Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Joseph Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Siwan Phillips, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Lledrod  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Ceindeg Davies, Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
3ydd 
    Alwen Nia Morris, Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Ceindeg a Mared, Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    Penny a Cari, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Emily a Fflur, Ysgol Gynradd Penuwch  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Llambed  
2il 
    , Adran Emlyn  
3ydd 
    , Adran Tref Aberystwyth  
171:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Bro Collen  
2il 
    , Adran Tref Aberystwyth  
3ydd 
    , Adran Bro Sin Cwilt  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llechryd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangeitho  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    , Ysgol Gynradd Talybont  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penboyr  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
177:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Emlyn  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Meleri Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Dylan Edwards, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Aron Tudur Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Sophie a Katherine, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Jessica a Roisin, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Miriam a Mared, Ysgol Uwchradd Tregaron  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elen Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Caryl Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Aled Wyn Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Dion Lloyd Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Sam Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Aled a Christopher, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Elen a Megan Haf, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Cerith a Guto, Ysgol Uwchradd Tregaron  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Ceirios Evans, Aelwyd Aeron  
2il 
    Owain Rhys Jones, Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    Rhodri Evans, Aelwyd Ger y Lli  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sam Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Elliw Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Elgan Rees Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Elen Morgan, Aelwyd Emlyn  
2il 
    Caryl Haf, Aelod Unigol C. Tregaron  
3ydd 
    Iwan Davies, Aelwyd Pantycelyn  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    , Aelwyd Talgarreg  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Adran Emlyn  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Bois, Aelwyd Ger y Lli  
2il 
    Merched, Aelwyd Ger y Lli  
3ydd 
    , Aelwyd Aeron  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Emlyn  
2il 
    , Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    , Aelwyd Ger y Lli  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Ger y Lli  
2il 
    , Aelwyd Aeron  
3ydd 
    , Aelwyd Pantycelyn  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    , Aelwyd Ger y Lli  
2il 
    , Aelwyd Aeron  
200:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Ger y Lli  
2il 
    , Aelwyd Pantycelyn  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
3ydd 
    Mared Davies, Ysgol Gynradd Penparc  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Gwawr Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Cerian Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gyfun Aberaeron  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sam Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Gwenith Eleri Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Meirian Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Ceirios Evans, Aelwyd Aeron  
2il 
    Enfys Hatcher, Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    Caryl Haf, Aelod Unigol C. Tregaron  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Seren Taylor, Ysgol Gynradd Talybont  
2il 
    Heledd Ainsworth, Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    Alec Almoosa, Ysgol Gynradd Penuwch  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ifan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    Julianna Barker, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod  
2il 
    Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    Owen Irish, Ysgol Gynradd Pontgarreg  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Sir Boyesen, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    Ifan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Daniel Ramsbottom, Ysgol Gynradd Aberporth  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod  
2il 
    Emily Morgan, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Alaw Mair Jones, Ysgol Gynradd Felinfach  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Talybont  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Aberbanc  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llanilar  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Christopher Gillison, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Georgia Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Thomas Mathias, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Llion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Fleur Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Daniel Alldritt, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Gwawr Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Grady Hassan, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    John Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Joshua Hardy, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Mared Jones, Ysgol Gyfun Aberaeron  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Elain Ainsworth, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Elinor Lloyd, Ysgol Uwchradd Tregaron  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Gwenno Morgan, Ysgol Gyfun Aberaeron  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Mair Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Sioned Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Heddwen ac Elinor, Ysgol Gyfun Penweddig  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Llywelyn Ifan Jones, Aelwyd Aeron  
2il 
    Rhodri Taylor, Aelwyd Ger y Lli  
3ydd 
    Endaf Morgan, Aelod Unigol C. Tregaron  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod  
3ydd 
    Cadi Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Hanna Davies, Adran Llanfihangel ar Arth  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Fflur Griffiths, Ysgol Gynradd Penuwch  
2il 
    Meirion Thomas, Adran Llambed  
3ydd 
    Elen Lois Jones, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penboyr  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Comins Coch  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Tref Aberystwyth  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Sophie a Katherine, Ysgol Gyfun Penglais  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Caryl Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Heledd Hawkins, Ysgol Gyfun Aberaeron  
250:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Caryl a Sioned, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Carys a Lia, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Bois, Ysgol Gyfun Penweddig  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Manon Mai Rhys, Aelwyd Ger y Lli  
2il 
    Steffan Prys Roberts, Aelwyd Pantycelyn  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
256:    Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.) 
1af 
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
257:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    , Aelwyd Emlyn  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Cae'r Felin  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penboyr  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penuwch  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Bro Sin Cwilt  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
266:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Aeron  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Medi Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Cira Sharp-Taylor, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Gwenllian Llwyd, Adran Talgarreg  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed 
1af 
    Hannah Rowlands, Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    Lowri Angharad Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
270:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed 
1af 
    Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
272:    Dawns Stepio 12 - 25 oed* 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Aelwyd Pantycelyn  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Pontsian  
275:    Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
276:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Niamh O'Brien, Ysgol Gynradd Talybont  
2il 
    Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Aberaeron  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Comins Coch  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Sioned Williams, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Meave O'Connor, Ysgol Gyfun Aberaeron  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Osian Meilir Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Mererid Rees, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Katie Griffiths-Levy, Ysgol Gyfun Aberaeron  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Glain Llwyd Davies, Ysgol Gynradd Talybont  
2il 
    Beca Edwards, Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    Isabelle Sansom, Ysgol Gynradd Llanarth  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Gwion Rhys Ifan, Ysgol Gynradd Llandysul  
2il 
    Megan Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
3ydd 
    Rhys Glant Griffiths, Ysgol Gynradd Penuwch  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod  
2il 
    Meirion Sion Thomas, Adran Llambed  
3ydd 
    Mael Daniel Davies, Ysgol Gynradd Llandysul  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Capel Cynon  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Emlyn  
2il 
    , Adran Penparc  
3ydd 
    , Adran Llambed  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Megan Meredith, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    John Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Adran Llanfihangel ar Arth  
2il 
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    , Aelwyd Talgarreg  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Eilir Pryse, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Rhian Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Elen Morgan, Aelwyd Emlyn  
2il 
    Enfys Hatcher, Aelwyd Pantycelyn  
294:    Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Emlyn  
2il 
    , Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    , Aelwyd Aeron  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Maryyah Abdul Halim, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Charlie Parry, Ysgol Gynradd Plascrug  
3ydd 
    Aaron Pearce, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Jason Liu, Ysgol Gynradd Comins Coch  
2il 
    Leah Cobb-Ortega, Ysgol Gynradd Dihewyd  
3ydd 
    Lewis Jarvis-Blower, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Charlotte Brookes, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
2il 
    Oghenetega Emeseh, Ysgol Gynradd Plascrug  
3ydd 
    Zackary Cane, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Leanna Davies, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Max Zinn, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Lorna Kyneston, Ysgol Gyfun Aberaeron  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    , Ysgol Gyfun Emlyn  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penlon  
352:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanllwni  
3ydd 
    , Adran Penparc  
353:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Aberaeron  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Aberteifi  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dion a Catrin, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Ifan a Llyr, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Rhianna a Mari Fflur, Ysgol Gyfun Penweddig  
357:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Guto Gwilym, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Eilir Pryse, Ysgol Uwchradd Tregaron  
362:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Elen Morgan, Aelwyd Emlyn  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Plascrug  
2il 
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd  
368:    Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Plascrug   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010