Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau CDT Ceredigion 2009  

 



Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Rhodri Jones, Ysgol Gynradd Tregaron
3ydd
    Ifan Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Morgan Llywelyn, Ysgol Gynradd Penlon
2il
    Gwern Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Jac Grainger, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Maisie Bolwell, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Hedd Sion Dafydd, Ysgol Gynradd Llanilar
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Shauna Pallister, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    William Jones, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Elin Hope, Ysgol Gynradd Felinfach
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Dion Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Eben Evan, Ysgol Gynradd Llanilar
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Rebecca Cane, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi
2il
    Ieuan Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
3ydd
    Catrin Pugh Jones, Ysgol Gynradd Cwmpadarn
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Georgia, Ella, Jack, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Catrin, Hannah, Lleucu, Nia, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    Zachary, Lois, Caitlin, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Deian, Tomos, Simon, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Ffion, Elysia, Thomas, Cari, Ysgol Gynradd Lledrod
3ydd
    Iwan, Ifan, Ifan, Jac, Ysgol Gynradd Felinfach
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Chloe, Leah, Cerys, Orion, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Alys, Mirain, Brandon, Iestyn, Ysgol Gynradd Llanilar
3ydd
    Carys, Ieuan, Ioan, Mirain, Ysgol Gynradd Llanafan
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Megan Davies-Coulson, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Lauren Derry, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
3ydd
    Sophie Bailey, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Sion Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Olivia Sansom, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Sacha Harbud-Luque, Ysgol Gymunedol Castell
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Talgarreg, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Talgarreg
87:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Gwawr Harries, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Owen Douglas, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
91:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg
92:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Adam Clarke, Ysgol Gynradd Llandysul
94:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    Daniel, Gruffydd, Summer, Sion, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Duncan Reyer Zwiggelaar, Ysgol Gynradd Llanafan
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Dewi Morris, Ysgol Gynradd Llanarth
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Claire Doherty, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Jac Dark, Ysgol Gynradd Llanafan
3ydd
    Siān Baddeley, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Owen Howells, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Catrin Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Ela Bryan, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Ieuan Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Gwern Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Dafydd Llewelyn, Ysgol Gynradd Penlon
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Anwen James, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi
2il
    Lucia Reynolds, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi
3ydd
    Tyler Herdeman, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Kimberly Wicks Kent, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Michelle Gopalan, Ysgol Gynradd Llanilar
3ydd
    Alys Patterson, Ysgol Gynradd Llanilar
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Rock Tulip, Ysgol Gynradd Llanafan
2il
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod
3ydd
    Elin Mair Down, Ysgol Gynradd Lledrod
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Sion Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Freya Smaldon, Ysgol Gynradd Llanafan
2il
    Robert Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Luned Medi Jones, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Owen, Tyler, Owen, Taylor, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Phoebe, Alana, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Hanah, Dafydd, Liam, Llyr, Ysgol Gynradd Llanafan
2il
    Owain, Sioned, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Briallt, Aarron, Cerys, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Cartrin, Hope, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Rhys Williams, Ysgol Gynradd Llanafan
2il
    Shane Chapman, Ysgol Gynradd Penlon
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Penlon
2il
    Daniel Rees, Ysgol Gynradd Penlon
3ydd
    Layton Palmer, Ysgol Gynradd Penlon
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Sioned Evans, Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    Lowri-Mai Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
3ydd
    Abigail Coyle, Ysgol Gynradd Llandysul
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Huxtable, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Emma Richards, Ysgol Gynradd Llanafan
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Marnie Ellis, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Catrin Medi Rees, Ysgol Gynradd Penlon
3ydd
    Sara Jones, Ysgol Gynradd Penparc
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Amy Thomas, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Ceris Elonwy Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
3ydd
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Aled Evans, Ysgol Gynradd Llanafan
2il
    Elain Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Beca Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Walther, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Sion Hurford, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Lisa Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Sarah Cooke, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Zoe Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Becky Hicks, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Mari Richards, Ysgol Gynradd Llanafan
124:   Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
    Katie Gibbins, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
125:   Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
    Naomi Tansey, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Ellen Evans, Ysgol Gynradd Llanafan
3ydd
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Talgarreg
126:   Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
    Sarah a Duncan, Ysgol Gynradd Llanafan
129:   Penwisg Creadigol Bl. 6 ac iau
1af
    Mari Davies, Ysgol Gynradd Llanafan
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Fflur Jones, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Sian Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
131:   Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Deian Jones, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Aarron Cullen, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Elliw Grug Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
3ydd
    Meinir Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
133:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Sian Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Moli Stone, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Marged Gwyn Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
134:   Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Rachel Bell, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
3ydd
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    Elliw Grug Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
3ydd
    Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
136:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Brooklyn Griffiths, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Mirain Grug Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    David Cullen, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
139:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Dwynwen Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
3ydd
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Daniel Walker Williams, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    Sion Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Owen Evans, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Megan Doherty, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
142:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Dion Dark, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Dwynwen Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
3ydd
    Heledd Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
143:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Leisia Fflur Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
3ydd
    Ellen Jones, Ysgol Gynradd Llanwnnen
144:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Llanafan
2il
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Rebecca Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
145:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Fede Thomas, Ysgol Gynradd Llanafan
148:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Bont, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Grwp Aled, Rhys, Fede ac Emma, Ysgol Gynradd Llanafan
149:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Bont, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
150:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Bont, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
151:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Grwp Bl 5 a 6, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Grwp Bl 3 a 4, Ysgol Gynradd Llanilar
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Dewi Uridge, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Rhiannon Ashley, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Manon Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
293:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Rhian Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Gwenllian Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
294:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Hannah Stevenson, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
302:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Savana Anderson, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    James Lloyd, Ysgol Gyfun Emlyn
3ydd
    Karl Perry, Ysgol Gyfun Emlyn
303:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Anwen Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn
305:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn
306:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn
312:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Yazmin Evans Richards, Ysgol Gyfun Emlyn
315:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn
316:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Steffan a Yazmine, Ysgol Gyfun Emlyn
317:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
318:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
319:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
322:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Gwenan Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Keir Mcloed Smith, Ysgol Uwchradd Tregaron
324:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Osian Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Angharad Isaac, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Peter Gillibrand, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
325:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Danny Abbott, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
326:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
327:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Lowri Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
332:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn
333:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    Savana Anderson, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Lowri Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
344:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Danny Abbott, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
345:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Danny Abbott, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Bethan Green, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
346:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
347:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Lowri Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
350:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig







 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009