Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Non Davies, Adran Y Parc  
3ydd 
    Heledd Ellis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Bethany Lauren Jones, Adran Llanelltyd  
2il 
    Lowri Evans, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Lowri Francis Jones, Ysgol Gynradd Tanygrisiau  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Lleucu a Mirain, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Lowri ac Awel, Ysgol Gynradd Tanygrisiau  
3ydd 
    Seren a Marged, Adran Llanuwchllyn  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Parti''r Parc, Adran Y Parc  
3ydd 
    Parti Iwan , Adran Ganllwyd  
171:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cr yr Aran, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Cr Adran Tref Blaenau Ffestiniog, Adran Blaenau Ffestiniog  
3ydd 
    Cr Michael, Adran Llanegryn  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Edmwnd Rhys, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
2il 
    Parti Amelie, Ysgol Gynradd Y Clogau  
3ydd 
    Parti Aberdyfi, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Parti Elen, Ysgol Gynradd Dolgellau  
3ydd 
    Parti Tamzin, Ysgol Gynradd Y Traeth  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cr Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Cr Bro Hedd Wyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Cr Bro Trwyeryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Parti Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Parti Elain, Adran Brithdir  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Arwen Elysteg Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Elin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Robat Bryn Davies, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Sion Emlyn Williams-Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Trystan Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Nia ac Arwen, Adran Brithdir  
2il 
    Glain a Marged, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Heledd a Mared, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Bethan Ruth Roberts, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
3ydd 
    Elain Fon Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
2il 
    Meirion Wyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan a Huw, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
2il 
    Awen ac Amy, Aelwyd Blaenau Ffestiniog  
3ydd 
    Bethany a Lora, Ysgol Uwchradd Y Gader  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Glesni Fflur, Aelwyd Y Bala  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
2il 
    Leri Roberts, Aelwyd Blaenau Ffestiniog  
3ydd 
    Meirion Wyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Luke McCall, Aelwyd Y Bala  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Parti''r Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Merched Y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Parti''r Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cr Y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cr Genod Y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Bethany Lauren Jones, Adran Llanelltyd  
3ydd 
    Ceri Wyn, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Heledd Haf Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Ruth Roberts, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
2il 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn  
3ydd 
    Lora Favel Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Cr Y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Cr Aelwyd Y Bala, Aelwyd Y Bala  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Katie Bailey, Ysgol Gynradd Dolgellau  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Bethany Lauren Jones, Adran Llanelltyd  
2il 
    Osian Lewis-Smith, Adran Brithdir  
3ydd 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
2il 
    Owain Steffan Parry, Adran Ganllwyd  
3ydd 
    Alaw Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Nia Wyn James, Adran Ganllwyd  
2il 
    Bethany Lauren Jones, Adran Llanelltyd  
3ydd 
    Branwen Enlli Williams, Adran Blaenau Ffestiniog  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti John, Adran Ganllwyd  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir  
2il 
    Siwan Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir  
2il 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Sara Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Bedwyn Lloyd Phillips, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Glesni Mair Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Sara Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Ifan Prys Jones Edwards, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Ysgol Y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Cemlyn Griffiths, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Megan Angharad Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Gwernan John, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Iwan Lewis, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gethin Sharp, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhianwen Pugh, Adran Brithdir  
2il 
    Gwernan John, Ysgol Uwchradd Y Gader  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Rhianwen a Nia, Adran Brithdir  
2il 
    Teleri a Sara, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Cemlyn a Chris, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Rhys Llewelyn Williams, Adran Llanuwchllyn  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Meg Llewelyn Evans, Adran Brithdir  
2il 
    Marged Price, Adran Brithdir  
3ydd 
    Heledd Ellis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Bethany Lauren Jones, Adran Llanelltyd  
2il 
    Ceri Wyn, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Mirain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Parti Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
3ydd 
    Parti Sara, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cr Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Osian, Adran Brithdir  
2il 
    Parti''r Parc, Adran Y Parc  
3ydd 
    Parti Deudraeth, Adran Deudraeth  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Sion Emlyn Williams-Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Megan Gray, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
2il 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Glesni Fflur, Aelwyd Y Bala  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti''r Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Parti''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti Cai ac Erin , Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Parti Adran Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Grwp Owain, Adran Deudraeth  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Grwp Alaw ac Osian , Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Dawnswyr yr Aran, Adran Llanuwchllyn  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Llinos Davies, Adran Blaenau Ffestiniog  
2il 
    Aimee Owen, Adran Blaenau Ffestiniog  
3ydd 
    Hana Gwyn Roberts, Adran Llanuwchllyn  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Hedd Wyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Dawnswyr Du a Gwyn, Ysgol Gynradd Llanbedr  
3ydd 
    Tylluanod y Ffridd, Adran Ffridd y Llyn  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Hannah Perkins, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Katie Owen, Ysgol Uwchradd Tywyn  
3ydd 
    Beca Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Hannah , Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Etnen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Genod Drwg, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lora Favell-Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Machreth  
3ydd 
    Sasha Teleri Jones, Adran Deudraeth  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain  
2il 
    Dafydd Davies, Adran Y Parc  
3ydd 
    Lowri Francis Jones, Ysgol Gynradd Tanygrisiau  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Parti Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Grwp Aberdyfi, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Adran Y Parc, Adran Y Parc  
2il 
    Parti''r Ffridd, Adran Ffridd y Llyn  
3ydd 
    Parti Elain , Adran Brithdir  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Joseff Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Elen Jones, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Sam Nicol, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Ellie Lilly, Ysgol Gynradd Y Traeth  
3ydd 
    Caitlin Tongue, Ysgol Gynradd Penybryn  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Abigail Jones, Ysgol Gynradd Talsarnau  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Hafsa Syed Rafee, Ysgol Uwchradd Tywyn  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Criw Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Grwp Lowri, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Grwp Cedri, Adran Deudraeth  
352:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Adran Deudraeth, Adran Deudraeth  
2il 
    Adran Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Lisa , Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Grwp Siwan, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Genethod Drwg, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Pedwarawd Y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010