Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Môn 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Crissie Lloyd Williams, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Beca Fflur Parry, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn  
3ydd 
    Tomos Wyn Owen, Ysgol Gynradd Bodedern  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Thomas, Ysgol Gynradd Bryngwran  
2il 
    Sophie Edwards, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Cian Mon Owen, Ysgol Gynradd Bodedern  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Mia Glesni Williams, Adran Bodffordd  
2il 
    Guto Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran  
3ydd 
    Elin Mon Rowlands, Adran Bodffordd  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Emily McDonald, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Ann Roberts, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Hannah Louise Evans, Ysgol Uwchradd Caergybi  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Anna Evans, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Rhodd Bulkeley Price, Ysgol Gyfun Llangefni  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cody Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Holly Andrew, Ysgol Gynradd Amlwch  
3ydd 
    Max Williams, Ysgol Gynradd Amlwch  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Adam Owen, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Gethin Hughes, Ysgol Gynradd Aberffraw  
3ydd 
    Rhys Brown, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Llio Evans, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Sion Huw Rowlands, Adran Bodffordd  
3ydd 
    Anna Hume, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Dafydd Richards, Ysgol Uwchradd Bodedern  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Beca Mair Davies, Adran Henblas  
2il 
    Laura Tainton, Ysgol Gynradd Cemaes  
3ydd 
    Lydia McGarth, Ysgol Gynradd Cemaes  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenlli Griffith, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Mared Griffiths, Ysgol Gynradd Rhosybol  
3ydd 
    Gwenllian Owen, Adran Llanddaniel  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Mared Edwards, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Alaw Scott, Adran Llanddaniel  
3ydd 
    Megan Elizabeth Round, Adran Llanddaniel  
14:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Henblas, Adran Henblas  
2il 
    Tesni,Cara, Nadia, Teleri, Adran Corn Hir  
3ydd 
    Rhodri, Lois , Zac, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn  
15:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys, Llio, Ffion, Noa, Kurtis,Lucy, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Grwp Bl 3 a 4, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Grwp Bl 3 a 4, Adran Henblas  
16:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Jack a Dafydd, Adran Henblas  
2il 
    Grwp Ioan, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Emily a Abigail, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Emma Chamberlain, Ysgol Gynradd Cemaes  
2il 
    Athen Pawson, Ysgol Gynradd Cemaes  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Zoe Owen, Ysgol Gynradd Cemaes  
2il 
    Jessica Knight, Ysgol Gynradd Cemaes  
3ydd 
    Macey Jones, Ysgol Gynradd Cemaes  
22:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Tywyn, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
23:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Ysgol y Tywyn, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Grwp Ysgol y Tywyn, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Anna Pollard, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    James Edwards, Ysgol Gynradd Llandegfan  
52:    2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Ben, Ysgol Y Bont  
2il 
    Grwp Rebekah, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Grwp Mark, Ysgol Y Bont  
54:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed 
1af 
    Sian Kieran, Ysgol Y Bont  
2il 
    Carl Evans, Ysgol Y Bont  
55:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Priscilla Jones, Ysgol Y Bont  
2il 
    Sian Kieran, Ysgol Y Bont  
56:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Steven Owen, Ysgol Y Bont  
2il 
    Priscilla Jones, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Stephen Eaton, Ysgol Y Bont  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elliw Haf, Adran Gaerwen  
2il 
    Tesni Elen, Adran Gaerwen  
3ydd 
    Lauren Roberts, Adran Gaerwen  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Elen, Adran Gaerwen  
2il 
    Morgan Alwyn Williams, Adran Gaerwen  
3ydd 
    Erin Haf Jones, Adran Gaerwen  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Cain BulKeley Price, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    Seren Haf Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Lois Elen Hughes, Adran Gaerwen  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Cemlyn Owen, Adran Bodffordd  
2il 
    Sara Wyn, Adran Bodffordd  
3ydd 
    James Frazer, Adran Bodffordd  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    William Jukes Bennett, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Jasmine Ward, Ysgol Gynradd Amlwch  
3ydd 
    Sam Pollard, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Lois Evans, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Callum Martin Williams, Adran Bodffordd  
3ydd 
    Robert Livingston, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Griff Williams, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aden Ellis, Ysgol Gynradd Ty Mawr  
2il 
    Breanna Coates, Ysgol Gynradd Ty Mawr  
3ydd 
    Hazel Ellis, Ysgol Gynradd Ty Mawr  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Gethin Hughes, Ysgol Gynradd Aberffraw  
2il 
    Dylan Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw  
3ydd 
    Darcy Cole, Ysgol Gynradd Ty Mawr  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Niamh Ellen Owen, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Kynan McGregor, Ysgol Gynradd Ty Mawr  
3ydd 
    Liam Scorer, Ysgol Gynradd Ty Mawr  
80:    Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Zoe, Josephina a Annest, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Bryony, Sam, Nathan, Phoebe, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Dylan, Gethin, Ryan, Ysgol Gynradd Aberffraw  
81:    Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Niamh, Rhodri, Mair a Laura, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elliot Farr, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Ffion Bird, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Fraser McArthur, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Harvey Gray, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Sam Jenkins, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Llio Evans, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Jack Brookes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Megan Carmichael, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Stuart Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Leah Woodhead, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Ethan Dow, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Llio Evans, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Dylan Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Abigail Roberts, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Mair Lander, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwenllian Frazer, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Gethin Hughes, Ysgol Gynradd Aberffraw  
2il 
    Noa Would, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Annest Haf Parry, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Mair Lander, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rees Rowlands, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Elis Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Alisha Ann Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Zoe Aclamkiewicz, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Jack Kenneth Moore, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Ceri Lois Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Ellen Jones, Ysgol Gynradd Llaingoch  
2il 
    Charlotte Collins Jones, Ysgol Gynradd Llaingoch  
3ydd 
    Bethany Gough, Ysgol Gynradd Llaingoch  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    William Jukes Bennett, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Aron Kleiser-Botham, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Lucy Brown, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Fraser a Liam, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Benjamin, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Sam, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Darcy Cole, Ysgol Gynradd Ty Mawr  
2il 
    Liam Scorer, Ysgol Gynradd Ty Mawr  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rhodri Wyn Williams, Adran Gaerwen  
2il 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Deian Rhys Parry, Adran Bodffordd  
2il 
    Eve Brookes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Niamh Colley, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Cain BulKeley Price, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Michael Hanmer, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Rhodd Bulkeley Price, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
2il 
    Cian Glyn Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Casey Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Eve Brookes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Catrin Pritchard Evans, Adran Corn Hir  
3ydd 
    Ceri Lois Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Emily Johnston, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Cara Pritchard Evans, Adran Corn Hir  
3ydd 
    Jack Brookes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Rhodd Bulkeley Price, Ysgol Gyfun Llangefni  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Deian Rhys Parry, Adran Bodffordd  
2il 
    William Owens, Ysgol Gynradd Llaingoch  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Harri Pritchard Evans, Adran Corn Hir  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Cian Glyn Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Lili Wyn Furlong, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Sian Williams, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Sion Williamson, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Harri Pritchard Evans, Adran Corn Hir  
2il 
    Abigail Roberts, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Mared T Foulkes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Ariannell Parry, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Hannah White, Ysgol Uwchradd Caergybi  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alisha Ann Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Ceris Frazer, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Iestyn Bain, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Jenny Wright, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Laura Stenson, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
138:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Dylan Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw  
3ydd 
    Gethin Hughes, Ysgol Gynradd Aberffraw  
141:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Ryan a Gethin, Ysgol Gynradd Aberffraw  
142:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Thomas, Robbie, Ffion, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
143:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 
1af 
    Hannah White, Ysgol Uwchradd Caergybi  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Joel. Magi, Chloe a Cari, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Alicia, Lili, Rebecca, Joel, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Ceri a Zoe, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Niamh, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Grwp Laura, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Grwp Mair, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
156:    CAD / CAM Bl. 7-9 
1af 
    Ella Roberts, Ysgol Uwchradd Caergybi  
2il 
    Hannah Louise Evans, Ysgol Uwchradd Caergybi  
3ydd 
    Stephanie Riley, Ysgol Uwchradd Caergybi   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010