Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Cymoedd Morgannwg Ganol 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Alys Hall, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
2il 
    Lauren Gowen, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
3ydd 
    India Yanez, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Seren Farrup, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
2il 
    Mari Northall, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
3ydd 
    Angharad Roberts, Ysgol Gymraeg AberdÔr  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Rhiannon Gooding, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Iwan James, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
3ydd 
    Bethan Richards, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Chloe a Courtney, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
2il 
    Seren a Ffion, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
2il 
    Parti Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
2il 
    Cor Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
2il 
    Parti Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
3ydd 
    Parti Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Emily Sullivan, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    Bethan Mclean, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
3ydd 
    Kiana Williams, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Daniel Davies, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Nia Rees a Chloe Wilson, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    Mari a Elin Kelly, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
3ydd 
    Seren Haf a Daniel Davies, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rachel Stephens, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    Tina Williams, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
3ydd 
    Carly Enoch, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Davies, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    Gareth Evans, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rachel a Sioned, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Rhian Alys Pound, Aelod Unigol Cylch Merthyr  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethany Powell, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Rhian Alys Pound, Aelod Unigol Cylch Merthyr  
188:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor y Cwm, Adran Y Cwm  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Cymer Rhondda, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    Cor Treorci, Ysgol Gyfun Treorci  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Rhiannon Gooding, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Molly Elson, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
3ydd 
    Ebony-Rose Deery, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Chloe Wilshire, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
2il 
    Charlotte Hopkins, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Maxim Rees, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Rhiannon Gooding, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Joseph Colbeck Jones, Ysgol Gymraeg AberdÔr  
2il 
    Jessica Clayton, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
3ydd 
    Cerys Swain, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Charlotte Lewis, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Livia Jones, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Day, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Ensemble Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Jac Thomas, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Elin Kelly, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
2il 
    Mari Haf Kelly, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Nia Glyn Thomas, Ysgol Gyfun Treorci  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alannah Moulsdale, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    Rhiannon West, Ysgol Gyfun Treorci  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Nia Glyn Thomas, Ysgol Gyfun Treorci  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Elin a Mari Kelly, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Parti Jack, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Treorci  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Seren Lawthom, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Gwen Parker, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Emily Ferguson, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Megan Beth Sass, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Rhiannon Gooding, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Livia Jones, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
253:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
2il 
    Grwp Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
3ydd 
    Grwp Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp SantesTudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
2il 
    Grwp Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
276:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun  
2il 
    , Ysgol Gyfun Treorci  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Seren Wenham, Ysgol Gymraeg Bodringallt  
2il 
    Lucy Mae John, Ysgol Gymraeg Abercynon  
3ydd 
    Ffion Thomas, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
2il 
    Grwp Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
3ydd 
    Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Shannon Phillips, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    Nia Rees, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Nia, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Thomas, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Holly Frost, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
2il 
    Alys Hall, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
3ydd 
    Nathalia Smith, Ysgol Gymraeg AberdÔr  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Ellie Smith, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
2il 
    Tylan Jones, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
3ydd 
    Angharad Roberts, Ysgol Gymraeg AberdÔr  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Elis MacMillan, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Evie Connolly, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn  
3ydd 
    Iwan James, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Ynyswen, Ysgol Gymraeg Ynyswen  
2il 
    Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn  
3ydd 
    Grwp Aberdar, Ysgol Gymraeg AberdÔr  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran y Gorlan, Adran Abercynon  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Rhydywaun  
2il 
    Seren Haf Mcmillan, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    , Ysgol Gyfun Treorci  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Rees, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Lana Williams, Ysgol Gynradd Cwmclydach  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Leah Jones, Ysgol Gynradd Hafod  
2il 
    Bethan James, Ysgol Gynradd Hafod  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Shayla Walsh, Ysgol Gynradd Pen Pych  
2il 
    Jordan Preece, Ysgol Gynradd Pen Pych  
3ydd 
    Georgia Rombach, Ysgol Gynradd Penderyn  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Pen Pych, Ysgol Gynradd Pen Pych  
2il 
    Grwp Hafod, Ysgol Gynradd Hafod  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Treorci  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Debbie Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Aberdar, Ysgol Gymraeg AberdÔr  
353:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Grwp Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
2il 
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun  
357:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun  
2il 
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lucy Andrews, Ysgol Gyfun Rhydywaun   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010