Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Luke James, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Martha Macmillan, Adran Porthcawl  
3ydd 
    Steffan West, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Celyn Lewis, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Sin Jones, Ysgol Gymraeg Evan James  
3ydd 
    Mia Maddock, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Kate Stevens, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
2il 
    Beca Ellis, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
3ydd 
    Ethan Williams, Ysgol Gynradd Castellau  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Carys a Caitlin, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Grace ac Elinor, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
3ydd 
    James a Morgan, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti 2, Adran Porthcawl  
2il 
    Parti 1, Adran Porthcawl  
3ydd 
    Parti Pen-y-bont, Adran Penybont  
171:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cr Bro Tf, Adran Bro Taf  
2il 
    Cr Porthcawl, Adran Porthcawl  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Unsain Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
2il 
    Parti Unsain Tonyrefail, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail  
3ydd 
    Parti Unsain Pont Sin Norton, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cr Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Cr Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
3ydd 
    Cr Y Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Parti Y Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
3ydd 
    Parti Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
177:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble Lleisiol Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Ensemble Lleisiol Y Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
3ydd 
    Ensemble Lleisiol Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Siwan Wyn Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Menna Williams, Ysgol Gyfun Llanhari  
3ydd 
    Ffion Margetson, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Owain Ellis, Ysgol Gyfun Llanhari  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Rhydian ac Anwen, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Megan a Menna, Ysgol Gyfun Llanhari  
3ydd 
    Rhys ac Owain, Ysgol Gyfun Llanhari  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Cerys Morgan, Ysgol Gyfun Llanhari  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Huw Blainey, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Aled Williams, Ysgol Gyfun Llanhari  
3ydd 
    Elliot Wigfall, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mari a Lowri, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Bethan a Kate, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
3ydd 
    Aled a Cerys, Ysgol Gyfun Llanhari  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Jay Worley, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Elliot Wigfall, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
3ydd 
    Lowri Izzard, Ysgol Gyfun Llanhari  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf  
2il 
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Elinor Williams, Adran Porthcawl  
2il 
    Beca Ellis, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
3ydd 
    Dionne Farmer, Ysgol Gymraeg Evan James  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Siwan Wyn Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
3ydd 
    Teilo Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Aled Williams, Ysgol Gyfun Llanhari  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Katherine Hamilton, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Angharad Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Ieuan Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Angharad Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Indeg Melangell Evans, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Ysgol Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerddorfa Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Nathan-Rhys Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Nathan-Rhys Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Ifan Jenkin, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
3ydd 
    Lowri Foster Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Llewellyn Davies, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Gemma Cooper, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
3ydd 
    Gwennan Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Gwynfor Dafydd, Ysgol Gyfun Llanhari  
3ydd 
    Eleri Roberts, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ensemble Anwen, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Ensemble Nia, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwern Parri, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Roberts, Ysgol Gyfun Llanhari  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Teilo Evans a Gwenan Jenkin, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Lleucu Jones, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Indeg Melangell Evans, Adran Porthcawl  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Elinor Williams, Adran Porthcawl  
2il 
    Osian Gruffydd, Adran Bro Taf  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Cerdd Dant, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Owain Ellis, Ysgol Gyfun Llanhari  
3ydd 
    Teilo Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
248:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Anwed Dixon a Teilo Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Aled Williams, Ysgol Gyfun Llanhari  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Dawnswyr Bro Tf, Adran Bro Taf  
2il 
    Dawnswyr Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
3ydd 
    Dawnswyr Y Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti hn, Adran Bro Taf  
2il 
    Parti Iau, Adran Bro Taf  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Anwen Thomas, Adran Bro Taf  
2il 
    Eleri Lewis, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf  
2il 
    Osian Gruffydd, Adran Bro Taf  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
276:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Eleri Lewis, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Dawnswyr Pont Sion Norton, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton  
2il 
    Dawnswyr Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
3ydd 
    Dawnswyr Cwm Garw, Ysgol Gymraeg Cwm Garw  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Kieran Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Catrin Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
3ydd 
    Megan Griffith, Ysgol Gyfun Llanhari  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Catrin, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Grwp Ffion, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
3ydd 
    Blwyddyn 7, Ysgol Gyfun Llanhari  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Luke Morrissey, Coleg Penybont  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Dafydd Veck, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Lewis Williams, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton  
3ydd 
    Rebecca Senior, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Gwenno Day, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton  
2il 
    Jac Welsh, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail  
3ydd 
    Ioan Lloyd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Osian Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
2il 
    Joseph Cornish, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
3ydd 
    Kate Phillips, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pont Sion Norton, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton  
2il 
    Ysgol Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Harriet John, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Gwynfor Dafydd, Ysgol Gyfun Llanhari  
3ydd 
    Ffion Morgan, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Adran Bro Tf, Adran Bro Taf  
2il 
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Jay Worley, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Huw Blainey, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Erin Sheldon, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn  
2il 
    Jasmine Gardner, Ysgol Gynradd Dolau  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Sasha Howells, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn  
2il 
    Neve Bartle, Ysgol Gynradd Dolau  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
352:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Adran Bro Tf, Adran Bro Taf  
353:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
2il 
    Ysgol Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
358:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mari Izzard, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Natasha Odette Wilkins, Coleg Penybont   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010