Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Tomi Llywelyn Brown, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Martha Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Elgan Gwilym Strain, Adran Botwnnog  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Deio Llyr , Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Beca Elen Evans, Adran Tref Y Gelli  
3ydd 
    Carwyn Isac Sion, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Lois Fflur, Ysgol Gynradd Pentre Uchaf  
3ydd 
    Canna Griffith Roberts, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Lois a Gronw, Adran Pentre Uchaf  
2il 
    Celyn a Canna, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Llinos a Lia, Ysgol Gynradd Llanrug  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Bethel, Adran Bethel  
2il 
    Parti Botwnnog, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Parti Llandwrog, Adran Llandwrog  
171:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Pentre Uchaf, Adran Pentre Uchaf  
2il 
    Cor Llan, Adran Llanystumdwy  
3ydd 
    Cor Ffion, Adran Rhostryfan  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Elin, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
2il 
    Parti Gelert, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Parti Llanaelhearn, Adran Llanaelhaearn  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Shannon, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Alisha, Ysgol Gynradd Cymerau  
3ydd 
    Parti Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Cor Elin, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
3ydd 
    Cor Penwaig, Ysgol Gynradd Nefyn  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Cor Catrin, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Cor Owain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti'r Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Parti Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
3ydd 
    Parti Alys, Ysgol Gynradd Llanrug  
177:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Awel Haf Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Eiry Price, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Anest Gwenllian Garrod, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Llyr Gwynedd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Gwern Llyn Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Dafydd Cadwaladr, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Nanw a Lydia, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Rebecca a Lleucu, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Catrin a Meinir, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Caryl Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Naomi Saunders, Ysgol Uwchradd Tryfan  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhodri Llyn Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elen a Nel, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Enlli ac Alaw, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Erin a Caryl, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Catrin Roberts, Aelwyd JMJ  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffraid Gwenllian, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Sian Eleri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Llyr Davies, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Elen Gwenllian, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Leah Gaffey, Aelod Unigol Cylch Eifionydd  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Ceiri, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
3ydd 
    Adran Botwnnog, Adran Botwnnog  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Cor Ceiri, Aelwyd Gwrtheyrn  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Parti Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Parti Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Parti Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Parti Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Cor Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Coleg Meirion Dwyfor, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
3ydd 
    Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd JMJ, Aelwyd JMJ  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor JMJ, Aelwyd JMJ  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Leisa Brown, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Lea Lloyd Pugh, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Alaw Mair Williams, Adran Beuno/Pontllyfni  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Awel Haf, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Mirain Evans, Aelwyd Chwilog  
3ydd 
    Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mirain Fflur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Elin Bryn, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
3ydd 
    Llinos Ceiri, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Dafydd Rhun, Aelod Unigol C. Llyn  
2il 
    Elen Gwenllian, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Hana Abas, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Shona ab Iorwerth, Ysgol Gynradd Cymerau  
3ydd 
    Esyllt Hill, Ysgol Y Groeslon  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Esme Lewis, Ysgol Gynradd Cae Top  
2il 
    Isabel Veck, Ysgol Gynradd Llanllechid  
3ydd 
    Cian Ireland, Adran Llanaelhaearn  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Math Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Medi Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Iago Davies, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Deian Williams, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Elis Llywelyn Williams, Adran Llangybi  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Math Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Hannah O''Donnell, Ysgol Gynradd Treferthyr  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Parti Becky, Ysgol Gynradd Dolbadarn  
3ydd 
    Parti Ffion, Adran Llandwrog  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Megan, Adran Beuno/Pontllyfni  
2il 
    Parti Tom, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp Ceri, Ysgol Gynradd Llanllechid  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Llanllechid  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Shannon, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Grwp Daniel, Ysgol Gynradd Santes Helen  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Luned Bedwyr, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    William Lamb, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Awen Haf Hughes, Adran Rhostryfan  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Mabon Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Mabon Llyr, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Elin Daly, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Cian Tudur, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Swyn Angharad Llyr, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Elenna Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Alaw Pyrs, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Huw Owen, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Merin Lleu, Ysgol Uwchradd Tryfan  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Elen Wyn Puw, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Branwen Glyn, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Y Chwilod, Ysgol Uwchradd Tryfan  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lydia Treharne, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Fflur Pierce Harman, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Patrick Edgar Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Taliesin Cai, Ysgol Uwchradd Tryfan  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Patrick Edgar Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Rhiain Awel Dyer, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwyn Owen, Aelwyd Bangor  
2il 
    Lewys Wyn, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Rhodri Llyn Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Glain Dafydd, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Rhiain Awel Dyer, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Patrick Rimes a Gwyn Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Gwenno Glyn a Elin Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Mabon Llyr a Megan Howe, Ysgol Uwchradd Tryfan  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Elfair Grug Dyer, Tu allan i Cymru  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Tomi Llywelyn Brown, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Martha Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Elin Ellis Owen, Ysgol Gynradd Nefyn  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Deio Llyr , Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Leisa Brown, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Carwyn Isac Sion, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Lois Fflur Ellis Griffith, Adran Pentre Uchaf  
3ydd 
    Ynyr Garmon Edwards, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti'r Felnheli, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Parti Shannon, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Parti Lia, Ysgol Gynradd Llanrug  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Daniel, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Cor Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf  
2il 
    Parti Llan, Adran Llandwrog  
3ydd 
    Parti Lleucu, Adran Garndolbenmaen  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Mirain Evans, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
3ydd 
    Lydia Griffith, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Rebecca a Lleucu, Adran Botwnnog  
2il 
    Lydia a Nel, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Mali Fflur a Betsan Ceiriog, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mirain Fflur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn  
3ydd 
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Alaw ac Enlli, Adran Botwnnog  
2il 
    Llinos ac Naomi, Aelwyd Gwrtheyrn  
3ydd 
    Caryl ac Erin, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Dafydd Rhun, Aelod Unigol C. Llyn  
252:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Criw JMJ, Aelwyd JMJ  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Glan Y Mor, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Parti Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
255:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
256:    Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.) 
1af 
    Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
257:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti Carwyn a Mali, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Parti Gwyndaf, Ysgol Gynradd Yr Hendre  
3ydd 
    Parti Rhys, Adran Llandwrog  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Parti Daniel, Adran Llandwrog  
2il 
    Parti Nia, Ysgol Gynradd Cwm y Glo  
3ydd 
    Parti Elen, Adran Llandwrog  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Parti Math, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Parti Enid, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Parti Nel a Tomos, Ysgol Gynradd Felinheli  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Mirain Evans, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Caryl Menai Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Manw Lili Robin, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Elis Vaughan-Jones, Adran Tudweiliog  
2il 
    Ilan Vaughan-Jones, Adran Tudweiliog  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed 
1af 
    Anest Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed 
1af 
    Caryl, Betsan a Mared, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Eifion Wyn, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Awen, Adran Tref Y Gelli  
2il 
    Grwp Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol  
276:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Elan Jones, Adran Bethel  
2il 
    Katie Egglestone, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Jake Threadgill, Ysgol Gynradd Treferthyr  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Perlau Disglair, Adran Tref Y Gelli  
2il 
    Ser Tregarth, Ysgol Gynradd Tregarth  
3ydd 
    Grwp Elsie, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Sophie Richardson, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Alaw Llywelyn, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Tlysau Disglair, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Fflach, Ysgol Uwchradd Friars  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Morris, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Elin Catrin, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Luned Elfyn, Ysgol Gynradd Abercaseg  
2il 
    Cynnwal ap Myrddin, Adran Pentre Uchaf  
3ydd 
    Eleri Jones, Adran Llandwrog  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Gethin Ellis, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Ela Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw  
3ydd 
    Beca Elen Evans, Adran Tref Y Gelli  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Beca Jones, Adran Tudweiliog  
3ydd 
    Heledd Non Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Guto, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Kirsty, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
3ydd 
    Penwaig Mawr Nefyn, Ysgol Gynradd Nefyn  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pentre Uchaf, Adran Pentre Uchaf  
2il 
    Parti Llan, Adran Llanystumdwy  
3ydd 
    Parti Gwion, Adran Waunfawr  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Ianto Sion, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Cedron Sion, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Elen Hughes, Adran Botwnnog  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Grwp Pont Y Gof, Adran Botwnnog  
2il 
    Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Elen, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Parti Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Parti Fflur, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Megan Llyn, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    Grwp Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Elen Gwenllian, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
294:    Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 
1af 
    Aelwyd JMJ, Aelwyd JMJ  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Temalangeni Diamini, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Aberdaron a Rhiw, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Grwp Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn  
3ydd 
    Parti Cain, Adran Carmel  
352:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Ysgol Penisarwaun, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
2il 
    Grwp Seimon, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
3ydd 
    Adran Llithfaen, Adran Llithfaen  
353:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Grwp Noah, Ysgol Gynradd Llanllechid  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Uwch Adran Bangor, Uwch Adran Bangor  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Eiifonydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Tomos ac Euros, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
358:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
362:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Leah Gaffey, Aelod Unigol Cylch Eifionydd   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010