Eisteddfod yr Urdd
 


 
          Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
303: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
3ydd
Guto Lloyd Percy, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
304: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry Years 3 and 4
3ydd
Rhys Newton, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
312: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
3ydd
Bedwyr ab Ion, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
319: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose Years 3 and 4
1af
Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
330: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Carys Mair Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
331: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Gwennan Evans, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
338: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Years 12 and 13 (Welsh Learners)
1af
Sophie Baggott, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
340: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Project or Website Years 6 and under
3ydd
Alaw, Bethan, Menna a David, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro