Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Maldwyn 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Rhun Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Harri Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Catherine Digwood, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    James Michael, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Ruth Jenkins, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
3ydd 
    Catrin Hughes, Ysgol Gynradd Pennant  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Dyfan Jones, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Millie Foy, Ysgol Gynradd Sant Mihangel  
3ydd 
    Lliwedd Jones, Ysgol Gynradd Machynlleth  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellyw Jones a Hannah Morgan, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Lliwedd a Betsan Fflur, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Maisie a Mari, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Gwenan, Adran Llanbrynmair  
2il 
    Parti Ffion, Adran Llanbrynmair  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
3ydd 
    Ysgol Aberhafesb, Ysgol Gynradd Aberhafesp  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Llanfyllin, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
2il 
    Parti Bl. 3 a 4, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Grwp Millie, Ysgol Gynradd Sant Mihangel  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Trannon, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Ysgol Llanidloes, Ysgol Gynradd Llanidloes  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Llanfyllin, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
2il 
    Ysgol Llanidloes, Ysgol Gynradd Llanidloes  
3ydd 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Carys Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Molly Sandells, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Katie Price, Ysgol Uwchradd Caereinion  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Rhys Harris, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Rhydian Price, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Helen Jones a Ffion Davies, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Carys Jones a Sioned Watkins, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Hannah Bailey a Ffion Watkin, Ysgol Uwchradd Caereinion  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Mari Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Jade Poole, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhodri Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Steffan Harri Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Richard Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Lewis a Mari Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Gerallt Rhys Jones a Sioned Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Richard Lewis a Rhodri Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Rhiannon Thomas, Aelod Unigol Cylch Bro Hafren  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Steffan Harri Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Rhodri Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor Uwch Adran Llanidloes, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor Aelwyd Penllys, Aelwyd Penllys  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    Cor Aelwyd Penllys, Aelwyd Penllys  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Williams, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
2il 
    Adleis Thomas Jones, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Lauren Williams, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Dyfan Breeze, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Sera Carpenter, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Lynfa Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    James Michael, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Ella White, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Andrew Williams, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Elan Duggan, Adran Llanbrynmair  
2il 
    Abbey Ross Whitely, Ysgol Gynradd Pennant  
3ydd 
    Hermia Hayward, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    James Michael, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Greta Roberts, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Jenna Foulkes, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Lewis, Ysgol Gynradd Pontrobert  
2il 
    Sean Perks, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
3ydd 
    Ffion Medi Watkins, Ysgol Gynradd Pennant  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Morgan, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Anna Harper, Ysgol Gynradd Llanidloes  
3ydd 
    Elin Mererid Lewis, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
2il 
    Grwp B, Ysgol Llanidloes, Ysgol Gynradd Llanidloes  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Ysgol Llanidloes, Ysgol Gynradd Llanidloes  
3ydd 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Hannah Parry, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Victoria Evans, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
3ydd 
    Elliott Pritchard, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Gwen James, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Catrin Howells, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Matthew Jones, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Oliver Parsons, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Max Bradley, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
3ydd 
    Annia Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    William Butler, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
2il 
    Annie Vaughan, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
3ydd 
    Amy Perks, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Lynfa Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Pres, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
2il 
    Ensemble Y Trallwng, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Blake, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Georgia Lawson, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
3ydd 
    Sally Breese, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwenno Hughes, Ysgol Uwchradd Caereinion  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Emma Morgan, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Rachel Jones, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    David Dart, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
2il 
    Matthew Richardson, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
3ydd 
    Robbie Wood, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alis Huws, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Emma Morgan, Ysgol Uwchradd Caereinion  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Grwp Matthew, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
2il 
    Ensemble Sophie, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Band Trallwng, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
2il 
    Band Pres, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Harri Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Rhun Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
3ydd 
    Owen Chennetier, Ysgol Dafydd Llwyd  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Catrin Hughes, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Llywelyn ap Gwyn, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Adleis Thomas Jones, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Manon Lewis, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Mabli Johnson, Ysgol Gynradd Pennant  
3ydd 
    Mari Jones, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Llansantffraid, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Dyfan Breeze, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Lynfa Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Elen Vaughan, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Lwsi a Hanna Morgan, Aelod Unigol C. Caereinion  
2il 
    Mirain Jones ac Ellyw Jones, Aelod Unigol C. Caereinion  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sian Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Heledd Davies, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Angharad Lewis a Mari Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Catrin, Sian a Lowri, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Gerwyn, Rhodri a Richard, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Betsan Lewis, Aelwyd Penllys  
252:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Betsan a Guto Lewis, Aelwyd Penllys  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Ysgol Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
255:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    Ysgol Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Ysgol Penygloddfa, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
3ydd 
    Grwp Santes Ffraid, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Ysgol Rhiw Bechan, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
3ydd 
    Ysgol Llanfyllin, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Ysgol Llanrhaeadr, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dyffryn Trannon, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
276:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Haf, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Grwp Trydanwyr, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Grwp Emily, Ysgol Uwchradd Caereinion  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Gemma Owen, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Erin James, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Elin Dafydd, Ysgol Dafydd Llwyd  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Dreigiau Rhiw Bechan, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
2il 
    Ysgol Maesydre, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Lliwen Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Hanna Owen, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
3ydd 
    Jemma Hennighan, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Brotastig, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Grwp Tesni, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Grwp Egni, Ysgol Uwchradd Caereinion  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Daniella Fox, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Marged Ann Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Lottie Jarvie, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
2il 
    Mari Elin Williams, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Morfudd Fenwick, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Malen Aeron, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Hanna Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Rhys Howells, Ysgol Dafydd Llwyd  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Mari Jones, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
2il 
    Lliwedd Jones, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Glyn Preston, Ysgol Dafydd Llwyd  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Rhian Griffiths, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Carys Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Dyfan Breeze, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Uwch Adran Myllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Gethin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Parti Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Marged Ann Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Rhodri Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Ffion Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Sarah Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Joshua Ainsworth, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
3ydd 
    Millie Evans, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Jenny Cyffin-Jones, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
2il 
    Saul Woods, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Ruth Jenkins, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Nicholas Cyffin-Jones, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
2il 
    Lloyd Davies, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
3ydd 
    Amy Hill, Ysgol Gynradd Llanidloes  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Jamie, Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Parti Llansantffraid, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
3ydd 
    Parti Llanidloes, Ysgol Gynradd Llanidloes  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Jasmine McKelvey, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
2il 
    Lil Woods, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Jess Foster, Ysgol Uwchradd Caereinion  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Parti Steven, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Parti Tom, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Parti Suzanna, Ysgol Uwchradd Caereinion  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Michaela Oliver, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    James Faulkner, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Adrienne Battrick-Watkin, Aelwyd Penllys  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Grwp Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
3ydd 
    Ymgom Daniel, Ysgol Gynradd Pennant  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Margo, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Grwp Gwern, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Grwp Jemma, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Harri Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Johnny, Llanfair Caereinon, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Parti Nicholas, Llansantffraid, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
3ydd 
    Ysgol Arddlin, Ysgol Gynradd Arddleen   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010