Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwenan Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Gethin Rogers, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Erin Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Celyn Llwyd, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Wesley Hughes-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Elan ac Erin Meirion Jones , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Myfanwy a Gabriel Tranmere , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Celyn Cartwright ac Erin Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Elan , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Parti Betws GG , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Parti Llandrillo , Ysgol Gynradd Llandrillo  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Parti Y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cór Pant Pastynog , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Cór Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Cór Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cór Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Parti Gwernant, Ysgol Gynradd Gwernant  
177:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Parti Llandrillo , Ysgol Gynradd Llandrillo  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Alis Mari Winstanley, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Dafydd Allen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Siôn Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Wiliam Ellis Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Ceri Haf a Mared Elin , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Connor Keyes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Anwen a Casi , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Mared a Bethany , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Awel Vaughan-Evans, Aelwyd Rhuthun  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethany Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Seren Ruane, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Uwch Adran Rhuthun , Adran Rhuthun  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cór Uwch Adran Rhuthun , Adran Rhuthun  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Mared, Leah ac Amber , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Celyn Llwyd, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Begw Melangell Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Cadi Mars Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Awel Vaughan-Evans, Aelwyd Rhuthun  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Lisa Dafydd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Holly Slater, Ysgol Gynradd Pen Barras  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Alice Williams, Ysgol Gynradd Santes Ffraid  
2il 
    Sara Celyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Elan Anest Pierce, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Julian Gonzales, Ysgol Gynradd Carrog  
3ydd 
    Glain Meirion, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Ioan Rees, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
2il 
    Lowri Owen, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Henry Davies, Ysgol Gynradd Hiraddug  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
2il 
    Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Angharad Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Carrog, Ysgol Gynradd Carrog  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Ensemble Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Lona Roberts, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    Rhian Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Arron Connor Edwards, Ysgol Bendigaid Edward Jones  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Lora Gwyneth Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Beth Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Siôn Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Gwen Rees, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Alis Mari Winstanley, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ensemble Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwenno Talfryn, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Owain Petrie, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mike Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Bethany Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Theo Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Cerys Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Gwenan Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Ellie Smith, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Erin Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Sarita Smith, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Celyn Llwyd, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Cadi Mars Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Lisa Dafydd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Llwybr Llaethog, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Parti Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Caer Drewyn , Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Parti Famau , Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
3ydd 
    Parti Emmanuel , Ysgol Gynradd Emmanuel  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cór Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Mirain Lois Rogers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Ceri Roberts a Mared Williams , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Leah Thomas ac Amber Davies , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Gwenllian ac Osian , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Angharad, Bethany a Mared , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Connor ac Anwen , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Awel Vaughan-Evans, Aelwyd Rhuthun  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Parti Cerys , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Parti''r Llys , Ysgol Gynradd Y Llys  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Parti Clocaenog , Ysgol Gynradd Clocaenog  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Carina Edwards , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    Katie Roberts, Ysgol Gynradd Heulfre  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Ysgol Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
276:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Y Pedair Fflach , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Amy Davies, Ysgol Gynradd Clawdd Offa  
2il 
    Emily Lewis, Ysgol Gynradd Gellifor  
3ydd 
    Brooke Brewerton, Clwb Dawns Infurno  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Seren , Clwb Dawns Infurno  
2il 
    Grwp Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor  
3ydd 
    Grwp Carrog , Ysgol Gynradd Carrog  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Katie Hughes, Clwb Dawns Infurno  
2il 
    Seren Walker, Clwb Dawns Infurno  
3ydd 
    Chloe Waggett, Clwb Dawns Infurno  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ffenics , Clwb Dawns Infurno  
2il 
    Parti Seren, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Parti Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Jessica Roberts, Clwb Dawns Infurno  
2il 
    Natalie Devera Davey, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
3ydd 
    Dionne Owens-Butterworth, Clwb Dawns Infurno  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Fflamau , Clwb Dawns Infurno  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Cerys Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Gwenan Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Leah Rebecca Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Owain Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Eurgain Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Gruffudd Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Sophie Lloyd, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Grwp Llandrillo , Ysgol Gynradd Llandrillo  
3ydd 
    Grwp Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Erin Ifan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Elen Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Adran Rhuthun , Adran Rhuthun  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Jack Wright, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
2il 
    Elle Darlington , Ysgol Gynradd Bodnant  
3ydd 
    Nia Dawson , Ysgol Gynradd Bodnant  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Amelia Evans, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Millie Collins, Ysgol Gynradd Gellifor  
3ydd 
    Lucy Hellyer, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Tesni Jones, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
2il 
    Barbara Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Emily Reaich, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Caer Drewyn , Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Parti Emmanuel , Ysgol Gynradd Emmanuel  
3ydd 
    Parti Stryd y Rhos , Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Parti Lauren , Ysgol Uwchradd Dinbych  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Myfanwy a Gabriel , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Glain, Molly a Ffion, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Grwp Dylan , Ysgol Gynradd Llandrillo  
353:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Sion , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Grwp Dafydd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor  
2il 
    Grwp Tomos , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Ysgol Frongoch , Ysgol Gynradd Frongoch   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010