Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau CDT Dinbych 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Amelia Orton-Jones, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Katie Martin, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Catrin Bohanna, Ysgol Gynradd Tremeirchion
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Hana Bailey, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Olivia Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Leah Wilkinson, Ysgol Gynradd Y Llys
2il
    Libby Williams, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    Ela Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Amy Benbow, Ysgol Gynradd Y Llys
2il
    Emily Bentley, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Annie Winter, Ysgol Gynradd Tremeirchion
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Gwion Mon, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Gwion Glyn, Ysgol Gynradd Pen Barras
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Shasha Hughes, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il
    Nia Williams, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Francine Whitehead, Ysgol Gynradd Clocaenog
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Iwan Roberts, Ysgol Gynradd Bro Elwern
2il
    Cara Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Erin Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il
    Charlotte Locke, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Daniel O'Connell, Ysgol Gynradd Gwernant
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Jason McVicar, Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Abbie Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Elen Mair Lewis, Ysgol Gynradd Esgob Morgan
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Lisa, Robb, Ceara, Alice a Daisy, Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Tomos, Daniel a Daniel, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Grwp Bryn Clwyd, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Annabel, Mae, Llio a Tania, Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Iwan, Charlotte, Lowri, Elan a Katie, Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Alexia ac Ellie, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Tesni, Mia, Chloe a Zoe, Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Mael, Tegid a Dyfan, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Osian, Dylan, Harri ac Iwan, Ysgol Gynradd Tremeirchion
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Chloe Chard, Ysgol Gynradd Gwernant
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Clwb Celf, Ysgol Gynradd Y Llys
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Ieuan Thomas-Crane, Ysgol Gynradd Bryn Collen
2il
    William Needham, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    Callum Gilvarry, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd
89:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    Ono, Bryn, Jonathan ac Alex, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    Jac, Geraint, Joshua a Rhys, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
94:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    Shaun a David, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    Jake a Sion, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
3ydd
    Phoebe a Sian, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd
    Robb Lowe , Ysgol Gynradd Llandrillo
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
2il
    Ifan Brian Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Abbie Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Catrin Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il
    Tomos Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Emilia Johnson, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Sara Celyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Ellie Jane, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Jessica Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Catrin Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Morgan Jones, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Ceri Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Ruby Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Llio Turner, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il
    Tomos Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Sara Evans, Ysgol Gynradd Tremeirchion
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
2il
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Huw Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il
    Beth Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Megan Price, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos, Dylan, Zac a Ciaran, Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il
    Frances, Chloe ac Ella, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Nanw a Gethin, Ysgol Gynradd Tremeirchion
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Katie, Ffion a Leah, Ysgol Gynradd Gwernant
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Sion Lightfoot, Ysgol Gynradd Bro Famau
2il
    Rebeckah Cummings, Ysgol Gynradd Bro Famau
3ydd
    Olivia Eggington, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Olivia Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Chloe Sedgwick, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Sephorah Evans, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Cadi Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Cyffylliog
2il
    Katie Evans, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Louisa Moore, Ysgol Gynradd Bro Famau
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il
    Gruffudd Howatson, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd
    Tomos Hywel Davies, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Megan Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Bethan Owens, Ysgol Gynradd Henllan
3ydd
    Emma Haf Roberts, Ysgol Gynradd Henllan
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Angel Hearsay, Ysgol Gynradd Borthyn
2il
    Erin Lloyd, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Samantha Jones, Ysgol Gynradd Esgob Morgan
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il
    Lowri Elen Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Hannah Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog
2il
    Phoebe Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Chloe Sedgwick, Ysgol Gynradd Cyffylliog
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Jones, Ysgol Gynradd Cyffylliog
2il
    Ruby Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Arron Owens, Ysgol Gynradd Borthyn
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
123:   Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
    Lauren Pollard, Ysgol Gynradd Bro Famau
2il
    Enya Flack, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Arabella Cartwright, Ysgol Gynradd Bro Famau
124:   Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
    Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Adam Galloway, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Megan Bailey, Ysgol Gynradd Bro Famau
125:   Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
    Harri Edwards, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Erin Bailey, Ysgol Gynradd Bro Famau
3ydd
    Lois Ellis, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
126:   Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
    Uned dan 7, Ysgol Gynradd Y Llys
2il
    Sara, Annie a Ffion, Ysgol Gynradd Tremeirchion
127:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
    Mared ac Alaw, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Charlotte, Lowri, Kate, Alys ac Elan, Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Uned dan 9, Ysgol Gynradd Y Llys
128:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
    Awel, Catrin, Elisa a Chloe, Ysgol Gynradd Tremeirchion
129:   Penwisg Creadigol Bl. 6 ac iau
1af
    Rhydian Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il
    Deiniol Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Amilia Turner Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras
131:   Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Lily Simpson, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Gruffudd Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
133:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Anna Davies, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Deiniol Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion
134:   Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Gwion Mon, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Gwion Glyn, Ysgol Gynradd Pen Barras
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Cadi Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Cyffylliog
136:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Owain Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Rhys Fairhurst, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Gruffudd Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Gwen Eluned Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
139:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Ceri Wynne Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    William Tomos Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Rhys Fairhurst, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Daniel Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
142:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Sin Lloyd Edwards, Ysgol Gynradd Pen Barras
143:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Sarita Smith, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Phoebe Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Chloe Sedgwick, Ysgol Gynradd Cyffylliog
144:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Swyn Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Erin Lloyd, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Elis Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Ellis Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Rebecca Parson, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
293:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Gwen Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
295:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Annie Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Amy Wilson, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
332:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
334:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
336:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Shannon Davies, Ysgol Uwchradd Dinbych
337:   3D Tecstilau Bl. 9
1af
    Elliot Davies, Ysgol Uwchradd Dinbych
343:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    Emma Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
344:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Sin Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
345:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Sin Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Owain Llyr Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
346:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Sin Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
347:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Sin Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009