Eisteddfod yr Urdd
 


 
          Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
234: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Music Composition Year 6 and under
1af
Bethan a Mari Wyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
237: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition Years 10-13
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Meinir Haf Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
303: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
2il
Ifan Gwyn, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Osian Kelly, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
304: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry Years 3 and 4
1af
Tomos Pedr Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
305: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
1af
Mali Llwyd Davies, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
318: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Prose Years 2 and under
1af
Ifan Gwyn, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Elin Badger-Watts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
322: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Year 8
2il
Rebeca Clwyd Owen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
329: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Rebecca Elizabeth Davies, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan, Rhanbarth Dinbych
333: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6 (Welsh Learners)
1af
Barbara Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
2il
Erin Bailey, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Charlotte Roebuck Dolby, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
336: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 8 a 9 - Prose Years 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
345: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape Year 6 and under (Welsh Learners)
2il
Ysgol Gynradd Bryn Collen, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
346: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Work on Audio Tape Years 7, 8 and 9 (Welsh Learners)
2il
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych