Eisteddfod yr Urdd

 


        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau CDT Cymoedd Morgannwg 2009  

 Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Luned Barratt, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Jazz Probert, Ysgol Gymraeg AberdÔr
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Bethan Mair Williams, Ysgol Gymraeg Abercynon
2il
    Ellie Smith, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
3ydd
    Jennifer Page, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Nia Rees, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Abbey Bunce, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
3ydd
    Morgan Westcott, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Arwyn Thomas, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Megan Rolls, Ysgol Gymraeg AberdÔr
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Luke Jones, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
2il
    Brydie Stephens, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
3ydd
    Madison Vaughn, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Megan Davies, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Rhys Batchelor, Ysgol Gymraeg Abercynon
3ydd
    Shannon Thomas, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Abigail Ceesay, Ysgol Gynradd Pen-y-Graig
2il
    Becky Davies, Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    Brittany Evans, Ysgol Gynradd Pen-y-Graig
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Joseph Evans, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
2il
    Morgan Westcott, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
3ydd
    Iori Kent, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Jazz Probert, Ysgol Gymraeg AberdÔr
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Dara Griffiths, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Chelsea Fuge, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bronllwyn
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    , Ysgol Gymraeg Bronllwyn
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    , Ysgol Gymraeg Bronllwyn
92:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Niamh Wedlake, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Leah Evans, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
2il
    Jennifer Page, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Niamh Mcnally, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
2il
    Natalie Jones, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Rolls, Ysgol Gymraeg AberdÔr
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Thomas Harvey, Ysgol Gymraeg AberdÔr
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Cerys Evans, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Ffion Mathias, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
3ydd
    Chelsea Fuge, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Jessica Friel, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Megan Rolls, Ysgol Gymraeg AberdÔr
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Natalia Burton, Ysgol Gynradd Pen-y-Graig
2il
    Jennifer Page, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Cerig Davies, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Constance Francis, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Hannah Stansfield, Ysgol Gymraeg AberdÔr
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Katie Bowen, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
129:   Penwisg Creadigol Bl. 6 ac iau
1af
    Joshua Hendy, Ysgol Gymraeg AberdÔr
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Ffion Mathias, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Iori Kent, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
2il
    Ffion Mathias, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Hywel Fuller, Ysgol Gynradd Pen-y-Graig
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Josie Prosser, Ysgol Gymraeg AberdÔr
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Lara McLean-Smith, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
2il
    James Madge, Ysgol Gymraeg Abercynon
142:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Rolls, Ysgol Gymraeg AberdÔr
143:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Cerith Taylor, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Tirion Bracey, Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    Benjamin Grindal, Ysgol Gymraeg AberdÔr
151:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Brittany Evans, Ysgol Gynradd Pen-y-Graig
2il
    Emmie Edwards, Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    Abigail Ceesay, Ysgol Gynradd Pen-y-Graig
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Elis Lewis, Ysgol Gyfun Rhydywaun
294:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Beth McLean, Ysgol Gyfun Rhydywaun
296:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Gwenllian Davenport, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Lowri Farnham, Ysgol Gyfun Rhydywaun
303:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Fiona Jenkins, Ysgol Arbennig Greenfield
2il
    Kenneth Williams, Ysgol Arbennig Greenfield
3ydd
    Rita Jones, Ysgol Arbennig Greenfield
304:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Shane Robinson, Ysgol Arbennig Greenfield
2il
    Jessica Lambourne, Ysgol Arbennig Greenfield
3ydd
    Ben Cadwallader, Ysgol Arbennig Greenfield 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Bae Caerdydd 2009