Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Manon Hammond, Ysgol Gymraeg Treganna  
2il 
    Beca Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Rebecca Young, Ysgol Y Wern  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Laura Anderson, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Nel Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Mia Morgan, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Mabli Tudur, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Nia Brown, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Sara Mererid Davies, Ysgol Y Wern  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Branwen a Iwan, Ysgol Y Wern  
2il 
    Amber a Jessica, Ysgol Gymraeg Treganna  
3ydd 
    Lois a Seren, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
170:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Heol y March, Adran Heol y March  
171:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Heol y March, Adran Heol y March  
2il 
    Cor Adran y Glannau, Adran y Glannau  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Parti Gwaelod y Garth, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
3ydd 
    Parti Bro Eirwg, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Cor Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Cor Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Parti Gwaelod y Garth, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
3ydd 
    Parti Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
177:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble y Wern, Ysgol Y Wern  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Jodi Bird, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Darcy Hamilton, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Lowri Williams a Phoebe Davies-Owen, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg a Glantaf  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Steffan Baker, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Erwan Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Josh Morgan, Ysgol Gyfun Plasmawr  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Darcy a Celyn, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Elen a Sara, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Nia a Courtney, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lisa Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Joshua Dafydd Xerri, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Greta a Nia, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Lisa a Georgina, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Catrin a Geraint, Ysgol Gyfun Plasmawr  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Rhiannon Davies, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd  
2il 
    Rhys Owain Griffiths, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Georgina Griggs, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Naomi Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Lisa Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Ieuan Wyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
187:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Heol y March, Adran Heol y March  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Cor Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Ensemble Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
197:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Merched Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
198:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Bois Y Waun, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    Cor A, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
2il 
    Cor B, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
200:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor B, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
2il 
    Cor A, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Nia Brown, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Sara Mererid Davies, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Mabli Tudur, Ysgol Gynradd Creigiau  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Alaw Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Hanna Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Josh Morgan a Darcy Hamilton, Ysgol Gyfun Plasmawr a Bro Morgannwg  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lisa Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Catrin Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Lleucu Parri, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Owain Cwyfan Hughes, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Megan Burt, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern  
2il 
    Gwyn Robins, Ysgol Gynradd Creigiau  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern  
2il 
    Jac Tomos Wylie, Ysgol Pencae  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Rhodri Skyrme, Ysgol Y Wern  
2il 
    Rhodri Parker, Ysgol Gynradd Creigiau  
3ydd 
    Gethin Rhys Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Lleucu Haf John, Ysgol Gynradd Howell  
2il 
    Anwen Fardy, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Caitlin Davies, Ysgol Gynradd Creigiau  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Ensemble Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
3ydd 
    Ensemble Pwll Coch, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
213:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerddorfa Y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Band Pres Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Cerddorfa Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Owain Hughes, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Nia Cwyfan-Hughes, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Elen Mai Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Carwyn Harris, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Josh Oaten, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Geraint Llyr Owen, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)  
2il 
    Lowri Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Harry Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Dafydd Phillips, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Owen Harris, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Noa Gabay, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd  
2il 
    Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Betsan Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Band Jazz Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhiannon Braddick, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Bleddyn Parry, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Manon Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr  
225:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Meirion Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Martha Holeyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Manon Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Steffan Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Harry a Charlie, Aelwyd CF1  
2il 
    Martha a Megan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Manon ac Enlli, Ysgol Gyfun Plasmawr  
228:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Bethan Semmens, Aelwyd CF1  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Nansi Rhys Adams, Ysgol Pencae  
2il 
    Beca Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Eiriana Jones Campbell, Ysgol Y Berllan Deg  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Nel Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Aled Misra, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Alys Evans, Ysgol Pencae  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Llinos Jones, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Iwan Jones, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Branwen Jones a Hana Evans, Ysgol Y Wern a Pen y Garth  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna  
2il 
    Parti y Berllan Deg, Ysgol Y Berllan Deg  
3ydd 
    Parti Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
246:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Heol y March, Adran Heol y March  
247:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Jodi Bird, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
251:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Huw Alun Foulkes, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
252:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Pedwarawd Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
257:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Parti Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Grwp Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Grwp Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Grwp y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Grwp Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Lleucu, Rhys a Rhys, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Grwp Menter Caerdydd, Grwp Clocsio Menter Caerdydd  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Parti Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
266:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    Criw y Waun ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Enlli Angharad Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Lleucu Parri, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Steffan Huw Long, Ysgol Y Wern  
2il 
    Daniel Jones, Ysgol Gyfun Plasmawr  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed 
1af 
    Cerian Phillips, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed 
1af 
    Deuawd y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
272:    Dawns Stepio 12 - 25 oed* 
1af 
    Criw y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Coed-y-Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Bro Eirwg, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg  
2il 
    Grwp Mynydd Bychan, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
3ydd 
    Grwp y Wern, Ysgol Y Wern  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Roberts, Ysgol Y Wern  
2il 
    Miryam Edwards, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
3ydd 
    Catrin Williams, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Grwp Sant Baruc, Ysgol Gynradd Sant Baruc  
3ydd 
    Grwp y Berllan Deg, Ysgol Y Berllan Deg  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Georgia Collins, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Elan Parry Lowther, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Celine Gregory, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Fflach, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    5 o 7, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    CF14, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Aimee Cruise, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Hannah Disson, Ysgol Gyfun Plasmawr  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Beca Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Nansi Rhys Adams, Ysgol Pencae  
3ydd 
    Cadi Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Arwel Jenkins, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Twm Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Mali Prydderch, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Beca Hayes, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Manon Ogwen Parry, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Carwyn Herbert, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna  
2il 
    Grwp y Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
3ydd 
    Grwp Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Bro Eirwg, Adran Bro Eirwg  
2il 
    Grwp Gwaelod y Garth, Adran Gwaelod y Garth  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Nia Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Elizabeth Clements, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Elissa Morris, Ysgol Gyfun Plasmawr  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Grwp Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    Grwp Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Hedydd Davies, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
294:    Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 
1af 
    Grwp Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Ben Davies, Ysgol Gynradd Llanishen Fach  
2il 
    Edward Pritchard, Ysgol Gynradd Barry Island  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Catherine Warren, Ysgol Gynradd Llanishen Fach  
2il 
    Maggie Webb, Ysgol Gynradd Creigiau  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Emily Hermon, Ysgol Gynradd Llanishen Fach  
2il 
    Georgia Meredith, Ysgol Gynradd Barry Island  
3ydd 
    Luca Hill, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp y Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Grwp Ynys y Barri, Ysgol Gynradd Barry Island  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Esther Hawkes, Ysgol Uwchradd Howell  
2il 
    Sophie Thomas, Ysgol Uwchradd Howell  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Grwp Howells, Ysgol Uwchradd Howell  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna  
2il 
    Grwp Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
353:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Grwp Pencae, Ysgol Pencae  
2il 
    Grwp y Wern, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Grwp Pwll Coch, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cadi a Sian, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Anna a Ffion, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Sian, Alys a Jodie, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
355:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Greta, Celyn, Catrin a Nia, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Gruff a Catrin, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Jacob a Nia, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
357:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ianto Phillips, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Nia Russell, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Gruffydd Evans, Ysgol Gyfun Plasmawr   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010