Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Elis Nicholas, Ysgol Gynradd Pontyberem  
2il 
    Lisa Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Lucy Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Pontyberem  
3ydd 
    Cerys Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant  
2il 
    Caitlin Ann Rees, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Ffion Griffiths, Ysgol Gynradd Tymbl  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerys a Mared, Ysgol Gymunedol Peniel  
2il 
    Cadan a Morgan, Ysgol Gynradd Llanddarog  
3ydd 
    Maddy ac Elin, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Ffynnonddrain  
171:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Gwili  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
2il 
    , Ysgol Gynradd Abernant  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanddarog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    , Ysgol Gymunedol Peniel  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Pontyberem  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    , Ysgol Gynradd Pontyberem  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Elan Richards, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Lara Hoare-Lewis, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
3ydd 
    Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Eirian Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Charlie Kind, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Elan ac Enlli, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Megan a Lara , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
3ydd 
    Lowri a Carys, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Llinos Emanuel, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Catrin Thomas, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    Brittney Hurling, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gethin Lewis, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Dafydd Llyr Davies, Aelwyd Hafodwenog  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gethin a Ceirios, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Catrin a Louise, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    Sian ac Emily, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Arwel Evans, Aelwyd Y Drindod  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gethin Lewis, Ysgol Bro Myrddin  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Lynwen Haf Roberts, Aelwyd Y Drindod  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Myrddin  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Adran Gwili  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Y Drindod  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Y Drindod  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
200:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Y Drindod  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant  
2il 
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Ffion Griffiths, Ysgol Gynradd Tymbl  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Gwenllian Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Enlli Eluned Lewis, Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Llinos Emanuel, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Catrin Thomas, Aelwyd Hafodwenog  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Manon Eleri, Aelwyd Y Drindod  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ifan Gwynedd, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Rosa Bruce, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Millie Ridley, Ysgol Gynradd Llanddarog  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Kane Howard-Bunt, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    Rosa Bruce, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Andrea Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Daniel O'Callahan, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Gwen Gerard, Ysgol Gynradd Llannon  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Harry McBryde, Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    Garmon Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant  
2il 
    Caitlin Ann Rees, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    , Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penygroes  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Niamh Elain, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Angharad Jane Edwards, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Cathryn Rees, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Charlie Kind, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Gwenllian Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Angharad Thomas, Ysgol Bro Myrddin  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Alex Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Thomas Miles, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Imogen Evans, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Price, Ysgol Bro Myrddin  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Claire Roberts, Ysgol Bro Myrddin  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Manon Elin James, Ysgol Bro Myrddin  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Thomas Dafydd Scaife, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Dafydd Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Catrin a Llywelyn, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Sioned ac Anwen, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    Gwen a Mirain, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Adrian Williams, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Lisa Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Andrea Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant  
2il 
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Suan Eirlys John, Ysgol Bro Myrddin  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Siwan Fflur a Gwennan Haf, Ysgol Bro Myrddin  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Mair Rees, Ysgol Bro Myrddin  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Tymbl  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
2il 
    , Adran Y Neuadd Fach  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
266:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Cynwyl Elfed  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Betsan Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Dafydd Llyr Davies, Ysgol Bro Myrddin  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed 
1af 
    Leisa Fflur Davies, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Alaw Grug Ifans, Ysgol Bro Myrddin  
270:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed 
1af 
    Gareth Spiers, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Steffan Rhys Evans, Aelwyd Cynwyl Elfed  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed 
1af 
    Elliw a Mared, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
272:    Dawns Stepio 12 - 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Cynwyl Elfed  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymunedol Peniel  
275:    Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
276:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Chelsie Walters, Ysgol Gynradd Tymbl  
2il 
    Leia Perry, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Caryl Walters, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Tymbl  
2il 
    Grwp Leia, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    , Ysgol Gymunedol Peniel  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Rebecca Evans, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Betsan Walters, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    Bethan Harries, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Martha, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Caeo Pryce, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Deryn Cressey Rodgers, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Betsan Nicholas, Ysgol Gynradd Pontyberem  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Ffion Connick, Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    Manon Jones, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
3ydd 
    Elen Hawkins, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Gethin Thomas, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Hannah Evans, Ysgol Gynradd Llannon  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Adran Ffynnonddrain  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Enlli Eluned Lewis, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Megan Parry, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Elin Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Myrddin  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Saran Richards, Ysgol Bro Myrddin  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
294:    Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Y Drindod  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Jayden Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Macey Bowen, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Caitlin Mackay, Ysgol Gynradd Parc Waundew  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Charly Dix, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Venize Barrientos, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hendygwyn  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Evie Maidment, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Ffion Evans, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Gorslas  
352:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Brechfa  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Aelwyd Myrddin  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
357:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Mai Owen, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Sioned-Elin Davies, Ysgol Bro Myrddin  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hendygwyn   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010