Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Olivia Hodges, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
2il 
    Evie Honde, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    Ffion Griffith, Ysgol Gymraeg Trelyn  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Elin Evans, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
3ydd 
    Menna Dummet, Ysgol Gymraeg Trelyn  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Victoria Nuttall, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
2il 
    Mollie Quarterly, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    Ben Metcalfe, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Amy ac Anisha, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
2il 
    Ela a Ffion, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    Holly a Celyn, Adran Forte  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Chloe McCarthy, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Emma Savage, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Nathan Davies, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Chloe ac Emma, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Rhiannon a Caitlin, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Megan Dee, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Rhianna, Caitlin a Joanne, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Heledd Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Anwen Thomas, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Amy Taylor, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Wiliam Smith, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Josef Archer, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
2il 
    Victoria Nuttall, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Rebecca Lewis, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Connie Francis, Adran Bro Allta  
2il 
    Nicholas Francis, Adran Bro Allta  
3ydd 
    Harri Archer, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Aisha Kala-Palmer, Ysgol Gymraeg Caerffili  
2il 
    Heledd Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Adam Jones, Ysgol Gynradd Henllys  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Ethan Hall, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Anwen Thomas, Ysgol Gymraeg Y Castell  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta  
2il 
    , Adran Forte  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Siobhan Clough, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
2il 
    Rowan Kodratoff, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Eluned Mair Hollyman, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Alys Jones, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Eluned Mair Hollyman, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Elan Llwyd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Lydia Clough, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
3ydd 
    Ffion Parfitt, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
226:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
227:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Elan ac Eluned, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Eluned a Heidi, Adran Llanofer  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Olivia Hodges, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Elin Evans, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
2il 
    Karys Evans, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Hannah Feakes, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
2il 
    Angharad Blundell, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
274:    Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Megan Colwill, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Emma Morgan, Ysgol Gymraeg Y Castell  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Jemima Nicholas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Katie Lou Griffiths, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Ioan Higgins, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Ffion Hodder, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Maisie Edwards, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    Caris Morgan, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Heledd Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Ellie Hardman, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    Lewis Veater, Ysgol Gymraeg Trelyn  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Ffion Harries, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
3ydd 
    Betsan Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Eve Devlin, Ysgol Gynradd St Gwladys  
2il 
    Oliver Morgan, Ysgol Gynradd St Gwladys  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Gabrielle Walker, Ysgol Gynradd Deri  
2il 
    Olivia Wilkins, Ysgol Gynradd St Gwladys  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Georgia Chard, Ysgol Gynradd St Gwladys  
2il 
    Jasmine Shaw, Ysgol Gynradd St Gwladys  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Deri  
2il 
    , Ysgol Gynradd St Gwladys  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Alys Jones, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban  
2il 
    Georgia Sutcliffe, Ysgol Gyfun Heol Ddu  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Lewis i Ferched  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
353:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion, Lowri, Nia a Megan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Tiffany, Charlotte, William a Josh, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Betsan, Beth, Sian a Sam, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhianna ac Aaron, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
358:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010