Eisteddfod yr Urdd
 


 
          Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
234: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Music Composition Year 6 and under
3ydd
Trai a Llanw, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
238: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition Years 10-13
1af
Tanwen Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Oliver Hatfield, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
258: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
1af
Hedydd Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hedydd Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
303: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
2il
Lauren Hill, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
305: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
3ydd
Iwan Williams, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
2il
Siriol Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
307: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Year 8
3ydd
Siriol Teifi, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
308: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Year 9
1af
Manon Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Dylan Edwards, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
309: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
2il
Mared Roberts, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
310: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Poetry Years 12 and 13
1af
Guto Gwilym, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elliw Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elliw Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
313: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Sarah Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
316: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Luned Eurig, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sioned Mai Thomas, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
318: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Prose Years 2 and under
3ydd
Zachary Wroe, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
2il
Erin Gruffydd, Ysgol Gynradd Llanfarian, Rhanbarth Ceredigion
323: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Year 9
3ydd
Meinir Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Dylan Edwards, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
324: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
1af
Elen Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elin Thomas, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
329: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
3ydd
Rhys Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
330: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
3ydd
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
332: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 4 ac iau - Prose Years 4 and under (Welsh Learners)
1af
Emily Hutchins, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
334: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Project or Website Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Ysgol Gynradd Comins Coch, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
340: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Project or Website Years 6 and under
3ydd
Grwp Dalis, Ysgol Gynradd Dihewyd, Rhanbarth Ceredigion
364: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition Years 7, 8 and 9
3ydd
John Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion