Eisteddfod yr Urdd
 


 
          Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
303: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
1af
Iestyn ap Dafydd Owen, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
3ydd
Ffion Elen Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
307: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Year 8
1af
Llio Mererid Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
309: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
2il
Elan Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
312: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Heledd Fflur Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Heledd Fflur Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
316: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
2il
Sioned Medi Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
322: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Year 8
1af
Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
323: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Year 9
2il
Miriam Sautin, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
324: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
2il
Sabel Wiliam, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
325: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Years 12 and 13
1af
Ffion Enlli, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Heledd Fflur Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Catrin Mair Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
326: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Cain Eleri Jones, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Marged Tudur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
327: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Elis Dafydd, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Rhian Sanson, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ffion Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
330: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Marged Tudur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri