Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Fflint Maelor 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Elan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
2il 
    Medi Skelding, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Megan Lee, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Rhian Jones, Ysgol Gynradd Croes Atti  
2il 
    Elin Bartlett, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Eilir Rhys-Kight, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Celyn Lowri Rhys Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Iestyn a Sioned, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
2il 
    Rachael a Annie, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
3ydd 
    Carys a Catrin, Ysgol Gynradd Terrig  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Cochion Coch Bach, Adran Berthengam  
2il 
    Parti Cochion, Adran Berthengam  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C.  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Parti Rhys, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Ysgol Fictoria, Ysgol Gynradd Fictoria  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Parti Olivia, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Georgia Burton, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Rebecca Parry Rogers, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Catrin Darington, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Daniel Sim, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Osian Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Chris Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Miriam a Juliette, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Elen a Ffion, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Georgia ac Awen, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Hannah Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dafydd Watson, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Robin a Nia, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Sian a Kieran, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Iona a Ffion, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siān Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Kieran Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Seren Wynn Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Adran Wrecsam, Uwch Adran Wrecsam  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Adran Wrecsam, Uwch Adran Wrecsam  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Catrin Edwards, Ysgol Gynradd Terrig  
2il 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    India Foster, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Awen Myfanwy Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Osian Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Siān Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Lois Fflur Russell, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ifan Gwyn Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Dafydd Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellie Atherton, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    Layla Mohammed, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    Callum Williams, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C.  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Jamie Hogg, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
2il 
    Megan Kendall, Ysgol Gynradd Fictoria  
3ydd 
    Hannah Griffiths, Ysgol Gynradd Terrig  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Owen Smith, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    Catrin Eleri Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Griffiths, Ysgol Gynradd Terrig  
2il 
    Megan Roberts, Ysgol Gynradd Terrig  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp 1 - Parti Jamie, Ysgol Gynradd Heol y Mynydd  
2il 
    Grwp 2 - Menna, Ysgol Gynradd Heol y Mynydd  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Sean Downes, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Gethin Manuel, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Hannah Trumper, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Tomos Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Paige Gowland, Ysgol Uwchradd Penarlag  
3ydd 
    Seren Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Hannah Williams, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ruth Hayes, Aelwyd Coleg Ial  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Emily Jeffcott, Aelod Unigol cylch Yr Wyddgrug  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Ysgol Uwchradd Treffynnon, Ysgol Uwchradd Treffynnon  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Mali Closs-Sharp, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Ben Shotton, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Sara Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Emily Lewis, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Owen Davies, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Bethan Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Catrin Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Gweffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Fictoria, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    Parti Madras, Ysgol Gynradd Madras  
3ydd 
    Parti Heol y Mynydd, Ysgol Gynradd Heol y Mynydd  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Georgia Burton, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Osian Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Juliette Lewis, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Llio a Nia, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Ysgol Plas Coch, Ysgol Gynradd Plas Coch  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp 1, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Grwp 2, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Siwan Ifans, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Bethan Goldsmith, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Catrin Edwards, Ysgol Gynradd Terrig  
272:    Dawns Stepio 12 - 25 oed* 
1af 
    Clocswyr Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Ysgol Brynffordd, Ysgol Gynradd Brynffordd  
3ydd 
    Ysgol Santes Fair, Ysgol Gynradd Santes Fair  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Michael Jakson, Ysgol Gynradd Santes Fair  
2il 
    Ysgol I D hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Grwp Can Can, Ysgol Gynradd Santes Fair  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Leoni Allen, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Seren Evans, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
3ydd 
    Elinor Jones, Ysgol Gynradd Brynffordd  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Ellie , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Grwp Bryn Tabor, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
3ydd 
    Grwp Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Jasmine Cross, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Nisha Buffey, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Georgina Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Bl. 8 a 9, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Adran Wrecsam, Uwch Adran Wrecsam  
3ydd 
    Grwp Bl. 7, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Aelwyd Wrecsam, Uwch Adran Wrecsam  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Charles Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Rhianwen Bryon, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Anna Griffiths, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Beca Williams, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Megan Haf Harris, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
3ydd 
    Ioan O'Neill, Ysgol Gynradd Plas Coch  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Samuel Lewis, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    Gwennan Hughes, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Miriam Powell-Davies, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Llio Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Siōn Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Steffan Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Bronwen Hughes, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Lauren Davies, Ysgol Trelawnyd  
2il 
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Derwenfa  
3ydd 
    Abbie Holl, Ysgol Gynradd Parc y Llan  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Kieran Garnett-Hughes, Ysgol Gynradd Trelogan  
2il 
    Grace Davies, Ysgol Gynradd Llanfynydd  
3ydd 
    Oliver Cotter, Ysgol Gynradd Santes Fair  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Iwan Drew, Ysgol Gynradd Parc y Llan  
2il 
    Saffron Redford, Ysgol Gynradd Trelogan  
3ydd 
    Siān Furber, Ysgol Gynradd Sant Dunawd  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
2il 
    Parti Alex, Ysgol Gynradd Madras  
3ydd 
    Ysgol Rhos Helyg, Ysgol Gynradd Rhos Helyg  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Kelsey Matthias, Ysgol Uwchradd Yr Alun  
2il 
    Sioned Hatton, Ysgol Uwchradd Grango  
3ydd 
    Callum Davies, Ysgol Uwchradd Grango  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Parti Sioned, Ysgol Uwchradd Grango  
2il 
    Parti Callum, Ysgol Uwchradd Grango  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Seren Wynn Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon  
2il 
    Emma Evans, Ysgol Uwchradd Grango  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Ysgol Uwchradd Y Grango, Ysgol Uwchradd Grango  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Ysgol Bryn Tabor, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
353:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Catrin, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Grwp 2, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Grwp Ffion / Grwp 1, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
358:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Derwenfa, Ysgol Gynradd Derwenfa   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010