Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Lliwen Jones, Adran Llangwm  
2il 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Elan Fflur Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Non Pyrs, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
2il 
    Joshua Williams, Adran Bro Cernyw  
3ydd 
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Gwen Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Ciaran Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Siriol Elin Jones, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Cadi a Hero, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Elenid a Modlen, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Elenya a Rhodri, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti ''r Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Parti ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Parti Rhian, Adran Bro Aled  
171:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Y Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Cor yr Alwen, Adran Cerrigydrudion  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Wybrnant, Ysgol Penmachno  
2il 
    Parti Siwan, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Parti Catrin, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Parti Faye, Ysgol Gynradd Glanwydden  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Nefydd, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Cor Y Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Cor Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Bod Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Cor Tudno, Ysgol Gynradd Tudno  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Elin, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Parti Mari Fflur, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
177:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
2il 
    Pedalaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Y Criw, Ysgol Gynradd Craig y Don  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Branwen Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Erin Rossington, Adran Bro Cernyw  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Ryan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Elliot Parks, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Gwilym Caradog Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Ryan a Sara, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Rhiannon a Branwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Erin ac Emma, Adran Bro Cernyw  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Medi Hughes, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Jenna Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Katie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siwan a Naomi, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Richard ac Aaron, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Ieuan ac Ioan, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Guto Ifan, Aelwyd Bro Cernyw  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Medi Hughes, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Ioan Glyn Charlton, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Elgan Llyr Thomas, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy  
2il 
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti''r Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Parti''r Alwen, Adran Cerrigydrudion  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor Y Degwm, Adran Llangwm  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Merched Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Merched Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Meibion Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Parti Anya, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Parti Jenna, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Ensemble Hyn, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Ensemble Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
3ydd 
    Ensemble Iau, Aelwyd Llangwm  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor Merched, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Cor Merched, Aelwyd Bro Cernyw  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor Meibion, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Cor Meibion, Aelwyd Bro Cernyw  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
200:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm  
2il 
    Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Ciaran Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Branwen Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Rhiannon Elidan Hughes, Aelwyd Llanrwst  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Luis Roberts, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Llangwm  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Elgan Roberts, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Elizabeth Romachney, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Mali Sion, Ysgol Penmachno  
2il 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
3ydd 
    Dylan P Jones, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Harry R J Harral, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Rhodri Gwilym, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Alex Mainstone, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Zoe Boughen, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Elenya Havard-Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Olivia Jones, Ysgol Gynradd Deganwy  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Georgia, Ysgol Gynradd Glanwydden  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Ddraig, Ysgol Gynradd Rowen  
2il 
    Telynnau Tastig, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Parti Rhianedd, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Rocars Betws, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
2il 
    Band Pal, Ysgol Gynradd Capelulo  
3ydd 
    Tannau Tlws, Ysgol Gynradd Trefriw  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Plas, Ysgol Gynradd Y Plas  
2il 
    Traed Brain, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Grwp Rowen, Ysgol Gynradd Rowen  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Rhiannon Elidan Hughes, Aelwyd Llanrwst  
2il 
    Branwen Tudur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Isabella Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Tomos Lloyd Evans, Adran Cerrigydrudion  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Luke Mainstone, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Brengain Fflur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Rhiannon Elidan Hughes, Aelwyd Llanrwst  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Ieuan, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Grwp Callum, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Katie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Ciara Ryder, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dominic Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Abraham Carder, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Abraham Carder, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Caitlin Walsh, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ceri a Rebecca, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Rajiv ac Amy, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Grwp Katie, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Lliwen Medeni Jones, Adran Llangwm  
2il 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Nanw Grug Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
2il 
    Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Non Pyrs, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Ruth Erin Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
2il 
    Parti Rhydian, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Parti Mollie, Ysgol Gynradd Pencae  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Becci, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Parti Lauren, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Parti''r Marian, Ysgol Tan-y-Marian  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Parti ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Parti''r Alwen, Adran Cerrigydrudion  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Gwenlli Aled, Uwch Adran Llangwm  
2il 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Rhiannon Elidan Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Ceridwen a Llywela, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Gwenlli a Lleucu, Uwch Adran Llangwm  
3ydd 
    Sara a Ryan, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Medi Hughes, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Anna Llewelyn, Adran Bro Cernyw  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Llangwm  
254:    Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D) 
1af 
    Parti Adam, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Parti Amy, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
255:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    Cor Y Wenallt, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
256:    Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.) 
1af 
    Parti Llangwm, Adran Llangwm  
257:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Grwp Sacha, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Grwp Danny, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
3ydd 
    Grwp Mari Fflur, Ysgol Gynradd Bro Aled  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Grwp Y Foel Goch, Adran Llangwm  
2il 
    Grwp Russell, Ysgol Gynradd Rowen  
3ydd 
    Grwp Ser Aled, Ysgol Gynradd Bro Aled  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Grwp Huw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Grwp Iwan, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Leah Tirion Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Elen Bird, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Elin Karens, Ysgol Gynradd Maelgwn  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Ellis Fon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed 
1af 
    Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed 
1af 
    Grwp Elin, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
2il 
    Grwp Jessica, Ysgol Gynradd Bro Aled  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Parti Llawen, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
276:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Dicter, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ebony Fay Jones, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Kasia Siebon, Ysgol Gynradd Pencae  
3ydd 
    Sali Wyn Wheway, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Dawnswyr y Ddraig, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Grwp Catrin, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Grwp Ela, Ysgol Gynradd Bro Aled  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Anna Jane Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Hanna Jones, Aelwyd Llangwm  
3ydd 
    Katie Ellidge, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp YDC, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Cwlio''s Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Grwp Kelly, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Noa Prys Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Mariel Havard-Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Lowri Angharad Green, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Osian Dobson, Ysgol Gynradd Llanddoged  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Ciaran Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Siriol Elin Jones, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffrindiau Da, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Criw Crwst, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Parti Ella, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Parti ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Parti''r Alwen, Adran Cerrigydrudion  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Haf Everiss, Adran Bro Cernyw  
2il 
    Ryan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Lois Anna Evans, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Gwenallt, Aelwyd Llanrwst  
2il 
    Parti''r Degwm, Adran Llangwm  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Merched y Dyffryn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Naiomi Fflur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Gwenfair Alaw Hughes, Aelwyd Llanrwst  
3ydd 
    Tesni Buddug Roberts, Aelwyd Bro Cernyw  
294:    Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 
1af 
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Euan Butterworth, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Madeline Lowri Elliott, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
3ydd 
    Ellie Hughes, Ysgol Gynradd Glanwydden  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Megan Thomas, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    James Daly, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Elizabeth Haven, Ysgol Gynradd Llanddulas  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    James Rapson, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Megan Rose, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff  
3ydd 
    Tionne Regan, Ysgol Gynradd Tudno  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Plant y Nant, Ysgol Gynradd Nant y Coed  
2il 
    Grwp Georgia, Ysgol Gynradd Tudno  
3ydd 
    Grwp Joseff, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Josh Hurst, Ysgol Uwchradd Eirias  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Grwp Natalie, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Grwp Caitlin, Ysgol Uwchradd Eirias  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Grwp Kirsty, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Osian Llyr, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Grwp Elis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Grwp Guto, Adran Llangwm  
352:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Parti Ellie, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Beth, Erin, Hari ac Osian, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Ryan a Sara, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Grwp Rhica, Aelwyd Llanrwst  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhodri ac Ifan, Aelwyd Llanrwst  
2il 
    Angharad a Haf, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Beth, Rhiannon a Charlotte, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
358:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Criw Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Criw Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lois Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Criw y Cyffordd, Ysgol Gynradd Nant y Coed  
2il 
    Grwp y Ser, Ysgol Gynradd Nant y Coed   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010