronyfoel
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Erryn Davies, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Jessica Rose Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Llinos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Jasmine Phillips Jones, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Emma L Jones, Ysgol Gynradd Bronyfoel
123:   Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
    Simone Hughes, Ysgol Iau Maesincla
2il
    Lucy Swann, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Eliw Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
124:   Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
    Lwsi Mai Parry, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Sara Lois Lloyd, Ysgol Iau Maesincla
3ydd
    Hannah Swann, Ysgol Gynradd Felinheli
125:   Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
    Betsan Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Bethan Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Elen Harris, Ysgol Gynradd Felinheli
127:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
    Louise, Georgia, Jack a Luke, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Jahd, Emily, Daniel, Adam, Anna, Jack a Lisa, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    Grwp Bntnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd
128:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Lleucu, Adran Pentre Uchaf
2il
    Grwp Glesni, Ysgol Gynradd Nebo
129:   Penwisg Creadigol Bl. 6 ac iau
1af
    Oisin Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Mali Fflur , Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Beca Wyn Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Swyn Haf Williams, Adran Edern
2il
    Aoife Robert, Ysgol Gynradd Bro Lleu
3ydd
    Ellen Parry, Adran Llangybi
131:   Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Elin Armon, Adran Llangybi
3ydd
    Eifion Parry, Adran Llangybi
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Jamie Roberts, Adran Edern
2il
    Misha Lynden, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
3ydd
    Owain Roberts, Adran Edern
133:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Swyn Haf Williams, Adran Edern
2il
    Medi Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Nebo
134:   Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Josh Roberts, Adran Edern
2il
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Seren Jones, Ysgol Gynradd Bro Lleu
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Misha Lynden, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Mari Hughes, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd
136:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen
2il
    Erin Mai Hopson, Ysgol Gynradd Bro Lleu
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Elin Armon, Adran Llangybi
3ydd
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Demi Davies, Adran Mynytho
2il
    Angharad Fflur Llewelyn, Ysgol Gynradd Y Gorlan
3ydd
    Llion Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
139:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen
2il
    Ellen Parry, Adran Llangybi
3ydd
    Robin Parry, Adran Llangybi
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Zoe Wood, Ysgol Gynradd Dolbadarn
2il
    Teleri Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Elin Armon, Adran Llangybi
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Llywelyn Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Dafydd Llwyd Griffith, Adran Waunfawr
3ydd
    Demi Davies, Adran Mynytho
142:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Ela Sin Pari, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Mabon Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Elliw Jones Evans, Adran Aberdaron/Rhiw
143:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Gwenno Mai Williams, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Swyn Glyn Jones, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Manon Williams, Adran Aberdaron/Rhiw
144:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Erin Mai Owen, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Demi Davies, Adran Mynytho
3ydd
    Catrin Elain Jones, Adran Aberdaron/Rhiw
146:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
2il
    Leah Hughes, Ysgol Y Groeslon
3ydd
    Erin Lloyd, Adran Edern
147:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Anna Jen Huws, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Chloe Bunny, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Leanne Alice Roberts, Ysgol Y Groeslon
148:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Dafydd, Adran Abererch
149:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Elen, Adran Llanystumdwy
150:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Danielle a Malguizata, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    grwp bl 5, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest
151:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Hannah Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Gwen Elis Hughes, Adran Aberdaron/Rhiw
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Angharad Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Carys Burrows, Ysgol Uwchradd Friars
3ydd
    Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog
293:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail
294:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Miriam Sautin, Ysgol Uwchradd Botwnnog
296:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Mari Hughes, Adran Botwnnog
3ydd
    Lowri Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
314:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Dean Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar
2il
    Gareth Davies, Ysgol Arbennig Pendalar
316:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Rebecca a Gareth, Ysgol Arbennig Pendalar
2il
    Grwp Amy a Hannah, Ysgol Arbennig Pendalar
319:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Enw i''w gadarnhau, Ysgol Arbennig Pendalar
324:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Gwynfor Rowlinson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
326:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
330:   Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
    Josh Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
331:   Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
    Lois Angharad Jones, Uwch Adran Bangor
333:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    Lois Angharad Jones, Uwch Adran Bangor
335:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    Lois Angharad Jones, Uwch Adran Bangor
342:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Alaw Ehedydd Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd
345:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Ifan Rees, Adran Morfa Nefyn
346:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail
347:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Iwan Harper, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
348:   Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
1af
    Elin Fflur Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
349:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Tesni Harrison, Ysgol Uwchradd Botwnnog
350:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Lois Angharad Jones, Uwch Adran Bangor
353:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
356:   Creu Arteffact Bl. Dan 19 oed
1af
    Bethan Williams, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Nia Wyn Thomas, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
3ydd
    Glyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
358:   CAD Bl. 7-9
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Anastasia Lewis, Ysgol Uwchradd Friars
3ydd
    Nathan Harvey, Ysgol Uwchradd Friars
364:   Celf dan 18 oed
1af
    Lea Sautin, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Melangell Dolma, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
3ydd
    Sin Bryn, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
366:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Marian Brosschot, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009