Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Gethin Greenhalgh, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Ela Llewellyn, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Ffion Hughes, Ysgol Gynradd Gelli Aur  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Kayleigh Tamlin, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Hedd Nicholas, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Rachel Morgan, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Ffion Phillips, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Rhys Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd  
3ydd 
    Jodie Beynon, Ysgol Gynradd Cilgerran  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Esyllt a Mari, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Elen a Cerys, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Ffion a Lucie, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Maenclochog  
2il 
    , Adran Carn Ifan  
3ydd 
    , Adran Ffynnonwen  
171:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Maenclochog  
2il 
    , Adran Carn Ifan  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Castellhaidd  
2il 
    , Ysgol Gynradd Casblaidd  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli  
177:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Sara Watkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Mari Llewelyn, Aelwyd Crymych  
3ydd 
    Naomi Seren Nicholas, Aelwyd Maenclochog  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Marged a Ffion, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Naomi a Mared, Aelwyd Maenclochog  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych  
2il 
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Delun Nia Gibby, Aelwyd Maenclochog  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    James Blundall, Ysgol Gyfun Y Preseli  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Delun a Catrin, Aelwyd Maenclochog  
2il 
    Caryl a Blythe, Aelwyd Maenclochog  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych  
2il 
    Joy Cornock, Aelod Unigol c. Abergwaun  
3ydd 
    Iwan Teifion Davies, Aelod Unigol Cylch Y Frenni  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ilar Rees-Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Laura Ann Blundall, Aelwyd Crymych  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Maenclochog  
2il 
    , Aelwyd Crymych  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Maenclochog  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Caryl, Blythe a Catrin, Aelwyd Maenclochog  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Laura, Sion, James a Ilar, Aelwyd Crymych  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    , Aelwyd Crymych  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Phillips, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
3ydd 
    Marni Harber, Ysgol Gynradd Y Frenni  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Marged Elen Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sioned Thomas, Aelwyd Maenclochog  
3ydd 
    Sali Evans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Ilar Rees-Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Joy Cornock, Aelod Unigol c. Abergwaun  
2il 
    Laura Ann Blundall, Aelwyd Crymych  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Eizabeth James, Ysgol Gynradd Casblaidd  
2il 
    Joey Robbins, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Talfan Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Griffiths, Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd  
2il 
    Isabelle Davies, Ysgol Wdig  
3ydd 
    Siriol Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Isabel Reynolds, Ysgol Gynradd Mathri  
2il 
    Siriol Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    Megan Boorman, Ysgol Gynradd Maenclochog  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Thomas Martin, Ysgol Bro Dewi  
2il 
    Ben Richards, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd  
3ydd 
    Rhodri Williams, Ysgol Gynradd Croesgoch  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Emile Gabriel, Ysgol Gynradd Hubberston  
2il 
    Siriol Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Casblaidd  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    , Ysgol Bro Dewi  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Tom, Matthew a Lewis, Ysgol Bro Dewi  
3ydd 
    Scott, Rhys, Joshua a Tomos, Ysgol Gynradd Croesgoch  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Dewi  
2il 
    , Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Alex Lucas, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Ceri Ann Absolam, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
3ydd 
    Rhodri Maiden, Ysgol Gyfun Y Preseli  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Angharad James, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Alaister Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Madi Phillips, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Talis Spence, Ysgol Uwchradd Greenhill  
2il 
    Angharad James, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Melissa Martin, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Cara Watson, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Alexander Morgan, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Alice Smith, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Marged Elen Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
2il 
    Angharad, Lara a Ffion, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Abbi, Francesca, Maddie a Teleri, Ysgol Gyfun Y Preseli  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Katie Harries, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Hannah Rolfe, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Katie Bearne, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Oliver Irving, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Blythe Davies, Aelwyd Maenclochog  
2il 
    Rupert Norman, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion Haf Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Rhys Sajko, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Garem Trott, Ysgol Uwchradd Tasker Milward  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Joshua a Sahar, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Angharad a Lara, Ysgol Gyfun Y Preseli  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Jocelyn Freeman, Aelod Unigol Cylch Dewi  
2il 
    Edmund Hartzell, Aelod Unigol C Penfro  
3ydd 
    Angharad Tucker, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Greenhill  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Sara Grug Edwards, Ysgol Gynradd Maenclochog  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Ffion Phillips, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
3ydd 
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    , Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Roch  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
272:    Dawns Stepio 12 - 25 oed* 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Wdig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Mathri  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Thomas, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    Georgia Picton, Ysgol Iau Neyland  
3ydd 
    Alana Hayes, Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Cilgerran  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Rhian Campbell, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Shaquille Williams, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Naomi Allsworth, Aelwyd Crymych  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Becky, Nia, Mared a Ffion, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Ffion, Sophie, Megan a Sara, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Amy, Alys, Beth, Louise a Nia, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie Morgan, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ellen, Sophie, Rebecca, Sophia a Ruth, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Gethin Greenhalgh, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Cerys Davies, Ysgol Gynradd Llanychllwydog  
3ydd 
    Osian Hill, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Joey Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Katie Lewis, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Croesgoch  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Maenclochog  
2il 
    , Adran Ffynnonwen  
3ydd 
    , Adran Eglwyswrw  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Eurgain Haf Wyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Mared Harries, Aelwyd Maenclochog  
3ydd 
    Naomi Seren Nicholas, Aelwyd Maenclochog  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Maenclochog  
2il 
    , Aelwyd Crymych  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ilar Rees-Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sin Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Caryl Medi Lewis, Aelwyd Maenclochog  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
294:    Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Crymych  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Isabelle Price, Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    Mary Raymond, Adran Croesgoch  
3ydd 
    Matthew Collens, Ysgol St Oswalds V A  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Leah Bower, Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    Lowri Murphy, Adran Croesgoch  
3ydd 
    Gus Bingham, Ysgol Gynradd Casmael  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Caitlin Evans, Ysgol Gynradd Fenton  
2il 
    Lydia Thomas, Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    Brydie Allen, Ysgol Gynradd Saundersfoot  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Gracie Jones, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
2il 
    Hannah Daniels, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
3ydd 
    Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Beca, Carys, Elis a Scott, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
352:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Beca  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Mared, Sara, Ilan a Naomi, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Marged, Annest, Iolo a Elinor, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Teleri, Angharad, Lois a Gethin, Ysgol Gyfun Y Preseli  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara, Luned, Ffion a Nia, Ysgol Gyfun Y Preseli  
357:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ilar Rees-Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog  
3ydd 
    Heledd Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Saundersfoot  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Croesgoch   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010