Eisteddfod yr Urdd
 


 
          Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
259: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
1af
Rhian Griffiths, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Eleri Gwilym, Aelod Unigol.C.Abertawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
307: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Year 8
2il
Laura Jenkins, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
308: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Year 9
2il
Sioned Dafydd, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
309: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
1af
Gwenno Williams, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Ainsley Richards, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
313: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
2il
Gwenno Williams, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
3ydd
Meleri Williams, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
321: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Year 7
2il
Kezia Rees, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
327: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
3ydd
Elizabeth Williams, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
329: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Anys Wood, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
340: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Project or Website Years 6 and under
1af
Neb yn Deilwng
341: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Project or Website Age Years 7 - 9
1af
Ysgol Gyfun Bryn Tawe, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
365: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 10-13 - Drama Composition Years 10-13
3ydd
Catrin Hill, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Dyfan Lewis, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg