Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

166:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Fflur Wyn Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Caitlyn Evans, Ysgol Gynradd Llandybie  
3ydd 
    Clementine Griffiths, Ysgol Gynradd Pum Heol  
167:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Ceri-Ann Lewis, Ysgol Gynradd Llandybie  
2il 
    Manon Davies, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
3ydd 
    Elain Llwyd Williams, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
168:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Georgia Mills, Ysgol Gynradd Saron  
2il 
    Anwen Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
3ydd 
    Owain Rowlands, Ysgol Gynradd Llangadog  
169:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Elin ac Elen Fflur, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Elin a Thomas, Ysgol Iau Llangennech  
172:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Talyllychau  
173:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pum Heol  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
175:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Iau Llangennech  
176:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
177:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
178:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Cara Williams, Ysgol Gyfun y Strade  
2il 
    Sara Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Ffion Haf Morris, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
179:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Iolo Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Owain Brodrick, Ysgol Gyfun y Strade  
180:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Eady a Kezia, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Heini a Shaun, Ysgol Gyfun y Strade  
181:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Lowri Jones, Ysgol Gyfun y Strade  
182:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade  
183:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd a Ffion, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Alys a Lowri, Ysgol Gyfun y Strade  
184:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli  
2il 
    Lowri Pugh-Morgan, Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi  
185:    Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gareth Jones, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Alys Lewis, Ysgol Gyfun y Strade  
186:    Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 
1af 
    Ffion Jones, Aelwyd Llyn y Fan  
189:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
2il 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
190:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
191:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
2il 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
192:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
193:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
2il 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
194:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
2il 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
195:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
196:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
199:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Anwen Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Carys Haf Evans, Ysgol Gyfun Pantycelyn  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Carwyn Thomas, Coleg Llanymddyfri  
204:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Lowri Pugh-Morgan, Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi  
205:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
206:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
207:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Melissa Dougan, Adran Penrhyd  
208:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Beca Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Wil Gravell, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Elin Worsley, Ysgol Gynradd Llanfynydd  
209:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
210:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Isabel Davies, Ysgol Gynradd Trimsaran  
211:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Shannon, Ysgol Gynradd Maesllyn  
2il 
    Parti Mary, Ysgol Gynradd Llansadwrn  
212:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llandybie  
214:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llandybie  
216:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Epsie Thompson, Ysgol Gyfun Bryngwyn  
2il 
    Carys L Davies, Ysgol Gyfun Pantycelyn  
3ydd 
    Catrin Soons, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
217:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Rachel Edwards, Coleg Llanymddyfri  
218:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Epsie Thompson, Ysgol Gyfun Bryngwyn  
2il 
    Gwen Williams, Ysgol Gyfun Tre-gib  
219:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Ffion Haf Morris, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
220:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Epsie Thompson, Ysgol Gyfun Bryngwyn  
221:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
222:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Carwyn Thomas, Coleg Llanymddyfri  
223:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Abigail Hammett, Ysgol Gyfun Tre-gib  
224:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib  
229:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
230:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
2il 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Fflur Wyn Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Llyr Tiplady, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Lowri Mai Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
242:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
243:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gynradd Trimsaran  
244:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Dafen  
245:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
249:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade  
254:    Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Adran Penrhyd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Penrhyd  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
266:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Sara Mai Davies, Aelwyd Penrhyd  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Steffan Rhys Davies, Aelwyd Penrhyd  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
272:    Dawns Stepio 12 - 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pum Heol  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
277:    Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Lauren Jones, Ysgol Gynradd Dafen  
2il 
    Cayli Herbert, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
278:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penbre  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
279:    Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Jessica Lewis, Ysgol Gyfun Coedcae  
280:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Coedcae  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
3ydd 
    , Coleg Llanymddyfri  
281:    Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Laura Theresa Holly, Coleg Sir Gār  
282:    Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Dyfan Roberts, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Daisy Owens, Ysgol Gynradd Trimsaran  
3ydd 
    Sara Elen Jones, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Ben Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Lowri Mai Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Ffion Gibbon, Ysgol Gymraeg Gwenllian  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Sian James, Ysgol Gynradd Llandybie  
2il 
    Hanna Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    George David, Ysgol Gynradd Ffairfach  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
287:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Llandeilo  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Nia Eyre, Aelwyd Llandeilo  
2il 
    Nia Greville, Ysgol Gyfun y Strade  
289:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Llandeilo  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Coleg Llanymddyfri  
2il 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara O''Brien, Ysgol Gyfun y Strade  
2il 
    Sian Williams, Ysgol Gyfun Pantycelyn  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Bethan Griffiths, Aelwyd Llyn y Fan  
294:    Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Abygail Stamp, Ysgol Gynradd Parcyrhun  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Courtney Stevens, Ysgol Gynradd Llandybie  
2il 
    Katie Burt, Ysgol Gynradd Penbre  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Georgia Hall, Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    Shakira Sigsworth, Ysgol Gynradd Llandybie  
3ydd 
    Rebecca Davies, Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun  
2il 
    , Ysgol Iau Llangennech  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Bethany Mullen, Ysgol Gyfun Coedcae  
2il 
    George Lewes, Coleg Llanymddyfri  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Coedcae  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
3ydd 
    , Coleg Llanymddyfri  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Katie Robinson, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
350:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Efa, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
352:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
354:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun y Strade  
2il 
    , Aelwyd Llandeilo  
356:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
357:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sian Williams, Ysgol Gyfun Pantycelyn  
367:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010