Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau CDT Conwy 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Lara Pyres, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Agnes Carter, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Ben Lewis Roberts, Adran Cerrigydrudion
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Rebecca Jones, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Elenid Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Carwyn Knights, Ysgol Gynradd Bod Alaw
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Rhys Johnson, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Marged Elin Jones, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Megan Williams, Ysgol Gynradd Nant y Coed
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Lwsi Mia Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Ellen Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Gwenno Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Natasha Ozcan, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff
2il
    Harri Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
3ydd
    Holly Martin, Ysgol Gynradd Tal y Bont
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Elin Angharad Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Elen Bird, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Elin Smith, Ysgol Gynradd Llannefydd
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Mari Thomas, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Elliw Jones, Ysgol Gynradd Rowen
3ydd
    Amy Evans, Ysgol Gynradd Bod Alaw
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Lili Clwyd Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled
2il
    Shaunna Hughes, Ysgol Gynradd Tal y Bont
3ydd
    Sali Wyn Wheway, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Caitlyn Roberts, Ysgol Gynradd Tal y Bont
2il
    Gruffudd Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Robert Jones, Adran Llangwm
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Nico, Agnes, Steffan, Llio, Lois ac Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    James, Ffion, Caleb a Mati, Ysgol Gynradd Dinmael
3ydd
    Jen, Elsi, Nel, Owen a Mia, Ysgol Gynradd Bod Alaw
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Elle Rogers a Sera Holden, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Cadi a Cari, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Howard, Meghan, Amy a Gwio, Ysgol Gynradd Rowen
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Georgia, Katie, Hannah ac Alicia, Ysgol Gynradd Tudno
2il
    Hana, Cara a Ffion, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Emma, Aimee, Emma a Hollie, Ysgol Gynradd Glanwydden
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Tizzina Wright, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Kailyn Smith, Ysgol Babanod Glan Gele
3ydd
    Madison Powell, Ysgol Gynradd Bod Alaw
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Adelaide Le Maitre, Ysgol Gynradd Rhydgaled
2il
    Jac Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Moli Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Morgan Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Lois Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled
3ydd
    Lucy McKernon, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Elin, Moirgan, Morgan, Maddison a Jack, Ysgol Gynradd Bod Alaw
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Ffion Hughes a Tirion Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Dylan Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
87:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Elizabeth Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
88:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Dylan Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
89:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    Elizabeth a Dylan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
90:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    Elizabeth a Dylan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Chloe a Harri, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Robin Owen, Adran Cerrigydrudion
2il
    Jared Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Pwyll Cadifor Williams, Adran Cerrigydrudion
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Hari Formston, Ysgol Gynradd Tal y Bont
2il
    Catrin Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Lauren Jane Hughes, Ysgol Gynradd Tal y Bont
2il
    Tomos Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Nicole Hathaway, Ysgol Gynradd Bod Alaw
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Jack Sandham, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Erin Shon Edwards, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Marshall Kedwards-French, Ysgol Gynradd San Sior
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Lydia Mair Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Chloe Barron, Ysgol Gynradd Tudno
3ydd
    Elin Cawley, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Morgan Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Guto Dafydd, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Sam Hughes, Ysgol Gynradd Tudno
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Indeah Whelan, Ysgol Gynradd Craig y Don
2il
    Cadi Llwyd Ellis, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Georgina Aspinall, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Bronwen Richardson, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Morgan Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Emma Treleaven-Jones, Ysgol Gynradd Glanwydden
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Betsievere Casey, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Fflur Evans, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Amy Parry, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Jade Quick, Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    Llywelyn Williams Roberts, Ysgol Gynradd Dolwyddelan
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Ioan Rhun Roberts, Adran Llangwm
2il
    Brittany Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Siwan Williams, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Shannon, Carys, Sophie a Dominic, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Kitty a Mabli, Owen a Lydia, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Ellie, Beth, a Rowena, Ysgol Gynradd Bod Alaw
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Jessica a Kai, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Ryan a Morgan, Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    Mali ac Elen, Ysgol Gynradd Dolwyddelan
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Carys, Amy a Georgina, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Grwp Tirion Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Jenna a Bethany, Ysgol Gynradd Dolwyddelan
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Robinson, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Shannon Lewis, Ysgol Babanod Glan Gele
3ydd
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Sabrina Jones, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Mona Fflur Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Eboni Powell, Ysgol Gynradd Bod Alaw
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Rhiannon Elidan Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Lowri Elen Jones, Ysgol Gynradd Capel Garmon
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Charlotte Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Nanw Grug Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas
3ydd
    Garmon Owen, Adran Cerrigydrudion
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Lydia Mair Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Jac Rhys Ellis, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Mared Bryn Thomas, Adran Cerrigydrudion
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Gwenan Mai Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Elis Fon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Joel Richardson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Gruffudd Beinion Edwards, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Layla De-Konia, Ysgol Gynradd Cynfran
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Aisha Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Beth Breese Mann, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Mari Rees, Ysgol Gynradd Bod Alaw
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Ffion Wyn Hamspon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Annest Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Ceridwen Alaw Edwards, Adran Cerrigydrudion
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion
2il
    Ella Medi Murphy, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Beca Lois Kynaston, Adran Cerrigydrudion
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Mared Wyn Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Cerys Breese Jones, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion
123:   Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
    Betsievere Casey, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Elis Robet Dafydd, Adran Cerrigydrudion
124:   Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
    Ynyr Llewelyn Roberts, Adran Cerrigydrudion
2il
    William Opie, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Jade Quick, Ysgol Gynradd Glanwydden
125:   Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
    Llywela Siriol Edwards, Adran Cerrigydrudion
2il
    Ellen Richards, Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    Emlyn Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
126:   Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
    Bethan, Francesca, Lloyd, Eifion a Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Harri, Gwion a Rebecca, Ysgol Gynradd Bod Alaw
127:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
    Aron, Guto, Mari ac Alicia, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Hannah, Catrin ac Eboni, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Dewi a Morgan, Adran Cerrigydrudion
128:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
    Lowri, Lois a Mared, Adran Cerrigydrudion
129:   Penwisg Creadigol Bl. 6 ac iau
1af
    Lois Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled
2il
    Georgina Aspinall, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Catrin Owen, Ysgol Gynradd Rhydgaled
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Cian Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Sophie Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
131:   Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Alys Hughes, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Morgan Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Aled Sion Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw
133:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Glain Angharad Jones, Ysgol Gynradd Capel Garmon
2il
    Vaughan Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Lewys William Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled
134:   Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Cian Pierce, Ysgol Gynradd Rhydgaled
2il
    Harri Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Sophie Griffiths, Ysgol Gynradd Craig y Don
2il
    Catrin Wellsbury, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
136:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Dylan Llyr Sandland, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Sophie Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Tomos Cian Rhys-Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Jake Baccino, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Lucy Pugh, Ysgol Gynradd Tudno
3ydd
    Mathew Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
139:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Vaughan Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Sophie Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Gwion Jones, Ysgol Gynradd Rowen
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Morgan Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Elen Bird, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Ilan Pierce, Ysgol Gynradd Llannefydd
142:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Iolyn Chennel, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Morgan Gregson-Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Mariel Havard-Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw
143:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Alys Elena Roberts, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Matthew Evans, Ysgol Gynradd Bod Alaw
144:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Lona Roberts, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
2il
    Hannah Fletcher, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
3ydd
    Sophia Dallimore, Ysgol Gynradd Trefriw
145:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Erin Shon Edwards, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Francesca Powell, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Amy Evans, Ysgol Gynradd Bod Alaw
146:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Philip Higton, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff
147:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Ilan Owen, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Gerallt Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
148:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Finlay, Charlotte, Macey, Angharad, Osian, Sera, E, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Rhys a Mali, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Carwen a Libby, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
149:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Greta, Elle a Harri, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Nia, Catrin a Hannah, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Aaron, William ac Elis, Ysgol Gynradd Bod Alaw
151:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Ianto Gwyn Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Gwynfor Vernon, Ysgol Gynradd Bro Aled
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Sadie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Alwen Messamah, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
293:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Angharad Haf Evans, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Elizabeth Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
295:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Elizabeth Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Olivia Fletcher, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Sioned Luithle, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
296:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Jennifer Day, Ysgol Uwchradd Eirias
2il
    Amy Chen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Olivia Dalton, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
302:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Chukwunweike Iwobi, Ysgol Arbennig Y Gogarth
303:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Andrew Richardson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Mark Robinson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
304:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Jordan Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Matthew Green, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
307:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    Adam J Roberts, Ysgol Arbennig Y Gogarth
2il
    Jade Lewis, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
308:   2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    Jade Lewis, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Charlie Farnsworth, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    Rebecca Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth
318:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Daniel Snape, Ysgol Arbennig Y Gogarth
2il
    Lowri Hughes, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    Karl Bancroft, Ysgol Arbennig Y Gogarth
320:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    Chloe a Rebecca, Ysgol Arbennig Y Gogarth
322:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Bryn Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    William Miles, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Ffion Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
323:   Argraffu Bl. 9
1af
    Catrin Haf Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Olivia Fletcher, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Sioned Luithle, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
325:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
326:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Eilir Gwyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
334:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
336:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Siān Mole, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Emily Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Amy Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
338:   Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
    Sara Kynaston, Adran Cerrigydrudion
344:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Megan Cairns, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Eilir Gwyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
345:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Eilir Gwyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Lewis Shaw, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
346:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Eilir Gwyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Amy Boswell, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Anna Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
347:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Anna Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Lewis Shaw, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Eilir Gwyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
349:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
351:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    Eilir Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Elin Stevenson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
354:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    Tomos Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Morgan Crawford, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
355:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    Adam Coburn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Daniel Lowndes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
363:   CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
    Gwydion Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
365:   Dylunio a Thechnoleg dan 18 oed
1af
    Helen Clough, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
366:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Angharad Lloyd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009